Personalinfo

News: 
18.8.2017
Hanken & SSE Executive Education har utsett Marc Hinnenberg till ny VD.
News: 
10.8.2017
Hankens personal från både Helsingfors och Vasa (inklusive doktorander) är hjärtligt välkommen att tillsammans inleda det akademiska året 2017-2018 den 29 augusti 2017 kl. 15-17.15 i Helsingfors.
News: 
10.8.2017
Följande personer har börjat/slutat på Hanken under tiden 1.5 - 31.7.2017.
News: 
10.8.2017
Stiftelsen Svenska handelshögskolan har en ny ombudsman från 1.8.2017. Paul Taimitarha är ekonomie magister från Hanken och har ett flertal år verkat som ordförande för Hankens Alumnråd och som ordförande för Studentkårens understödsförening.
News: 
2.6.2017
Klart definierade karriärstigar har blivit en viktig konkurrensfaktor i rekryteringen av toppforskare och i strävan att behålla den akademiska personal som redan arbetar vid Hanken. Därför har Hanken nu uppdaterat sin personalinstruktion.
News: 
16.5.2017
Hanken ordnar en mediautbildning riktad speciellt till forskare 30.5.2017 kl.10-12 i lärarrummet på Hanken i Helsingfors.
News: 
5.5.2017
Alla som åker på arbetsresor är i behov av ett reseförsäkringskort. Tillsvidare finns de nya korten enbart i Helsingfors men det nya försäkringsnumret för personalens reseförsäkring är SP0001299653.
News: 
28.4.2017
Låna en Hankencykel för kortare möten och ärenden utanför Hanken. Hanken har skaffat 2 cyklar till Helsingfors och en till Vasa som personalen kan låna över dagen för möten.
News: 
12.4.2017
Rektor har godkänt en ny anvisning för hantering av avtal vid Hanken.
News: 
11.4.2017
Hankens styrelse sammanträdde den 29 mars.
News: 
8.1.2016
Anvisningar för nya visitkortsbeställning
News: 
21.10.2015
Open access uppmärksammas runt om i världen under den här veckan. Läs mera om open access och hur du kan publicera open access.
News: 
10.9.2015
Här några tips på databaser för höstens kurser och för internationell personal som vill följa med nyheterna i hemlandet.