Allmänt

News: 
16.1.2017
Den 25 november är det dags för GODESS institutet att påbörja sin verksamhet. GODESS står för Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times.
News: 
16.1.2017
Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge skapar lösningar på de stora problemen i världen genom samarbete mellan forskare och det omgivande samhället.
News: 
16.1.2017
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
News: 
16.1.2017
Hanken rankas femte bäst i den globala U-Multirank universitetsrankingen och överträffar över 1 300 universitet i USA och Europa.
News: 
16.1.2017
När Shibboleth uppdateras, kan du inte logga in i de flesta IT-system. Moodle och andra linuxservers uppdateras samtidigt. Microsoftservrar uppdateras dagen före.
News: 
16.1.2017
Nätverksoperatören utför kabelarbeten 13.1 kl. 00:00-06:00 - alla IT-tjänster nere.
News: 
16.1.2017
Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt Hankens Professor of Practice Anne Brunila till ordförande för en arbetsgrupp vars uppgift är att föreslå åtgärder som skulle stärka den skapande sektorn i Finland.
News: 
16.1.2017
Folkhälsans drop-in it-verkstad är ett nytt initiativ som för samman hankeiter med seniorer. Ida Andersén, Nina Lindström och Kenneth Mattson hör till de hankeiter som engagerat sig i verksamheten.
News: 
16.1.2017
Under denna tid går det inte att förnya eller granska egna lån, reservera material eller logga in i Hanna.
News: 
16.1.2017
Liikesivistysrahasto donerar 250 000 euro till Hanken. I och med denna donation når Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS sjumiljonersträcket.
News: 
16.1.2017
Hanken har tagit emot en donation av Fazer-koncernen på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.
News: 
14.11.2016
Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i diverse projekt, hobbyn eller rent av i företagande?
News: 
4.11.2016
Folktingets förtjänstmedalj utdelas årligen för betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och kulturen.
News: 
3.11.2016
ED Janne Tienari har utnämnts till professor i företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan.
News: 
2.11.2016
Du kan nu läsa årets tredje nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
1.11.2016
Hankens forskningsinstitut inom humanitär logistik, HUMLOG Institute, har slutit avtal om projektpartnerskap om utbildning inom logistik.
News: 
21.10.2016
Nokia Distinguished Chair innehas läsåret 2016-2017 av professor Carol Tenopir från University of Tennessee, USA.
News: 
17.10.2016
Finlänska forskare har nu via SCANCOR-nätverket möjlighet att åka till Harvard för att samarbeta med amerikanska toppforskare.
News: 
14.10.2016
Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, som via sitt samhälleliga engagemang har varit aktuell och fått erkännande under året.
News: 
11.10.2016
Professorerna Bengt Holmström och Oliver Hart har utsetts till mottagare av priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
News: 
6.10.2016
Hanken investerade i effektiverare kundservice - Din uppgift är att låna böckerna på egen hand.
News: 
5.10.2016
Professor James Stock forskar hela hösten 2016 och 2017 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
4.10.2016
Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 69 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking.
News: 
3.10.2016
Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet lanserade grundandet av ett nytt gemensamt forsknings- och utvecklingscenter 30.9.2016.
News: 
26.9.2016
130 000 e-böcker indexeras om i Hanna under tiden 26 - 29.9, begränsad tillgång under tiden.
News: 
8.9.2016
Wärtsiläkoncernen donerar totalt 1,3 miljoner euro till finländska högskolor och universitet under åren 2016–2017.
News: 
8.9.2016
Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. Nu har Hanken publicerat riktlinjer för öppen forskning.
News: 
5.9.2016
European University Association utnämnde nya medlemmar till Council for Doctoral Education och dess styrgrupp.
News: 
2.9.2016
I sitt inskriptionstal kommenterade Hankens rektor Karen Spens trycket mot större högskoleenheter med att "litet också kan vara vackert".
News: 
1.9.2016
I samband med Svenska handelshögskolans 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro.
News: 
1.9.2016
Höstterminen för med sig nyheter inom Hankens partnerverksamhet, då företaget EF Education First kom med som ny Hanken Branding Partner 1.8.
News: 
30.8.2016
Totalt drygt 480 nya studerande inleder sina studier vid Hanken i höst.
News: 
22.8.2016
Antagningsresultaten för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen publicerade.
News: 
4.7.2016
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2016.
News: 
8.6.2016
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för första gången en gemensam Summer School 6-29 juni 2016.
News: 
8.6.2016
Årets andra nummer av alumntidskriften Hanken finns nu tillgänglig via Hankens webbplats.
News: 
31.5.2016
Association of MBAs har beviljat Hankens Executive MBA program fortsatt ackreditering för fem år framåt.

Sidor