| 16.03.2020

Bibliotekets service under nedstängningen

Läs om hur bibliotekets service till studenter och personal fungerar under nedstängningen.

Biblioteket är stängt under den period då Hanken är stängd. Så här inverkar det på bibliotekets service.

 • Du kan inte låna tryckt material.
   
 • Du kan använda elektroniskt material - e-böcker, artiklar och annat e-material. Sök e-böcker i Hanna eller i e-boksplattformarna. Se anvisningar om e-böcker. Sök artiklar i Hanna eller i databasernas eget gränssnitt. Se anvisningar för att hitta material i libguiden för ditt huvudämne. Du kan också söka artiklar i Google Scholar, men aktivera först bibliotekslänkar och var inloggad i Hanna för att komma åt licensbelagt material.
   
 • Flera förlag och leverantörer har avgiftsfritt öppnat sina samlingar med e-tidskrifter och e-böcker under rådande coronapandemi. Vi uppdaterar fortlöpande denna lista:
  Annual Reviews. 52 e-tidskrifter. Öppen tillgång t.o.m. 30.4.2020.
  Ebook Central (Proquest) ger obegränsad tillgång till de e-böcker vi köpt in med 1-3 licenser. Detta gäller dock inte alla förlag på plattformen. Läs mera här. Öppen tillgång t.o.m. 19.6.2020.
  eBook Academic Collection Trial (EBSCO). Öppen tillgång t.o.m. 30.6.2020.
  eBook Collection (EBSCO) ger obegränsad tillgång till de e-böcker vi köpt in med 1-3 licenser. Detta gäller dock inte alla förlag på plattformen. Läs mera här. Öppen tillgång t.o.m. 30.6.2020.
  eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection Trial (EBSCO). Öppen tillgång t.o.m. 24.5.2020.
  Faculty Select (EBSCO). Öppen tillgång t.o.m. 30.6.2020.
  National Emergency Library. Internet Archive öppnar upp tillgången till alla e-böcker t.o.m. 30.6.2020. Läs mera här.
   
 • Quantums databaser (Bloomberg, CapitalIQ, EIKON, Factset) är otillgängliga. Du som behöver tillgång till någon av dem kan kontakta biblioteket@hanken.fi då det till vissa är möjligt att få användarnamn för användning på distans. En lista med länkar till databaserna med företagsinformation och finansiell  information finns här.
   
 • Fjärrlån förmedlas i mycket begränsad utsträckning. Vi beställer endast artiklar som kan erhållas och får förmedlas vidare i elektronisk form. Tillgången till fjärrlån begränsas också av eventuell nedstängning i andra universitetsbibliotek. Lämna in din beställning, vi tar kontakt och meddelar huruvida den går att expediera.
   
 • Förnya dina lån i Hanna. Vid problem kontakta oss per mejl. Eventuella förseningsavgifter som uppkommer under nedstängningen åtgärdas senare (behöver ej betalas).
   
 • Du som är lärare får hjälp med att ersätta tryckta böcker med digitalt material

Alla frågor om bibliotekets service riktas till biblioteket@hanken.fi. Chatten i Hanna är öppen vardagar kl. 10-14. Frågor relaterade till Haris riktas som vanligt till haris@hanken.fi.

 

För Hankens bibliotek i Vasa gäller att:

 • Vasa stadsbibliotek är stängt 18.3-13.4.
 • Tritonia är stängt 18.3 -13.4.