Personalinfo

News: 
27.6.2018
Enheten för externa relationer och kommunikation har delats in i två team fram till årets slut.
News: 
15.6.2018
Anja Hongelin är Hankens nya jurist fr.o.m. 4.6.2018 och fungerar som juridiskt stöd för Hankens personal. Anja har både en juristexamen och en kandidatexamen i nordiska språk från Helsingfors universitet.
News: 
17.5.2018
Ansökningstiden för ”Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business Economics 2019-2020” är nu öppen. Ifall man har/känner en potentiell gäst så är det hög tid att kontakta dessa.
News: 
27.4.2018
Enligt Hankens valinstruktion (§4 Valnämnd) utser styrelsen en valnämnd för att administrera valet av universitetskollegiet och styrelsen.
News: 
10.4.2018
En ny version av rese-och kostnadshanteringsprogrammet M2, M2 Blue, tas i bruk måndagen den 16.4. Inloggning till M2 Blue görs via länken under Verktyg på webben.
News: 
9.4.2018
Boka datumet i din kalender redan nu!
News: 
9.4.2018
Professor Peter Matthews forskar och undervisar under läsåret 2017-2018 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
5.4.2018
Hanken har skaffat Kopiostos kopieringslicens. Licensen möjliggör kopiering av olika tryckta och digitala material som får användas i undervisningen och forskningen samt för administrativt bruk.
News: 
21.3.2018
Här kan du läsa referatet från AR-mötet den 7 mars 2018.
News: 
12.3.2018
Utredningen om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla stödfunktionerna pågår som bäst och processen kommer att fortsätta under hela våren.
News: 
6.3.2018
Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 5.3.2018 som godkändes av alla parter 6.3.2018.
News: 
2.3.2018
Löntagarorganisationerna Pardia, JHL och JUKO har 22.2.2018 gett en strejkvarning som berör Aalto-universitetet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tammerfors tekniska universitet, Vasa universitet och Tammerfors universitet.
News: 
2.3.2018
Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan fredagen 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 27.2.2018 som arbetsgivarna förkastade.
News: 
27.2.2018
Medling i arbetskonflikten gällande universitetens allmänna kollektivavtal har pågått under ledning av förhandlare Janne Metsämäki sedan den 16 februari 2018.
News: 
16.2.2018
Det har skett personalförändringar på Externa relationer då bl.a. Nina Olin slutat som direktör för externa relationer och kommunikation efter årsskiftet.
News: 
2.2.2018
Hanken behandlar inom sin verksamhet olika slags personuppgifter och ska ha ett dataskyddsombud. Ombudets roll är bl.a. att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen.
News: 
1.2.2018
Professor Maria Holmlund-Rytkönen vid institutionen för marknadsföring har av rektor utnämnts till programdirektör för kandidat- och magisterprogrammet (Programme Director of Bachelor and Master studies) vid Hanken för tiden 1.2.-31.12. 2018.
News: 
19.12.2017
Under Hankens traditionella julkaffe i Helsingfors den 19:e december 2017 uppmärksammade rektor Karen Spens högskolans personal genom premieringar och utmärkelsetecken.
News: 
5.12.2017
Alla inkomna ansökningar (beskrivningar) finns nu på Hankens intranät för hela personalen att ta del av och rösta på senast 10.12.2017.
News: 
3.11.2017
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov fredagen den 10.11.2017 för positionen Assistant Professor (tenure track) i marknadsföring, Helsingfors.
News: 
2.11.2017
ED Peter Sarlin har utnämnts till Professor of Practice vid Hanken från och med i höst. Sarlin har specialiserat sig på maskininlärning och artificiell intelligens (AI) med inriktning på finansiell ekonomi, nationalekonomi och samhällelig forskning.
News: 
20.10.2017
Hankens långvariga webmaster Hans Hed pensionerar sig 19.10.2017. Hasse började sin karriär på Hanken i maj 1996.
News: 
19.10.2017
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov tisdagen den 24.10.2017 i A403 klockan 9.10 (sökande Johanna Frösén) i Helsingfors och 106 i Vasa, för positionen Assistant Professor (tenure track) i marknadsföring, Helsingfors.
News: 
29.9.2017
Höstens arbetsklimatundersökning, må bra-aktiviteter, UniSport och Smartum-sedlar.
News: 
28.9.2017
Qingbo Xu från Kina och Shekhar Acharya från Nepal arbetar på Hanken under en två månader lång praktikperiod som avslutning på intergrationsprogrammet Business Lead.
News: 
18.8.2017
Hanken & SSE Executive Education har utsett Marc Hinnenberg till ny VD.
News: 
10.8.2017
Hankens personal från både Helsingfors och Vasa (inklusive doktorander) är hjärtligt välkommen att tillsammans inleda det akademiska året 2017-2018 den 29 augusti 2017 kl. 15-17.15 i Helsingfors.
News: 
10.8.2017
Följande personer har börjat/slutat på Hanken under tiden 1.5 - 31.7.2017.
News: 
10.8.2017
Stiftelsen Svenska handelshögskolan har en ny ombudsman från 1.8.2017. Paul Taimitarha är ekonomie magister från Hanken och har ett flertal år verkat som ordförande för Hankens Alumnråd och som ordförande för Studentkårens understödsförening.
News: 
2.6.2017
Klart definierade karriärstigar har blivit en viktig konkurrensfaktor i rekryteringen av toppforskare och i strävan att behålla den akademiska personal som redan arbetar vid Hanken. Därför har Hanken nu uppdaterat sin personalinstruktion.
News: 
16.5.2017
Hanken ordnar en mediautbildning riktad speciellt till forskare 30.5.2017 kl.10-12 i lärarrummet på Hanken i Helsingfors.
News: 
5.5.2017
Alla som åker på arbetsresor är i behov av ett reseförsäkringskort. Tillsvidare finns de nya korten enbart i Helsingfors men det nya försäkringsnumret för personalens reseförsäkring är SP0001299653.
News: 
28.4.2017
Låna en Hankencykel för kortare möten och ärenden utanför Hanken. Hanken har skaffat 2 cyklar till Helsingfors och en till Vasa som personalen kan låna över dagen för möten.
News: 
12.4.2017
Rektor har godkänt en ny anvisning för hantering av avtal vid Hanken.
News: 
11.4.2017
Hankens styrelse sammanträdde den 29 mars.
News: 
8.1.2016
Anvisningar för nya visitkortsbeställning
News: 
21.10.2015
Open access uppmärksammas runt om i världen under den här veckan. Läs mera om open access och hur du kan publicera open access.
News: 
10.9.2015
Här några tips på databaser för höstens kurser och för internationell personal som vill följa med nyheterna i hemlandet.