Allmänt

News: 
4.3.2015
Uppdatering av shibboleth-tjänster sker fredag 13.2 kl 6:30-ca 8:00. När shibboleth-inloggningstjänsten är ur bruk kan man inte logga in till Moodle, webben och alla andra tjänster som utnyttjar Shibboleth.
News: 
11.2.2015
Svenska handelshögskolans styrelse har den 10 februari 2015 valt professor Karen Spens till Hankens nya rektor. Professor Spens tillträder som rektor 1.8.2015 och hennes mandatperiod är 5 år.
News: 
29.1.2015

Sidor