Allmänt

News: 
14.10.2016
Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, som via sitt samhälleliga engagemang har varit aktuell och fått erkännande under året.
News: 
11.10.2016
Professorerna Bengt Holmström och Oliver Hart har utsetts till mottagare av priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
News: 
6.10.2016
Hanken investerade i effektiverare kundservice - Din uppgift är att låna böckerna på egen hand.
News: 
5.10.2016
Professor James Stock forskar hela hösten 2016 och 2017 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
4.10.2016
Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 69 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking.
News: 
3.10.2016
Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet lanserade grundandet av ett nytt gemensamt forsknings- och utvecklingscenter 30.9.2016.
News: 
26.9.2016
130 000 e-böcker indexeras om i Hanna under tiden 26 - 29.9, begränsad tillgång under tiden.
News: 
8.9.2016
Wärtsiläkoncernen donerar totalt 1,3 miljoner euro till finländska högskolor och universitet under åren 2016–2017.
News: 
8.9.2016
Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. Nu har Hanken publicerat riktlinjer för öppen forskning.
News: 
5.9.2016
European University Association utnämnde nya medlemmar till Council for Doctoral Education och dess styrgrupp.
News: 
2.9.2016
I sitt inskriptionstal kommenterade Hankens rektor Karen Spens trycket mot större högskoleenheter med att "litet också kan vara vackert".
News: 
1.9.2016
I samband med Svenska handelshögskolans 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro.
News: 
1.9.2016
Höstterminen för med sig nyheter inom Hankens partnerverksamhet, då företaget EF Education First kom med som ny Hanken Branding Partner 1.8.
News: 
30.8.2016
Totalt drygt 480 nya studerande inleder sina studier vid Hanken i höst.
News: 
22.8.2016
Antagningsresultaten för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen publicerade.
News: 
4.7.2016
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2016.
News: 
8.6.2016
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för första gången en gemensam Summer School 6-29 juni 2016.
News: 
8.6.2016
Årets andra nummer av alumntidskriften Hanken finns nu tillgänglig via Hankens webbplats.
News: 
31.5.2016
Association of MBAs har beviljat Hankens Executive MBA program fortsatt ackreditering för fem år framåt.
News: 
24.5.2016
Hanken och Massachusetts Institute of Technology inleder samarbete inom forskning i humanitär logistik och innovationer.
News: 
18.5.2016
Rektor har 16.5.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.
News: 
12.5.2016
Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu-avhandling 2015
News: 
12.5.2016
Hanken & SSE Executive Education startar upp integrationsprogram Business Lead 2016
News: 
11.5.2016
IP Key och Hanken agerar värd under det kinesiska studiebesöket till EU.
News: 
9.5.2016
Hankens partnerverksamhet stärks ytterligare med Eilakaisla och Nestlé som nya Hanken Branding Partners.
News: 
9.5.2016
Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 100.000€ till Hanken.
News: 
6.5.2016
Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisning
News: 
28.4.2016
Den 28-29 april 2016 arrangeras den första upplagan av kursen Finnish Business Culture vid Hanken.
News: 
21.4.2016
Hankens bokslut för 2015 godkändes av högskolans styrelse 20.4.2016.
News: 
21.4.2016
Hankens webbplats är öppen för alla och inga personuppgifter samlas in om webbplatsen användare.
News: 
19.4.2016
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten och mångsysslaren Fredrika Gyllang.
News: 
18.4.2016
Ansökningsperioden slut för alla studieprogram vid Hanken och visar att intresset för Hanken står starkt
News: 
8.4.2016
Det kan förekomma kortare avbrott i webbservicen under lördagseftermiddagen.
News: 
21.3.2016
Bibliotekets söktjänst Hanna uppdateras 22.3 kl 9 - 10

Sidor