Forskningsdatabasen Haris

Share page with AddThis
Information om Haris

Haris (Hanken Research Information System) används för registrering av forskningsmeriter (publikationer, aktiviteter och projekt) och utgör grunden för all extern rapportering av publikationer och den interna resursfördelningen. 

Databasens publika portal ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. 

forskningsverksamhet databaser informationssystem