| 16.03.2020

Bibliotekets service 2021

Läs om hur bibliotekets service till utomstående kunder fungerar under hösten.

Utlåning av tryckt material

Att göra en beställning

Du kan beställa böcker på förhand via biblioteket@hanken.fi och därefter hämta dem från Hankens huvudentré. I mejlet uppger du bokens titel, författare, upplaga och publiceringsår. Lägg gärna till länken till bokens post i Hanna. I fältet för Subject/Ämne skriver du ”Boklån”.

Hämtanvisningar

Om du gör beställningen före kl.14 kan du hämta den följande hämtdag från Hankens huvudentré i Helsingfors. Hämtdagarna är måndag, onsdag och fredag kl. 9-16.

Vi kommer per mejl överens om exakt klockslag för varje hämtning. Beställningar sänds inte per post.

Bered dig på att visa ID. Vid hämtstället ges ingen annan service än hämtning av beställda böcker.

Förnya dina lån i Hanna. Vid problem kontakta oss per mejl.