Studieinfo

News: 
31.5.2019
Hanken publicerade idag betygsantagningens resultat för kandidatutbildningen i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning och samtidigt publicerades resultaten för antagningen till magisternivån.
News: 
6.5.2019
Urvalsprocessen för Hankens stipendier åt studenter/alumni från Global Business School Network (GBSN) medlemsuniversitet har nu avslutats och tillfaller två studenter från Institute of Business Administration i Karachi, Pakistan.
News: 
11.2.2019
Hanken Master students now have the opportunity to apply for the Summer Course “Business and Innovation in China" organised by the Nordic Centre at the renowned Fudan University in Shanghai during 12. – 25. July 2019.
News: 
14.1.2019
Ansökningsomgången för QTEM Masters Network studentutbyte hösttermin 2019 är nu öppen.
News: 
11.1.2019
Från och med 1.1.2019 slås Institutionen för nationalekonomi samman med Institutionen för finansiell ekonomi och statistik. Den nya institutionen heter Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi.
News: 
24.8.2018
Hankens bästa rekryteringskanal är Hankens egna studenter. Varje år väljs cirka tjugo studenter att representera högskolan på mässor, gymnasier och på högskolan.
News: 
23.8.2018
Nio Hankeiter deltog i år med stor framgång i den internationella examen “Prüfung Wirtschaftsdeutsch” som ger den högsta möjliga utmärkelsen i tyska för ekonomer.
News: 
28.6.2018
Vårens antagning till Hanken har nu slutförts och sammanlagt 456 nya hankeiter inleder sina studier hos oss i höst.
News: 
27.6.2018
Antagningsresultaten för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen är nu publicerade.
News: 
15.6.2018
Hanken klarar sig mycket bra i en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under våren 2018. Samtliga 54 studenter som besvarade enkäten skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet, vilket är ett exceptionellt fint resultat.
News: 
7.6.2018
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för tredje gången en gemensam Summer School 28 maj -20 juni 2018.
News: 
17.5.2018
Du kan ansöka om utbytesplats till Hankens nya samarbetsuniversitet Florida State University College of Business för vårterminen 2019 senast 18.6.2018.
News: 
16.5.2018
Fulbright Finland erbjuder en fin möjlighet att få ett stipendium för att studera på magisternivå vid University of South Florida läsåret 2019-2020. Deadline för ansökningar är redan 29.5.2018.
News: 
6.2.2018
Information om vårens kurs om studieteknik på Hanken.
News: 
19.1.2018
Ansökningstiden till Hankens magisterprogram på engelska gick ut onsdagen den 17 januari. Sammanlagt inkom 582 ansökningar till programmet.
News: 
22.12.2017
Finlands Bank och finansministeriet finansierar tillsammans tre professurer i det kommande Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). Enhetens akademiska direktör utses i början av år 2018.
News: 
2.11.2017
Hanken startar i höst en unik kurs, Strategic Growth Investing, där studerande lär sig företagsvärdering genom analys av företagsstrategi, finansiering och bokslut. Kursen kombinerar teori, praktik och uppgifter under uppstartsevenemanget Slush.
News: 
23.10.2017
International Student Barometer (ISB) är en enkät riktad till samtliga internationella studenter vid Hanken. Nu har det blivit dags att delta igen!
News: 
23.10.2017
International Student Barometer (ISB) är en enkät riktad till samtliga internationella studenter vid Hanken som skickas ut 23.10.2017. Vi hoppas att den undervisande personalen ska både påminna och uppmuntra studerande att delta i enkäten.
News: 
13.10.2017
Hanken är från och med 2018 delaktig i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Urvalsprovet förnyas då det blir ett gemensamt nationellt prov. Det här ger upphov till många frågor, både från sökande, men också prepkursföretag.
News: 
4.10.2017
Tio universitet har gått samman för att förverkliga en digital undervisningshelhet i företagskunnande, LITO (Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus), för studerande inom andra discipliner än ekonomi.
News: 
27.9.2017
International Talent Programme är ett unikt initiativ i Finland för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande.
News: 
26.9.2017
Kursen Developing Sustainable Brands sammanför studerande med företag som har hållbarhet i kärnan av sitt varumärke.
News: 
24.8.2017
Hanken förnyar sin kandidatantagning inför 2018 och kommer som första finländska universitet att anta studerande på basis av det svenska Högskoleprovet. Även andelen som tas in direkt på basis av betyg ökar.
News: 
23.8.2017
Anmälan till Hankens öppna universitets kurser i Helsingfors och Vasa öppnade 9.8.2017 och de s.k. snabbledsplatserna fylldes på rekordtid. Snabbleden ger möjlighet att bli antagen till Hanken på basis av god studieframgång, utan inträdesprov.
News: 
24.4.2017
IPR University Center anordnar sin fjärde s.k. Summer School inom immaterialrätt, i Helsingfors i juni 2017.
News: 
7.4.2017
Sammanlagt 1121 personer (2016: 1108) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Till den svenskspråkiga magisterutbildningen sökte sammanlagt 208 personer (2016: 197). Ansökningstiden gick ut 5.4.
News: 
11.11.2016
Är du intresserad av att söka till ett engelskspråkigt magisterprogram? Gå då in och bekanta dig med Hankens nya ansökningsportal.
News: 
4.1.2016
Du som påbörjar dina kandidatstudier våren 2016 i Helsingfors ska anmäla dig till studievagledare-hfors@hanken.fi.
News: 
4.6.2015
Följande kurser kan avläggas vid Hanken sommaren 2015:
News: 
29.5.2015
Studerande premierades under den årliga stipendiesammankomsten och vid utdelningen av Rector’s List-stipendierna.

Sidor