Hankens publikationsserier

Share page with AddThis

Hanken publicerar tre serier, i första hand elektroniskt via publikationarkivet DHanken:

Dessutom distribueras publikationer inom följande kategorier via DHanken:

I övrigt presenteras forskningen på Hanken i forskningsdatabasen HARIS.

Publikationsverksamheten följer de riktlinjer som redaktionsrådet godkänt.

Försäljning

Några tryckta exemplar av doktorsavhandlingarna finns till salu. Förfrågningar kan riktas till:
+358 (0)40 3521 265
biblioteket@hanken.fi

Publicera i Hankens serier:

Ekonomi och samhälle
Doktorsavhandlingarna publiceras elektroniskt i publikationsarkivet DHanken och är gratis tillgängliga i fulltext. En mindre upplaga trycks inför disputationen. Mer detaljerade anvisningar för publiceringen av doktorsavhandlingar hittar du här.

Forskningsrapporter
I serien publiceras rapporter om avslutade forskningsprojekt.
Manuskriptet skickas till publikationssekreteraren eller redaktören för Hankens serier. Redaktören utser två sakkunniga för granskning. Ingen skild dokumentmall finns för serien. Vid behov kan dokumentmallen för doktorsavhandlingar användas (mallen finns på svenska och på engelska). Serien publiceras elektroniskt i fulltext i publikationsarkivet DHanken.

Meddelanden
I serien publiceras korta rapporter om pågående forskning.
Ett publiceringsfärdigt original i elektronisk form (Word-fil eller pdf-fil) samt ett sakkunnigutlåtande av en professor inom ämnesområdet sänds till publikationssekreteraren. Ingen skild dokumentmall finns för serien. Serien publiceras elektroniskt i fulltext i publikationsarkivet DHanken.

Författarexemplar

  • Ekonomi och samhälle:
    författaren får 25 exemplar för eget bruk. Institutionen erhåller 25 exemplar för disputationen.
  • Forskningsrapporter:
    5 exemplar per publikation.
  • Meddelanden:
    Inga författarexemplar.

Tilläggsexemplar kan erhållas mot debitering. Kom överens om detta med publikationssekreteraren före tryckning.

Barbara Cavonius
+358 (0)40 3521 376
barbara.cavonius@hanken.fi

Konferenspublikationer

Konferenser där Hanken är medarrangör kan publicera sina konferenspublikationer elektroniskt i DHanken. Publikationen får då en statisk Handle-identifikationsnummer och alla papper finns samlade under samma länk, t.ex. http://hdl.handle.net/10227/599.

Kontakta informationsplaneraren i ett tidigt skede för att komma överens om det praktiska. Publiceringsarbetet underlättas om en dokumetmall används redan i insamlingsskedet.

Staffan Dellringer
+358 (0)40 3521 268
staffan.dellringer@hanken.fi

Studielitteratur

Kompendier och annat material som används på kurser på Hanken kan publiceras i serien Studielitteratur om de består av material som författaren innehar upphovsrätten till. Ta kontakt med publikationssekreteraren för vidare anvisningar.

 

 

publikationer serier avhandlingar vetenskaplig publikationsverksamhet webbpublikationer