Allmänt

News: 
27.11.2017
I nästa nummer av Hankentidningen berättar vi om Hankens nyutnämnda Professor of Practice, Peter Sarlins, forskningsprojekt kring högfrekvensdataanalys.
News: 
24.11.2017
I Aulan (Festsalen) genomförs det under tiden 23.11.2017-12.1.2018 omfattande elarbeten.
News: 
16.11.2017
Rektor Karen Spens har blivit invald i Finlands universitet UNIFI:s styrelse. UNIFI är ett samarbetsorgan för alla universitet i Finland.
News: 
9.11.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet onsdagen 1 november 2017.
News: 
2.11.2017
Enligt en färsk undersökning är Hankens ekonomer i medeltal nöjdare, yngre och kommer snabbare ut i arbetslivet än utexaminerade vid de andra ekonomutbildningsenheterna i Finland.
News: 
2.11.2017
Haris uppdateras och får därmed ett nytt formulär för att registrera publikationer, vilket underlättar valet av rätt publikationsklass.
News: 
2.11.2017
Hanken utsåg filmproducent Annika Sucksdorff till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 13 oktober 2017.
News: 
2.11.2017
Glömt bibliotekskortet hemma? Inget problem, i fortsättningen kan du låna material med ditt Frank studiekort.
News: 
27.10.2017
Hankens styrelse sammanträdde den 26 oktober och fattade beslut om medlemskap i HGSE och utlåtande för universitetssamarbete i Vasa.
News: 
16.10.2017
Datacentralen har gjort några förändringar i Follow-You-köns drivrutiner. Om du startar om din dator så borde de rätta inställningarna för skrivaren automatiskt installeras i den.
News: 
11.10.2017
Projektet Vägledningscenter på svenska i Helsingfors körde igång under våren 2017. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Arcada, Hanken, Konstuniversitetet och Helsingfors universitet och finansieras av UKM.
News: 
10.10.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 4.10.2017.
News: 
5.10.2017
Det svenska fastighetsinvesteringsbolaget Hemsö har nu etablerat sig också i Helsingfors och köpt fastigheten Arkadia på Arkadiagatan 24 av Aalto universitetet för 12,5 miljoner euro.
News: 
29.9.2017
Professorn i immaterialrätt, Nari Lee, har valts in i styrelsen för European Policy for Intellectual Property (EPIP).
News: 
27.9.2017
Det nya läsåret har kört igång och det är liv och rörelse igen på Hanken! I och med att det rör sig mycket folk i huset är det viktigt att hålla koll på sina tillhörigheter.
News: 
26.9.2017
Du kan nu läsa årets tredje nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
25.9.2017
Takfönstren byts ovanför biblioteket vilket föranleder begränsningar i tillgängligheten i huvudbyggnaden på Hanken i Helsingfors.
News: 
21.9.2017
I nästa nummer av Hankentidningen berättar vi om den jättelika säkerhetsrisken som Internet of Things innebär i din hemmiljö - allt som är uppkopplat är sårbart.
News: 
18.9.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 30.8.2017.
News: 
15.9.2017
Nordic Corporate Governance är en unik kurs i nordisk bolagsstyrning där fyra utvalda studerande från fyra nordiska länder deltar. Workshopar hålls i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Stockholm.
News: 
12.9.2017
Professor Jane C. Ginsburg gästar Hanken 11-12.9 då hon föreläser om internationell upphovsrätt inom ramen för kursen Fundamentals of Intellectual Property I. Kursen hör till specialiseringen i immaterialrätt inom Hankens magistersprogram.
News: 
11.9.2017
Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 71 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking.
News: 
11.9.2017
Yrkeshögskolan Arcada och Hanken inledde ifjol ett samarbetsprojekt för finsklärare där målet är att utveckla undervisningen i finska och utarbeta gemensamma bedömningsgrunder för hela Svenskfinland.
News: 
7.9.2017
Communication Clinic, som ordnas i Textlabbet, har som mål att ge personligt stöd till alla Hanken-studenter som vill bli bättre på att kommunicera på engelska.
News: 
7.9.2017
Uppdatera dig om informationssäkerhet med Hankens egen datasäkerhetsguru Linus Nyman.
News: 
6.9.2017
Sista ansökningsdagen är måndag 2.10.2017.
News: 
31.8.2017
Hankens reviderade helhetsstrategi Hanken 2025 finns nu publicerad på webben. Vi har också publicerat en video och en illustration för att åskådliggöra strategin bättre.
News: 
31.8.2017
Hankens reviderade helhetsstrategi definierar riktningen för Hanken och slår fast Hankens strategiska målsättningar fram till år 2025.
News: 
28.8.2017
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten Emil Rantatulkkila. Stipendiet delades ut på Musikaliska Akademien i Stockholm på Anders Walls födelsedag den 10 mars 2017.
News: 
28.8.2017
Financial Times ranking 2017: Hanken & SSE Executive Education är fortfarande nordiska mästare på sitt område som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Positionen i den globala rankingen förbättrades.
News: 
28.8.2017
SSE Executive Education bibehåller sin position i rankingen som toppleverantör av ledarskapsutbildning i Norden och Baltikum.
News: 
22.8.2017
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2017.
News: 
22.8.2017
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har utnämnt Hankens Professor of Practice Anne Brunila till ordförande för en framtidspanel vars uppgift är att förutse de förändringsbehov som berör utbildningen.
News: 
22.8.2017
Renoveringsarbetena med Hankens huvudingång i Helsingfors har fördröjts ytterligare på grund av oförutsedda byggnadstekniska omständigheter.
News: 
16.8.2017
Ambassadören Elisabeth Kehrer och näringslivskoordinatorn Albrecht Zimburg från Österrikiska ambassaden i Stockholm besökte Hanken 16.8.2017 tillsammans med Markus Myllymäki.
News: 
11.8.2017
Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Deadline för anslagsansökningar är 15.9.2017.
News: 
11.8.2017
Vi vill påminna om att den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken ska rapporteras via Haris.
News: 
9.8.2017
Hankens huvudingång i Helsingfors genomgår en grundlig reparation där bl.a. dörrautomatik installeras. Arbetet är aningen försenat och kommer att pågå fram till 18.8. Tills dess sker tillträde till Hanken via Runebergsgatan dörr, till trapphuset.
News: 
13.7.2017
Hanken lanserar i höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.
News: 
6.7.2017
Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. De insamlade medlen matchas av staten och stärker Hankens grundkapital.

Sidor