Allmänt

News: 
18.3.2016
Hankenprofessor Niklas Bruun har utnämnts som medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation.
News: 
11.3.2016
I april lanserar Hanken en intensiv två-dagars kurs på temat Finnish Business Culture för asylsökande och utbytesstudenter.
News: 
9.3.2016
Hanken har igen utsetts till en av 29 högskolor i världen som ingår i PRME champions.
News: 
9.3.2016
EM Olugbenga Olufeagba disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 11 mars 2016 i Vasa.
News: 
2.3.2016
Fyra amerikanska forskare kommer att gästa Hanken åren 2016-2018 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
23.2.2016
Hanken förlänger startstipendierna för sina forskarstuderande från 18 månader till 24 månader.
News: 
8.2.2016
Björn Wahlroos har återvalts till ordförande för Hanken Svenska handelshögskolans nya styrelse. Wahlroos valdes vid styrelsens konstituerand
News: 
3.2.2016
Biblioteket erbjuder följande kortkurser som stöd för din skrivprocess. Information om kurser finns i vårens kurskalender.
News: 
29.1.2016
Econlit byter plattform från Ebsco till ProQuest.
News: 
20.1.2016
Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan.
News: 
15.12.2015
Ansökningsperioden för magisterstudier vid Hanken pågår 14.12.2015-27.1.2016 kl.15.00.
News: 
18.11.2015
I år startade Hanken sitt läsår genom att investera i Naava aktiva grönväggar med avsikten att förbättra inomhusluften i studiemiljön.
News: 
13.11.2015
Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i diverse projekt, hobbyn eller rent av i företagande?
News: 
6.11.2015
CERS har gett ut boken "Nordic School: Service Marketing and Management for the Future" för marknadsförare som vill och måste tänka om.
News: 
2.11.2015
En studie av Hankens informationsbehandlingsforskare Cenyu Shen och Bo-Christer Björk har avrapporterats i flera ledande vetenskapsjournaler
News: 
26.10.2015
Läs om Hankendagen i Helsingfors, årets alumn Henrik Ehrnrooth och KONE, sociala medier och Hankens nya rektor.

Sidor