Studieinfo

News: 
2.11.2017
Hanken startar i höst en unik kurs, Strategic Growth Investing, där studerande lär sig företagsvärdering genom analys av företagsstrategi, finansiering och bokslut. Kursen kombinerar teori, praktik och uppgifter under uppstartsevenemanget Slush.
News: 
23.10.2017
International Student Barometer (ISB) är en enkät riktad till samtliga internationella studenter vid Hanken. Nu har det blivit dags att delta igen!
News: 
23.10.2017
International Student Barometer (ISB) är en enkät riktad till samtliga internationella studenter vid Hanken som skickas ut 23.10.2017. Vi hoppas att den undervisande personalen ska både påminna och uppmuntra studerande att delta i enkäten.
News: 
13.10.2017
Hanken är från och med 2018 delaktig i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Urvalsprovet förnyas då det blir ett gemensamt nationellt prov. Det här ger upphov till många frågor, både från sökande, men också prepkursföretag.
News: 
4.10.2017
Tio universitet har gått samman för att förverkliga en digital undervisningshelhet i företagskunnande, LITO (Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus), för studerande inom andra discipliner än ekonomi.
News: 
27.9.2017
International Talent Programme är ett unikt initiativ i Finland för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande.
News: 
26.9.2017
Kursen Developing Sustainable Brands sammanför studerande med företag som har hållbarhet i kärnan av sitt varumärke.
News: 
24.8.2017
Hanken förnyar sin kandidatantagning inför 2018 och kommer som första finländska universitet att anta studerande på basis av det svenska Högskoleprovet. Även andelen som tas in direkt på basis av betyg ökar.
News: 
23.8.2017
Anmälan till Hankens öppna universitets kurser i Helsingfors och Vasa öppnade 9.8.2017 och de s.k. snabbledsplatserna fylldes på rekordtid. Snabbleden ger möjlighet att bli antagen till Hanken på basis av god studieframgång, utan inträdesprov.
News: 
22.6.2017
Antagningsresultaten för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen är nu publicerade.
News: 
24.4.2017
IPR University Center anordnar sin fjärde s.k. Summer School inom immaterialrätt, i Helsingfors i juni 2017.
News: 
7.4.2017
Sammanlagt 1121 personer (2016: 1108) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Till den svenskspråkiga magisterutbildningen sökte sammanlagt 208 personer (2016: 197). Ansökningstiden gick ut 5.4.
News: 
11.11.2016
Är du intresserad av att söka till ett engelskspråkigt magisterprogram? Gå då in och bekanta dig med Hankens nya ansökningsportal.
News: 
4.1.2016
Du som påbörjar dina kandidatstudier våren 2016 i Helsingfors ska anmäla dig till studievagledare-hfors@hanken.fi.
News: 
4.6.2015
Följande kurser kan avläggas vid Hanken sommaren 2015:
News: 
29.5.2015
Studerande premierades under den årliga stipendiesammankomsten och vid utdelningen av Rector’s List-stipendierna.
News: 
18.5.2015
Läsårets sista betygsutdelning går av stapeln onsdag 17.6. Sista dagen att ansöka om betyg till den utdelningen är torsdag 21.5.
News: 
15.5.2015
Anna Wennäkoski som studerar vid Hankens IPL-program har fått ett American Resource Center-stipendium för sin magisteravhandling.
News: 
29.4.2015
Följande kurser kan avläggas vid Hanken sommaren 2015:
News: 
20.4.2015
Torsdag 16.4 kl. 12.30-14 och 21.4 kl. 9.25-15.30 i Maxen.
News: 
17.3.2015
Sök till Hankens kandidatutbildning under 17.3-9.4 genom den nationella gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi.

Sidor