Forskning

News: 
16.2.2017
Professor Ruby Lee från Florida State University i Tallahassee forskar på Hanken fram till slutet av juni. Utbytet sker inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
16.1.2017
Guy Ahonen, som är associerad forskare på Hanken, har tillsammans med Ossi Aura, Tomi Hussi och Juhani Ilmarinen publicerat resultaten för undersökningen Strategiskt välbefinnande 2016.
News: 
16.1.2017
Rektor har 11.11.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.
News: 
6.10.2016
Hankens doktorand Annamari Tuoris doktorsavhandling har blivit vald till en av de tio bästa avhandlingarna I EDAMBAs tävling 2016.
News: 
5.10.2016
Professor Niklas Bruun: ” Det nya internationella samarbetsavtalet öppnar fina möjligheter för ett mångsidigt samarbete.”
News: 
16.9.2016
Hanken kommer att stå värd för en av tre moduler i en doktorandkurs som ges i samarbete med SSE och BI.
News: 
13.9.2016
Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp levereras.
News: 
24.8.2016
Hankens rektor Karen Spens har tillsammans med forskarna Gyöngyi Kovács och Ira Haavisto utkommit med en ny bok inom humanitär logistik.
News: 
24.8.2016
Helsinki Challenge är en vetenskapsbaserad idétävling och ett acceleratorprogram för att lösa de stora problemen i världen.
News: 
20.6.2016
Hankens forskare framgångsrika i 2016 Emerald Literati Network Awards for Excellence
News: 
16.5.2016
HUMLOG-institutet vid Hanken partner i iTrack forskningsprojekt finansierat av EU.
News: 
2.10.2015
Artikeln vann priset ”Journal of Management Studies Best Paper 2014”.
News: 
25.9.2015
Doktorand Silvia Stroe och professor Joakim Wincent, entreprenörskap och företagsledning, vann pris för sin gemensamma artikel.
News: 
28.5.2015
Harilainen mottog 25.5.2015 ett stipendium av Fonden för främjandet av Finlands utrikeshandel (SUE) för sin doktorsavhandling inom logistik.