Allmänt

News: 
15.12.2015
Ansökningsperioden för magisterstudier vid Hanken pågår 14.12.2015-27.1.2016 kl.15.00.
News: 
18.11.2015
I år startade Hanken sitt läsår genom att investera i Naava aktiva grönväggar med avsikten att förbättra inomhusluften i studiemiljön.
News: 
13.11.2015
Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i diverse projekt, hobbyn eller rent av i företagande?
News: 
6.11.2015
CERS har gett ut boken "Nordic School: Service Marketing and Management for the Future" för marknadsförare som vill och måste tänka om.
News: 
2.11.2015
En studie av Hankens informationsbehandlingsforskare Cenyu Shen och Bo-Christer Björk har avrapporterats i flera ledande vetenskapsjournaler
News: 
26.10.2015
Läs om Hankendagen i Helsingfors, årets alumn Henrik Ehrnrooth och KONE, sociala medier och Hankens nya rektor.
News: 
24.9.2015
Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat 4,2 miljoner euro.
News: 
11.9.2015
Strul med inloggning och pinkod i Hanna? Vad kan jag hitta och hur ska jag söka i Hanna? Fråga oss i bibliotekets pop up helpdesk.
News: 
4.9.2015
Hanken inledde sitt 107 verksamhetsår i Helsingfors och sitt 36 i Vasa med traditionell inskription i Helsingfors 1.9 och i Vasa 2.9.2015.
News: 
1.9.2015
Hanken Svenska handelshögskolan har den 1 september 2015 ingått ett avtal om att köpa sina fastigheter i Helsingfors och Vasa.
News: 
13.8.2015
I år ordnas Peda-forum dagarna i en unik satsning mellan Hanken och Försvarshögskolan den 20-21 augusti 2015.
News: 
2.7.2015
Antagningsresultaten har publicerats och finns i det nationella antagningssystemet, studieinfo.fi. Grattis till alla nyantagna studenter!
News: 
24.6.2015
Hanken tilldelades internationellt pris för bästa rapport om ansvarsfull ekonomutbildning för andra gången.
News: 
24.6.2015
På grund av förändringar i det nationella antagningssystemet delges antagningsresultaten till sökande på nytt sätt i år.
News: 
12.6.2015
Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret och finns att läsa elektroniskt.
News: 
12.6.2015
Hankenprofessor Pia Arenius har beviljats ett arbets- och resestipendium för ett år via Professorspoolen.
News: 
11.6.2015
Hankenstudenten Elina Pirjetä bäst i årets tävling.
News: 
5.6.2015
Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beslutat att donera 1 000 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

Sidor