Forskning

News: 
21.9.2017
Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet har uttryckt en gemensam vilja om att förbereda en ny enhet inom nationalekonomi, Helsinki Graduate School of Economics.
News: 
19.9.2017
Efterfrågan på experter inom nationalekonomi ökar ständigt. För att svara på det här behovet förbereder Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet en ny enhet, Helsinki Graduate School of Economics.
News: 
15.9.2017
Ända sedan 2015 har Finlands Akademi delat ut en särskild form av finansiering för att stärka universitetens forskningsprofilering. Också Hanken har beviljats medel för det här ändamålet.
News: 
14.9.2017
Varumärkesberättelser kan påverka kundresponsen positivt. För att maximera effekten, bör marknadsförare skapa skilda berättelser för olika sammanhang.
News: 
1.9.2017
Professor Srinivas Talluri från Michigan State University i East Lansing forskar på Hanken fram till slutet av september. Utbytet sker inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
31.8.2017
Open access (OA) är på väg att bli en norm inom vetenskaplig publicering. Vad kräver forskningsfinansiärerna? Har Hanken nått sitt mål för OA-publicering? Vad innebär OA-kravet i de förnyade premieringsriktlinjerna?
News: 
23.8.2017
Kristina Heinonen, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring, kommer att forska vid University of Massachusetts Boston i USA under vårterminen 2018.
News: 
22.6.2017
Publikationsforumet (Julkaisufoorumi, JUFO) verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) och bedömer forskningsorganisationernas vetenskapliga publikationsverksamhet både kvalitativt och kvantitativt.
News: 
22.6.2017
För att uppmuntra Hankens forskargrupper att ansöka om extern finansiering har högskolan utvecklat ett premieringssystem för att belöna ansökningar om extern finansiering från källor som Finlands Akademi och EU.
News: 
21.6.2017
Peter Sarlin, forskare i nationalekonomi vid Hanken, är med i ett unikt forskningsprojekt om finansiella högfrekvensdata. Forskarteamet består av forskare från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Finland.
News: 
14.6.2017
Finlands Akademi har fattat beslut om att bevilja finansiering för tre forskningsprojekt på Hanken.
News: 
9.6.2017
Anna Wallin och Petri Nokelainen vid Tammerfors tekniska universitet leder ett forskningsprojekt kring sambandet mellan användning av sociala medier och universitetsanställdas utveckling av det egna professionella kunnandet och karriären.
News: 
2.6.2017
Finlands Akademi har beviljat Hanken 1,5 miljoner euro i profileringsfinansiering för perioden 2017-2021. Finansiering riktas till att stärka tvärvetenskaplig forskning.
News: 
24.5.2017
Hankens gästande forskare Anu Torkkeli har den 23 maj 2017 mottagit ett stipendium av Fonden för främjandet av Finlands utrikeshandel (SUE) för sin doktorsavhandling inom handelsrätt.
News: 
18.5.2017
iTRACK är ett projekt som fokuserar på att skydda och spåra hjälparbetare och hjälpförsändelser i konfliktzoner, speciellt i Syrien, Irak och Jemen. HUMLOG vid Hanken stod värd för ett iTrack-möte 10-12 maj.
News: 
17.5.2017
Den vetenskapliga idétävlingen Helsinki Challenge ordnar Pitch Nights inför finalen där semifinallagen kort presenterar sin idé och lösning. Nytt i den här omgången är att publiken får vara med och påverka vem som går vidare.
News: 
4.5.2017
Hankenforskaren Linus Nyman har publicerat en artikel om säkerhetsaspekter och IoT (Internet of Things) tillsammans med F-Secures forskningschef Mikko Hyppönen, som är en internationellt erkänd expert inom informationssäkerhet.
News: 
25.4.2017
Hur kan företag utforma och implementera en framgångsrik tjänstestrategi? Hankens forskardoktor Christian Kowalkowski har tillsammans med professor Wolfgang Ulaga, Arizona State University, kommit ut med en ny bok som ger företagen vägledning i temat
News: 
16.2.2017
Professor Ruby Lee från Florida State University i Tallahassee forskar på Hanken fram till slutet av juni. Utbytet sker inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
16.1.2017
Guy Ahonen, som är associerad forskare på Hanken, har tillsammans med Ossi Aura, Tomi Hussi och Juhani Ilmarinen publicerat resultaten för undersökningen Strategiskt välbefinnande 2016.
News: 
16.1.2017
Rektor har 11.11.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.
News: 
6.10.2016
Hankens doktorand Annamari Tuoris doktorsavhandling har blivit vald till en av de tio bästa avhandlingarna I EDAMBAs tävling 2016.
News: 
5.10.2016
Professor Niklas Bruun: ” Det nya internationella samarbetsavtalet öppnar fina möjligheter för ett mångsidigt samarbete.”
News: 
16.9.2016
Hanken kommer att stå värd för en av tre moduler i en doktorandkurs som ges i samarbete med SSE och BI.
News: 
13.9.2016
Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp levereras.
News: 
24.8.2016
Hankens rektor Karen Spens har tillsammans med forskarna Gyöngyi Kovács och Ira Haavisto utkommit med en ny bok inom humanitär logistik.
News: 
24.8.2016
Helsinki Challenge är en vetenskapsbaserad idétävling och ett acceleratorprogram för att lösa de stora problemen i världen.
News: 
20.6.2016
Hankens forskare framgångsrika i 2016 Emerald Literati Network Awards for Excellence
News: 
16.5.2016
HUMLOG-institutet vid Hanken partner i iTrack forskningsprojekt finansierat av EU.
News: 
2.10.2015
Artikeln vann priset ”Journal of Management Studies Best Paper 2014”.
News: 
25.9.2015
Doktorand Silvia Stroe och professor Joakim Wincent, entreprenörskap och företagsledning, vann pris för sin gemensamma artikel.
News: 
28.5.2015
Harilainen mottog 25.5.2015 ett stipendium av Fonden för främjandet av Finlands utrikeshandel (SUE) för sin doktorsavhandling inom logistik.

Sidor