Disputation

News: 
19.1.2018
Hållbar utveckling kräver en demokratisering av marknadsekonomin, visar ny forskning. För att vi ska kunna tackla t.ex. klimatförändring och ojämlikhet, måste traditionellt sett maktlösa aktörer kunna delta aktivt i marknadsorganiseringen.
News: 
2.11.2017
Kundrelationer är erkänt viktiga för företagen. En färsk studie utmanar de befintliga teorierna där kundrelationen anses vara ett samspel mellan kunden och företaget och inte en process som pågår hos kunden helt oberoende av företaget.
News: 
22.9.2017
Färsk doktorsavhandling visar att företag utan verksamhet inte inverkar så negativt på patentsystemet som debatten hittills låtit påskina.
News: 
7.6.2016
EM Jimi Siekkinen disputerar i redovisning på avhandlingen: ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values
News: 
7.6.2016
EM David González disputerar 8 juni i finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays on Mutual Fund Performance”.
News: 
13.5.2016
EM Yamin Xie disputerar i ämnet finansiell ekonomi
News: 
25.4.2016
EM Gustav Medberg disputerar i marknadsföring torsdagen den 28 april 2016.
News: 
19.4.2016
FM Sergey Osmekhin disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 22 april 2016 i Helsingfors.
News: 
12.4.2016
EM Jesper Haga disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 15 april 2016 i Vasa
News: 
19.11.2015
MSc Alain Vaillancourt disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar fredagen den 14 augusti 2015 i Helsingfors.
News: 
19.8.2015
FM Ling Eleanor Zhang disputerar i ämnet företagsledning och organisation lördagen den 22 augusti 2015 i Helsingfors.
News: 
11.8.2015
EM John Pettersson disputerar i ämnet finansiell ekonomi fredagen den 14 augusti 2015 i Vasa.
News: 
4.5.2015
Henrik Virtanen disputerar i ämnet marknadsföring torsdagen den 7 maj 2015.