Allmänt

News: 
5.1.2018
Hanken, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet kommer att starta en ny spetsenhet inom nationalekonomi, Helsinki Graduate School of Economics. Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör det här gemensamma projektet.
News: 
5.1.2018
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Informationstillfälle för personalen 17 januari 2018 kl.8:30.
News: 
4.1.2018
Här har vi samlat information om deadlinedatum för reseräkningar och kostnadsersättningar samt inköpsfakturor för år 2017.
News: 
3.1.2018
Hankens styrelse sammanträdde den 14 december och fattade beslut om antagningskvoter, budget och fundraising.
News: 
3.1.2018
Hanken har anslutit sig till finansieringsuniversiteten för UniSport från och med början av år 2018. Aalto-universitetet och Helsingfors universitet fungerar också som finansieringsuniversitet.
News: 
22.12.2017
Finska Vetenskaps-Societeten har på sitt ordinarie möte 18.12.2017 kallat Hankens rektor Karen Spens till ledamot.
News: 
19.12.2017
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS.
News: 
19.12.2017
Vartannat år görs en undersökning gällande arbetsklimaten vid universiteten i Finland. Hankens resultat är fina och högskolan toppar statistiken på flera områden.
News: 
13.12.2017
Hanken handlägger inte längre studiestödsärenden eller står till tjänst med någon specifik rådgivning i studiestödsfrågor för de studerande.
News: 
12.12.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 4.12.2017.
News: 
8.12.2017
I högskolans nya strategi, Hanken 2025, spelar högskolans styrkeområden en viktig roll och en ny forskningsutvärdering genomförs våren 2018.
News: 
8.12.2017
Nu finns årets elektroniska julkort tillgängligt. Ladda ner det på din egen dator och skicka det som bilaga i dina julhälsningar.
News: 
7.12.2017
Hankens bokslutstidtabell för år 2017 har publicerats på webben.
News: 
5.12.2017
Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades för snart sex månader sedan. Nu står det klart att Hanken är den fjärde största mottagaren av statens medfinansiering med ett belopp på 13 755 670 euro.
News: 
4.12.2017
Hanken har placerat sig på plats 76 i tidskriften Financial Times rankning av handelshögskolor i Europa och förbättrar därmed sin placering från året innan. Totalt 95 europeiska handelshögskolor finns på listan.
News: 
4.12.2017
Behöver din institution beställa datorer eller annan elektronik ännu detta år, så att räkningen är daterad på detta års sida?
News: 
1.12.2017
Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i olika projekt, hobbyer eller i företagande? Har du funderat på att bygga vidare på detta, men saknar finansiering? Sök då Anders Walls Stiftelsens stipendium på 125 000 SEK senast 30.11!
News: 
29.11.2017
Du kan nu läsa årets sista nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
27.11.2017
I nästa nummer av Hankentidningen berättar vi om Hankens nyutnämnda Professor of Practice, Peter Sarlins, forskningsprojekt kring högfrekvensdataanalys.
News: 
24.11.2017
I Aulan (Festsalen) genomförs det under tiden 23.11.2017-12.1.2018 omfattande elarbeten.
News: 
16.11.2017
Rektor Karen Spens har blivit invald i Finlands universitet UNIFI:s styrelse. UNIFI är ett samarbetsorgan för alla universitet i Finland.
News: 
9.11.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet onsdagen 1 november 2017.
News: 
2.11.2017
Enligt en färsk undersökning är Hankens ekonomer i medeltal nöjdare, yngre och kommer snabbare ut i arbetslivet än utexaminerade vid de andra ekonomutbildningsenheterna i Finland.
News: 
2.11.2017
Haris uppdateras och får därmed ett nytt formulär för att registrera publikationer, vilket underlättar valet av rätt publikationsklass.
News: 
2.11.2017
Hanken utsåg filmproducent Annika Sucksdorff till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 13 oktober 2017.
News: 
2.11.2017
Glömt bibliotekskortet hemma? Inget problem, i fortsättningen kan du låna material med ditt Frank studiekort.
News: 
27.10.2017
Hankens styrelse sammanträdde den 26 oktober och fattade beslut om medlemskap i HGSE och utlåtande för universitetssamarbete i Vasa.
News: 
16.10.2017
Datacentralen har gjort några förändringar i Follow-You-köns drivrutiner. Om du startar om din dator så borde de rätta inställningarna för skrivaren automatiskt installeras i den.
News: 
11.10.2017
Projektet Vägledningscenter på svenska i Helsingfors körde igång under våren 2017. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Arcada, Hanken, Konstuniversitetet och Helsingfors universitet och finansieras av UKM.
News: 
10.10.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 4.10.2017.
News: 
5.10.2017
Det svenska fastighetsinvesteringsbolaget Hemsö har nu etablerat sig också i Helsingfors och köpt fastigheten Arkadia på Arkadiagatan 24 av Aalto universitetet för 12,5 miljoner euro.
News: 
29.9.2017
Professorn i immaterialrätt, Nari Lee, har valts in i styrelsen för European Policy for Intellectual Property (EPIP).
News: 
27.9.2017
Det nya läsåret har kört igång och det är liv och rörelse igen på Hanken! I och med att det rör sig mycket folk i huset är det viktigt att hålla koll på sina tillhörigheter.
News: 
26.9.2017
Du kan nu läsa årets tredje nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
25.9.2017
Takfönstren byts ovanför biblioteket vilket föranleder begränsningar i tillgängligheten i huvudbyggnaden på Hanken i Helsingfors.
News: 
21.9.2017
I nästa nummer av Hankentidningen berättar vi om den jättelika säkerhetsrisken som Internet of Things innebär i din hemmiljö - allt som är uppkopplat är sårbart.
News: 
18.9.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 30.8.2017.
News: 
15.9.2017
Nordic Corporate Governance är en unik kurs i nordisk bolagsstyrning där fyra utvalda studerande från fyra nordiska länder deltar. Workshopar hålls i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Stockholm.
News: 
12.9.2017
Professor Jane C. Ginsburg gästar Hanken 11-12.9 då hon föreläser om internationell upphovsrätt inom ramen för kursen Fundamentals of Intellectual Property I. Kursen hör till specialiseringen i immaterialrätt inom Hankens magistersprogram.
News: 
11.9.2017
Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 71 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking.

Sidor