| 21.10.2019

Skrivkväll 5.11.

Skrivkvällsinvitation, write night invitation
Välkommen på Hankens Skrivkväll 5.11.

Kom på Hankens Skrivkväll den 5. november! Under Skrivkvällen får du hjälp med att komma igång eller jobba vidare med din text eller avhandling. Kom för en liten stund eller stanna hela kvällen! Ingen anmälan behövs. Du kan:

» skriva på egen hand 
» få hjälp av språk- och ämneslärare och bibliotekspersonal 
» få hjälp med litteratursökning
» få hjälp med referenshantering och formatering
» få hjälp med SPSS 
» delta i olika workshoppar (se programmet nedan i skild post) 

Workshopar på svenska:
Vetenskapligt skrivande – aktörer i text och termhantering (Mari Huvitus och Charlotta Sundström, svenska och affärskommunikation) 17.30-18.00
Skrivkramp – konsten att komma igång med skrivandet (Mari Huvitus och Charlotta Sundström, svenska och affärskommunikation)16.45-17.15
Referensteknik: gör det rätt och spara tid! (Vilhelm Lönnberg, Informationsspecialist)16.00-16.30
Litteratursökning: tips och tricks (Annette Kemppi, informationsspecialist)15.15-15.45

Utöver workshoparna erbjuder svenskalärarna pop-up handledning för er som skriver på svenska. Ni som har texter på engelska kan besöka "English Teacher's Pop Up". En SPSS-helpdesk finns även öppen hela kvällen i Quantum (rum 404). Evenemanget hittar du också på Facebook: https://www.facebook.com/events/526812354748861/

Plats: Hankens bibliotek

Välkommen!