Årets antagning till kandidatskedet: ingen lista över antagna på Hankens dörr!

Årets antagning till kandidatskedet: ingen lista över antagna på Hankens dörr!

På grund av förändringar i det nationella antagningssystemet delges antagningsresultaten till sökande på nytt sätt i år.

Resultaten av årets antagning publiceras senast fredagen den 3 juli 2015 och kommer i år att delges i sin helhet via nättjänsten studieinfo.fi. Antagningsresultaten delges från och med i år med utgångspunkt i enskilda sökande och inte ur högskolans synvinkel som tidigare.

Den här förändringen innebär att Hanken inte kan publicera någon lista över de som blivit antagna på vare sig Hankens dörrar eller på hemsidorna. Endast den som sökt till Hanken kan se sitt eget resultat genom att logga in på studieinfo.fi. Om du undrar om någon har blivit antagen eller inte kan du be att han eller hon loggar in på studieinfo.fi för att få se sitt eget resultat.

Vid frågor vänligen kontakta ansokan@hanken.fi.