Studieinfo

News: 
11.8.2017
Anmälan till Hankens öppna universitets kurser i Helsingfors och Vasa öppnade 9.8.2017 och de s.k. snabbledsplatserna fylldes på rekordtid. Snabbleden ger möjlighet att bli antagen till Hanken på basis av god studieframgång, utan inträdesprov.
News: 
22.6.2017
Antagningsresultaten för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen är nu publicerade.
News: 
24.4.2017
IPR University Center anordnar sin fjärde s.k. Summer School inom immaterialrätt, i Helsingfors i juni 2017.
News: 
7.4.2017
Sammanlagt 1121 personer (2016: 1108) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Till den svenskspråkiga magisterutbildningen sökte sammanlagt 208 personer (2016: 197). Ansökningstiden gick ut 5.4.
News: 
11.11.2016
Är du intresserad av att söka till ett engelskspråkigt magisterprogram? Gå då in och bekanta dig med Hankens nya ansökningsportal.
News: 
4.1.2016
Du som påbörjar dina kandidatstudier våren 2016 i Helsingfors ska anmäla dig till studievagledare-hfors@hanken.fi.
News: 
4.6.2015
Följande kurser kan avläggas vid Hanken sommaren 2015:
News: 
29.5.2015
Studerande premierades under den årliga stipendiesammankomsten och vid utdelningen av Rector’s List-stipendierna.
News: 
18.5.2015
Läsårets sista betygsutdelning går av stapeln onsdag 17.6. Sista dagen att ansöka om betyg till den utdelningen är torsdag 21.5.
News: 
15.5.2015
Anna Wennäkoski som studerar vid Hankens IPL-program har fått ett American Resource Center-stipendium för sin magisteravhandling.
News: 
29.4.2015
Följande kurser kan avläggas vid Hanken sommaren 2015:
News: 
20.4.2015
Torsdag 16.4 kl. 12.30-14 och 21.4 kl. 9.25-15.30 i Maxen.
News: 
17.3.2015
Sök till Hankens kandidatutbildning under 17.3-9.4 genom den nationella gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi.
News: 
22.1.2015
Språkalliansen ordnar våren 2015 en studiecirkel med syfte att stöda avhandlingsskribenter i slutet av skrivprocessen.
News: 
16.1.2015
Har du nyss kommit tillbaka från utbytet eller ska du snart ta ut din kandidatexamen / nyss inlett magisterstudierna? Delta i så fall gärna i vår studieplaneringsworkshop tisdag 20.1 kl. 16 i aud. 210. Sidor