Forskning

News: 
25.4.2017
Hur kan företag utforma och implementera en framgångsrik tjänstestrategi? Hankens forskardoktor Christian Kowalkowski har tillsammans med professor Wolfgang Ulaga, Arizona State University, kommit ut med en ny bok som ger företagen vägledning i temat
News: 
24.4.2017
Hanken har förnyat sin position som femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankingen.
News: 
16.2.2017
Professor Ruby Lee från Florida State University i Tallahassee forskar på Hanken fram till slutet av juni. Utbytet sker inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
16.1.2017
Guy Ahonen, som är associerad forskare på Hanken, har tillsammans med Ossi Aura, Tomi Hussi och Juhani Ilmarinen publicerat resultaten för undersökningen Strategiskt välbefinnande 2016.
News: 
16.1.2017
Rektor har 11.11.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.
News: 
6.10.2016
Hankens doktorand Annamari Tuoris doktorsavhandling har blivit vald till en av de tio bästa avhandlingarna I EDAMBAs tävling 2016.
News: 
5.10.2016
Professor Niklas Bruun: ” Det nya internationella samarbetsavtalet öppnar fina möjligheter för ett mångsidigt samarbete.”
News: 
16.9.2016
Hanken kommer att stå värd för en av tre moduler i en doktorandkurs som ges i samarbete med SSE och BI.
News: 
13.9.2016
Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp levereras.
News: 
24.8.2016
Hankens rektor Karen Spens har tillsammans med forskarna Gyöngyi Kovács och Ira Haavisto utkommit med en ny bok inom humanitär logistik.
News: 
24.8.2016
Helsinki Challenge är en vetenskapsbaserad idétävling och ett acceleratorprogram för att lösa de stora problemen i världen.
News: 
20.6.2016
Hankens forskare framgångsrika i 2016 Emerald Literati Network Awards for Excellence
News: 
16.5.2016
HUMLOG-institutet vid Hanken partner i iTrack forskningsprojekt finansierat av EU.
News: 
2.10.2015
Artikeln vann priset ”Journal of Management Studies Best Paper 2014”.
News: 
25.9.2015
Doktorand Silvia Stroe och professor Joakim Wincent, entreprenörskap och företagsledning, vann pris för sin gemensamma artikel.
News: 
28.5.2015
Harilainen mottog 25.5.2015 ett stipendium av Fonden för främjandet av Finlands utrikeshandel (SUE) för sin doktorsavhandling inom logistik.