Personalinfo

News: 
19.12.2017
Under Hankens traditionella julkaffe i Helsingfors den 19:e december 2017 uppmärksammade rektor Karen Spens högskolans personal genom premieringar och utmärkelsetecken.
News: 
5.12.2017
Alla inkomna ansökningar (beskrivningar) finns nu på Hankens intranät för hela personalen att ta del av och rösta på senast 10.12.2017.
News: 
3.11.2017
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov fredagen den 10.11.2017 för positionen Assistant Professor (tenure track) i marknadsföring, Helsingfors.
News: 
2.11.2017
ED Peter Sarlin har utnämnts till Professor of Practice vid Hanken från och med i höst. Sarlin har specialiserat sig på maskininlärning och artificiell intelligens (AI) med inriktning på finansiell ekonomi, nationalekonomi och samhällelig forskning.
News: 
2.11.2017
Professor Peter Matthews forskar och undervisar under läsåret 2017-2018 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
20.10.2017
Hankens långvariga webmaster Hans Hed pensionerar sig 19.10.2017. Hasse började sin karriär på Hanken i maj 1996.
News: 
19.10.2017
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov tisdagen den 24.10.2017 i A403 klockan 9.10 (sökande Johanna Frösén) i Helsingfors och 106 i Vasa, för positionen Assistant Professor (tenure track) i marknadsföring, Helsingfors.
News: 
29.9.2017
Höstens arbetsklimatundersökning, må bra-aktiviteter, UniSport och Smartum-sedlar.
News: 
28.9.2017
Qingbo Xu från Kina och Shekhar Acharya från Nepal arbetar på Hanken under en två månader lång praktikperiod som avslutning på intergrationsprogrammet Business Lead.
News: 
18.8.2017
Hanken & SSE Executive Education har utsett Marc Hinnenberg till ny VD.
News: 
10.8.2017
Hankens personal från både Helsingfors och Vasa (inklusive doktorander) är hjärtligt välkommen att tillsammans inleda det akademiska året 2017-2018 den 29 augusti 2017 kl. 15-17.15 i Helsingfors.
News: 
10.8.2017
Följande personer har börjat/slutat på Hanken under tiden 1.5 - 31.7.2017.
News: 
10.8.2017
Stiftelsen Svenska handelshögskolan har en ny ombudsman från 1.8.2017. Paul Taimitarha är ekonomie magister från Hanken och har ett flertal år verkat som ordförande för Hankens Alumnråd och som ordförande för Studentkårens understödsförening.
News: 
2.6.2017
Klart definierade karriärstigar har blivit en viktig konkurrensfaktor i rekryteringen av toppforskare och i strävan att behålla den akademiska personal som redan arbetar vid Hanken. Därför har Hanken nu uppdaterat sin personalinstruktion.
News: 
16.5.2017
Hanken ordnar en mediautbildning riktad speciellt till forskare 30.5.2017 kl.10-12 i lärarrummet på Hanken i Helsingfors.
News: 
5.5.2017
Alla som åker på arbetsresor är i behov av ett reseförsäkringskort. Tillsvidare finns de nya korten enbart i Helsingfors men det nya försäkringsnumret för personalens reseförsäkring är SP0001299653.
News: 
28.4.2017
Låna en Hankencykel för kortare möten och ärenden utanför Hanken. Hanken har skaffat 2 cyklar till Helsingfors och en till Vasa som personalen kan låna över dagen för möten.
News: 
12.4.2017
Rektor har godkänt en ny anvisning för hantering av avtal vid Hanken.
News: 
11.4.2017
Hankens styrelse sammanträdde den 29 mars.
News: 
8.1.2016
Anvisningar för nya visitkortsbeställning
News: 
21.10.2015
Open access uppmärksammas runt om i världen under den här veckan. Läs mera om open access och hur du kan publicera open access.
News: 
10.9.2015
Här några tips på databaser för höstens kurser och för internationell personal som vill följa med nyheterna i hemlandet.