Allmänt

News: 
24.5.2016
Hanken och Massachusetts Institute of Technology inleder samarbete inom forskning i humanitär logistik och innovationer.
News: 
18.5.2016
Rektor har 16.5.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.
News: 
12.5.2016
Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu-avhandling 2015
News: 
12.5.2016
Hanken & SSE Executive Education startar upp integrationsprogram Business Lead 2016
News: 
11.5.2016
IP Key och Hanken agerar värd under det kinesiska studiebesöket till EU.
News: 
9.5.2016
Hankens partnerverksamhet stärks ytterligare med Eilakaisla och Nestlé som nya Hanken Branding Partners.
News: 
9.5.2016
Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 100.000€ till Hanken.
News: 
6.5.2016
Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisning
News: 
28.4.2016
Den 28-29 april 2016 arrangeras den första upplagan av kursen Finnish Business Culture vid Hanken.
News: 
21.4.2016
Hankens bokslut för 2015 godkändes av högskolans styrelse 20.4.2016.
News: 
21.4.2016
Hankens webbplats är öppen för alla och inga personuppgifter samlas in om webbplatsen användare.
News: 
19.4.2016
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten och mångsysslaren Fredrika Gyllang.
News: 
18.4.2016
Ansökningsperioden slut för alla studieprogram vid Hanken och visar att intresset för Hanken står starkt
News: 
8.4.2016
Det kan förekomma kortare avbrott i webbservicen under lördagseftermiddagen.
News: 
21.3.2016
Bibliotekets söktjänst Hanna uppdateras 22.3 kl 9 - 10
News: 
18.3.2016
Hankenprofessor Niklas Bruun har utnämnts som medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation.
News: 
11.3.2016
I april lanserar Hanken en intensiv två-dagars kurs på temat Finnish Business Culture för asylsökande och utbytesstudenter.
News: 
9.3.2016
Hanken har igen utsetts till en av 29 högskolor i världen som ingår i PRME champions.
News: 
9.3.2016
EM Olugbenga Olufeagba disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 11 mars 2016 i Vasa.
News: 
2.3.2016
Fyra amerikanska forskare kommer att gästa Hanken åren 2016-2018 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
23.2.2016
Hanken förlänger startstipendierna för sina forskarstuderande från 18 månader till 24 månader.
News: 
8.2.2016
Björn Wahlroos har återvalts till ordförande för Hanken Svenska handelshögskolans nya styrelse. Wahlroos valdes vid styrelsens konstituerand
News: 
3.2.2016
Biblioteket erbjuder följande kortkurser som stöd för din skrivprocess. Information om kurser finns i vårens kurskalender.
News: 
29.1.2016
Econlit byter plattform från Ebsco till ProQuest.
News: 
20.1.2016
Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan.

Sidor