Personalinfo

News: 
5.12.2018
Journalisten Camilla Berghäll har utsetts till kommunikatör på Hanken från och med 26.11.2018. Camilla har tidigare jobbat som nyhetsjournalist på Svenska Yle.
News: 
6.11.2018
Tre nya professorer har börjat sitt värv vid Hanken: David Grant, Ari Hyytinen och Petra Sund-Norrgård. Installationsceremonin för dessa tre hålls i samband med Hanken Research Day 14.11.2018.
News: 
12.10.2018
Under våren pågick en utredning om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla Hankens stödfunktioner. För styrelsen presenterades en modell med alla servicefunktioner organiserade inom tre serviceenheter under varsin direktör.
News: 
28.9.2018
Eftersom Hankens styrelse kommer att fatta beslut gällande Hankens nya styrkeområden på styrelsemötet den 25.10, kommer de befattningar som riktas till personalen (i enlighet med personalinstruktionen) att lediganslås efter styrelsens möte.
News: 
28.9.2018
Hanken kommer från och med 1.1.2019 att ha tre övergripande serviceenheter. Varje enhet leds av en direktör vars förman är rektor. Dessa direktörer har nu utsetts och inleder sitt arbete 1.10.2018.
News: 
24.9.2018
Nu är det dags att nominera kandidater till Hankens styrelseval! Du kan nominera en kollega eller dig själv fram till 3.10.2018.
News: 
24.9.2018
Hankens reseförsäkringsvillkor har uppdaterats och omfattar numera även doktorander och icke anställda som reser för Hankens räkning.
News: 
6.9.2018
Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen i arbetarskyddssamarbetet. Perioden är till slutet av år 2019.
News: 
4.9.2018
Hanken kommer från och med 1.1.2019 att ha tre övergripande serviceenheter. Varje enhet leds av en direktör vars förman är rektor.
News: 
30.8.2018
Professor Jaakko Aspara efterträder professor Timo Korkeamäki som prorektor med ansvar för forskning för perioden 1.9-31.12.2018.
News: 
30.8.2018
Under sommaren har det skett en hel del förändringar i administrationspersonalen på Hanken.
News: 
24.8.2018
Hankens styrelse sammankommer på onsdag 29.8.2018 på förmiddagen. Öppet styrelseinfo för personalen hålls samma dag kl.14-14.30 i sal 309.
News: 
17.8.2018
I augusti har tre personer förstärkt teamen på Externa relationer: Jessica Finnilä, Judith Buddingh’ och Nikoline Stenman-Möller.
News: 
27.6.2018
Enheten för externa relationer och kommunikation har delats in i två team fram till årets slut.
News: 
15.6.2018
Anja Hongelin är Hankens nya jurist fr.o.m. 4.6.2018 och fungerar som juridiskt stöd för Hankens personal. Anja har både en juristexamen och en kandidatexamen i nordiska språk från Helsingfors universitet.
News: 
17.5.2018
Ansökningstiden för ”Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business Economics 2019-2020” är nu öppen. Ifall man har/känner en potentiell gäst så är det hög tid att kontakta dessa.
News: 
27.4.2018
Enligt Hankens valinstruktion (§4 Valnämnd) utser styrelsen en valnämnd för att administrera valet av universitetskollegiet och styrelsen.
News: 
10.4.2018
En ny version av rese-och kostnadshanteringsprogrammet M2, M2 Blue, tas i bruk måndagen den 16.4. Inloggning till M2 Blue görs via länken under Verktyg på webben.
News: 
9.4.2018
Boka datumet i din kalender redan nu!
News: 
9.4.2018
Professor Peter Matthews forskar och undervisar under läsåret 2017-2018 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
5.4.2018
Hanken har skaffat Kopiostos kopieringslicens. Licensen möjliggör kopiering av olika tryckta och digitala material som får användas i undervisningen och forskningen samt för administrativt bruk.
News: 
21.3.2018
Här kan du läsa referatet från AR-mötet den 7 mars 2018.
News: 
12.3.2018
Utredningen om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla stödfunktionerna pågår som bäst och processen kommer att fortsätta under hela våren.
News: 
6.3.2018
Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 5.3.2018 som godkändes av alla parter 6.3.2018.
News: 
2.3.2018
Löntagarorganisationerna Pardia, JHL och JUKO har 22.2.2018 gett en strejkvarning som berör Aalto-universitetet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tammerfors tekniska universitet, Vasa universitet och Tammerfors universitet.
News: 
2.3.2018
Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan fredagen 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 27.2.2018 som arbetsgivarna förkastade.
News: 
27.2.2018
Medling i arbetskonflikten gällande universitetens allmänna kollektivavtal har pågått under ledning av förhandlare Janne Metsämäki sedan den 16 februari 2018.
News: 
16.2.2018
Det har skett personalförändringar på Externa relationer då bl.a. Nina Olin slutat som direktör för externa relationer och kommunikation efter årsskiftet.
News: 
2.2.2018
Hanken behandlar inom sin verksamhet olika slags personuppgifter och ska ha ett dataskyddsombud. Ombudets roll är bl.a. att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen.
News: 
1.2.2018
Professor Maria Holmlund-Rytkönen vid institutionen för marknadsföring har av rektor utnämnts till programdirektör för kandidat- och magisterprogrammet (Programme Director of Bachelor and Master studies) vid Hanken för tiden 1.2.-31.12. 2018.
News: 
19.12.2017
Under Hankens traditionella julkaffe i Helsingfors den 19:e december 2017 uppmärksammade rektor Karen Spens högskolans personal genom premieringar och utmärkelsetecken.
News: 
5.12.2017
Alla inkomna ansökningar (beskrivningar) finns nu på Hankens intranät för hela personalen att ta del av och rösta på senast 10.12.2017.
News: 
3.11.2017
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov fredagen den 10.11.2017 för positionen Assistant Professor (tenure track) i marknadsföring, Helsingfors.
News: 
2.11.2017
ED Peter Sarlin har utnämnts till Professor of Practice vid Hanken från och med i höst. Sarlin har specialiserat sig på maskininlärning och artificiell intelligens (AI) med inriktning på finansiell ekonomi, nationalekonomi och samhällelig forskning.
News: 
20.10.2017
Hankens långvariga webmaster Hans Hed pensionerar sig 19.10.2017. Hasse började sin karriär på Hanken i maj 1996.
News: 
19.10.2017
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov tisdagen den 24.10.2017 i A403 klockan 9.10 (sökande Johanna Frösén) i Helsingfors och 106 i Vasa, för positionen Assistant Professor (tenure track) i marknadsföring, Helsingfors.
News: 
29.9.2017
Höstens arbetsklimatundersökning, må bra-aktiviteter, UniSport och Smartum-sedlar.
News: 
28.9.2017
Qingbo Xu från Kina och Shekhar Acharya från Nepal arbetar på Hanken under en två månader lång praktikperiod som avslutning på intergrationsprogrammet Business Lead.
News: 
18.8.2017
Hanken & SSE Executive Education har utsett Marc Hinnenberg till ny VD.
News: 
10.8.2017
Hankens personal från både Helsingfors och Vasa (inklusive doktorander) är hjärtligt välkommen att tillsammans inleda det akademiska året 2017-2018 den 29 augusti 2017 kl. 15-17.15 i Helsingfors.

Sidor