Studerandes e-post har flyttats till Office 365

Studerandes e-post har flyttats till Office 365

Samtliga studerandes e-postlådor är nu flyttade till Microsoft Office 365, med undantag av de studerande som utexamineras före 1.8.2015 vars e-postlådor fungerar som tidigare.

Du kan logga in till Office 365 via ”verktyg” på Hankens hemsida eller genom att gå till http://office365.hanken.fi.

Det lönar sig för dig att läsa igenom de vanligaste frågorna och svaren i vår Office 365-FAQ, https://www.hanken.fi/sv/office-365-faq.

Frågor kan riktas till help@hanken.fi.

/Datacentralen