Pressmeddelande

News: 
24.4.2019
Hankens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, som godkändes av högskolans styrelse i april, visar att Hanken bibehållit sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola.
News: 
25.5.2016
Två donationer på vardera 100 000 euro överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst och donatorkväll.
News: 
20.8.2015
Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat närmare 3,9 miljoner euro.
News: 
23.4.2015
Hanken har tagit emot en donation av Fazer på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.