| 16.03.2020

Bibliotekets service sommaren 2021

Läs om hur bibliotekets service till studenter, personal och utomstående kunder fungerar under sommaren.

Utlåning av tryckt material

Att göra en beställning

Du kan beställa böcker på förhand via biblioteket@hanken.fi och därefter hämta dem från Hankens huvudentré. I mejlet uppger du bokens titel, författare, upplaga och publiceringsår. Lägg gärna till länken till bokens post i Hanna. I fältet för Subject/Ämne skriver du ”Boklån”.

Ingen hämtservice 12-30.7.2021!

Hämtanvisningar

Om du gör beställningen före kl.14 kan du hämta den följande hämtdag från Hankens huvudentré i Helsingfors. Hämtdagarna är måndag, onsdag och fredag kl. 9-16.

Vi kommer per mejl överens om exakt klockslag för varje hämtning. Beställningar sänds inte per post.

Bered dig på att visa ID. Vid hämtstället ges ingen annan service än hämtning av beställda böcker.

Förnya dina lån i Hanna. Vid problem kontakta oss per mejl.

Elektroniskt material

Du kan använda elektroniskt material - e-böcker, artiklar och annat e-material. Sök e-böcker i Hanna eller i e-boksplattformarna. Se anvisningar om e-böcker. Sök artiklar i Hanna eller i databasernas eget gränssnitt. Se anvisningar för att hitta material i libguiden för ditt huvudämne. Du kan också söka artiklar i Google Scholar, men aktivera först bibliotekslänkar och var inloggad i Hanna för att komma åt licensbelagt material.

Kontakta biblioteket@hanken.fi om du behöver hjälp med att komma åt eller hitta bland det elektroniska materialet. Vi ordnar distanshandledning via Teams. 

Du som är lärare får hjälp med att ersätta tryckta böcker med digitalt material.

Quantum

Mera information om Quantum finns här

Databaser som är tillgängliga på distans är Bloomberg, Capital IQ, EIKON, Factset, WRDS och Orbis. För att få distansanvändning till Eikon måste du kontakta biblioteket@hanken.fi. 

Distans tillgång till Bloomberg, Capital IQ, Factset, WRDS och Orbis finns på sidan om företagsinformation och finansiell information.

Se instruktioner här över distans tillgången till databaser under sommaren 2021!

Fjärrlån

Inga fjärrlånebeställningar tas emot under tiden 2.7.-5.8.2021!

Artiklar och böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller andra bibliotek i Helsingforsregionen kan du beställa genom vår fjärrlåneservice. Biblioteket förmedlar materialet i den mån det finns att få tag i. Lämna in din beställning, vi tar kontakt och meddelar huruvida den går att expediera.

Alla frågor om bibliotekets service riktas till biblioteket@hanken.fi. Frågor relaterade till Haris riktas som vanligt till haris@hanken.fi.

Hankens bibliotek i Vasa:

 

Missade du Skrivkvällen?

Skrivkvällens presentationer och streamade föreläsningar finns nu tillgängliga för alla.

Ifall du råkade missa Skrivkvällen 10.11.2020 hittar du nu alla presentationer och streamade föreläsningar länkade i bibliotekets libguide "Write and Cite" http://libguides.hanken.fi/searchandcite