Allmänt

News: 
26.4.2018
Hanken har mottagit fyra investeringsterminaler av företaget Infront Finance. Terminalerna fungerar som verktyg för såväl privata som professionella investerare och inkluderar bland annat global marknadsdata.
News: 
24.4.2018
Nio powerbanks finns till utlåning i biblioteket.
News: 
20.4.2018
Läs referatet från AR-mötet den 11 april 2018.
News: 
19.4.2018
Behovet av extern finansiering ökar i samma takt som verksamhetskraven skärps och de statliga medlen krymper. För att Hanken skall stå sig stark och väl förberedd har rektor utsett en insatsstyrka för år 2018 med inriktning på extern finansiering.
News: 
18.4.2018
Med Kanopy har Hankens personal och studenter tillgång till mera än 25 000 filmer.
News: 
11.4.2018
Rektor har uppdaterat principerna för beviljande av tjänstledighet.
News: 
10.4.2018
RefWorks är ett webbaserat referenshanteringsprogram för att spara och hantera referenser. RefWorks fungerar som en databas där du kan spara intressanta artiklar från olika databaser, eller automatiskt skapa en referensförteckning.
News: 
10.4.2018
Hanken Svenska handelshögskolan har kompletterat sin styrelse med en ny extern medlem. Den nya medlemmen är Roger Holm som är direktör för affärsområdet Marine Solutions och direktionsmedlem på Wärtsilä.
News: 
5.4.2018
Sammanlagt 1254 personer (2017: 1114) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Ansökningstiden gick ut 28.3.
News: 
3.4.2018
Hanken klarar sig bra i NordForsks forskningsjämförelse av 172 nordiska högskolor.
News: 
23.3.2018
Hanken i Helsingfors har gjort en ny upphandling av städning och kommer att byta leverantör från Lassila&Tikanoja till Palmia från och med 3.4.2018.
News: 
20.3.2018
Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen har åtagit sig ordförandeskapet för Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) styrelse.
News: 
19.3.2018
Hankens mission är att skapa banbrytande kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet. Hur väl lyckas vi?
News: 
16.3.2018
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten William von der Pahlen. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen ägde rum på Musikaliska Akademien i Stockholm 9.3.2018.
News: 
15.3.2018
Under tiden 20.3.2018 kl.9-11 är M2 stängd på grund av uppdateringar. Det går inte att logga in i programmet medan uppdateringen görs.
News: 
12.3.2018
Hankens styrelse har utsett nya medlemmar i donationsutskottet. Utskottet arbetar för att öka det externa finansieringsstödet till Hanken.
News: 
9.3.2018
Emeritusprofessor Jeff Hearn har utnämnts till Professor Extraordinarius för tre år vid Institute for Social and Health Studies, University of South Africa (UNISA).
News: 
9.3.2018
SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) erbjuder forskare från dess medlemsuniversitet möjligheten att forska vid Stanford i USA.
News: 
8.3.2018
Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Mikko Vesa, forskardoktor i företagsledning och organisation, till Årets föreläsare 2017. Priset delades i samband med årsfesten den 24 februari.
News: 
2.3.2018
Hankens Green Office-grupp arbetar som bäst med den årliga Green Office-rapportering. I rapporten ingår bl.a. information om de indikatorer vi förbundit oss följa upp och framsteg som gjorts.
News: 
21.2.2018
Nästa nummer av Hankentidningen innehåller en diger rapport från Hanken Business Forum, som i år gästades av lyskraftiga talare som Bengt Holmström, Claudia Olsson och Annu Nieminen.
News: 
15.2.2018
Hankens näringslivskontakter har igen tagit ett steg framåt och paletten av Hanken Branding Partner-företag har breddats med förmögenhetsförvaltaren JAM Advisors.
News: 
13.2.2018
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av högskolans anställda, studerande och alumner.
News: 
9.2.2018
Hanken får igen ett mycket gott betyg av de utbytesstuderande som vistats här under hösten 2017. Hela 96% skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet. Lika många berömmer också studentkårens insats.
News: 
8.2.2018
Läs referatet från AR-mötet den 31 januari 2018.
News: 
5.2.2018
RefWorks är ett webbaserat referenshanteringsprogram för att spara och hantera referenser. RefWorks fungerar som en databas där du kan spara intressanta artiklar från olika databaser, eller automatiskt skapa en referensförteckning.
News: 
2.2.2018
OBS! Kungörelsen uppdaterad 1.2.2018. I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering så erbjuds professorer, universitetslektorer och lektorer möjlighet att delta i International Teacher’s Programme 2018-2019.
News: 
2.2.2018
Hanken erbjuder nu en anställd möjligheten att delta i det Hanken Executive MBA program som startar i mars 2018. Ansökningstiden har förlängts till 16.2.2018 eftersom inga ansökningar ännu inkommit.
News: 
30.1.2018
Hanken Inspiration Award delades ut till fintechbolaget Enfuce Financial Services i samband med Hanken Business Forum.
News: 
26.1.2018
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för forskningsledigheter. Deadline för ansökningar är 31.3.2018.
News: 
26.1.2018
Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.
News: 
25.1.2018
Hanken har för tredje gången i följd utsetts till en av 38 högskolor i världen som ingår i PRME Champions.
News: 
22.1.2018
Ibland är det bra att ta en paus från studierna och röra på sig. Hankens, Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma organisation UniSport erbjuder förmånliga motionstjänster för både nybörjare och erfarna träningsentusiaster.
News: 
19.1.2018
Färgpatroner till skrivarna hämtas i fortsättningen från IB. De levereras inte längre automatiskt till avdelningarna, utan IB fungerar som ett mellanförråd.
News: 
19.1.2018
Vi vill påminna om att den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken ska rapporteras via Haris senast 31.1.2018.
News: 
17.1.2018
Grundstenen för det unika åttavåningshuset, som reser sig på Arcadas Campus i Arabiastranden i Helsingfors, murades 17.1.2018.
News: 
11.1.2018
I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering, så erbjuds den undervisande personalen möjlighet att delta i International Management Teachers Academy 17-28 juni 2018 i Bled, Slovenien.
News: 
9.1.2018
Kampanjerna #metoo och #dammenbrister har fått stor spridning både i Finland och internationellt. Syftet med kampanjerna är att belysa problemen med sexuella trakasserier. Hanken värnar om att högskolan ska vara en trygg miljö för studier och arbete.
News: 
8.1.2018
Här hittar du högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa under jul och nyår 2017.
News: 
5.1.2018
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan innan jul förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Ett informationstillfälle hålls för personalen 17 januari 2018 kl.8:30.

Sidor