Allmänt

News: 
8.3.2018
Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Mikko Vesa, forskardoktor i företagsledning och organisation, till Årets föreläsare 2017. Priset delades i samband med årsfesten den 24 februari.
News: 
2.3.2018
Hankens Green Office-grupp arbetar som bäst med den årliga Green Office-rapportering. I rapporten ingår bl.a. information om de indikatorer vi förbundit oss följa upp och framsteg som gjorts.
News: 
21.2.2018
Nästa nummer av Hankentidningen innehåller en diger rapport från Hanken Business Forum, som i år gästades av lyskraftiga talare som Bengt Holmström, Claudia Olsson och Annu Nieminen.
News: 
15.2.2018
Hankens näringslivskontakter har igen tagit ett steg framåt och paletten av Hanken Branding Partner-företag har breddats med förmögenhetsförvaltaren JAM Advisors.
News: 
13.2.2018
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av högskolans anställda, studerande och alumner.
News: 
9.2.2018
Hanken får igen ett mycket gott betyg av de utbytesstuderande som vistats här under hösten 2017. Hela 96% skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet. Lika många berömmer också studentkårens insats.
News: 
8.2.2018
Läs referatet från AR-mötet den 31 januari 2018.
News: 
5.2.2018
RefWorks är ett webbaserat referenshanteringsprogram för att spara och hantera referenser. RefWorks fungerar som en databas där du kan spara intressanta artiklar från olika databaser, eller automatiskt skapa en referensförteckning.
News: 
2.2.2018
OBS! Kungörelsen uppdaterad 1.2.2018. I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering så erbjuds professorer, universitetslektorer och lektorer möjlighet att delta i International Teacher’s Programme 2018-2019.
News: 
2.2.2018
Hanken erbjuder nu en anställd möjligheten att delta i det Hanken Executive MBA program som startar i mars 2018. Ansökningstiden har förlängts till 16.2.2018 eftersom inga ansökningar ännu inkommit.
News: 
30.1.2018
Hanken Inspiration Award delades ut till fintechbolaget Enfuce Financial Services i samband med Hanken Business Forum.
News: 
26.1.2018
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för forskningsledigheter. Deadline för ansökningar är 31.3.2018.
News: 
26.1.2018
Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.
News: 
25.1.2018
Hanken har för tredje gången i följd utsetts till en av 38 högskolor i världen som ingår i PRME Champions.
News: 
22.1.2018
Ibland är det bra att ta en paus från studierna och röra på sig. Hankens, Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma organisation UniSport erbjuder förmånliga motionstjänster för både nybörjare och erfarna träningsentusiaster.
News: 
19.1.2018
Färgpatroner till skrivarna hämtas i fortsättningen från IB. De levereras inte längre automatiskt till avdelningarna, utan IB fungerar som ett mellanförråd.
News: 
19.1.2018
Vi vill påminna om att den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken ska rapporteras via Haris senast 31.1.2018.
News: 
17.1.2018
Grundstenen för det unika åttavåningshuset, som reser sig på Arcadas Campus i Arabiastranden i Helsingfors, murades 17.1.2018.
News: 
11.1.2018
I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering, så erbjuds den undervisande personalen möjlighet att delta i International Management Teachers Academy 17-28 juni 2018 i Bled, Slovenien.
News: 
9.1.2018
Kampanjerna #metoo och #dammenbrister har fått stor spridning både i Finland och internationellt. Syftet med kampanjerna är att belysa problemen med sexuella trakasserier. Hanken värnar om att högskolan ska vara en trygg miljö för studier och arbete.
News: 
8.1.2018
Här hittar du högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa under jul och nyår 2017.
News: 
5.1.2018
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan innan jul förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Ett informationstillfälle hålls för personalen 17 januari 2018 kl.8:30.
News: 
5.1.2018
Hanken, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet kommer att starta en ny spetsenhet inom nationalekonomi, Helsinki Graduate School of Economics. Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör det här gemensamma projektet.
News: 
5.1.2018
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Informationstillfälle för personalen 17 januari 2018 kl.8:30.
News: 
4.1.2018
Här har vi samlat information om deadlinedatum för reseräkningar och kostnadsersättningar samt inköpsfakturor för år 2017.
News: 
3.1.2018
Hankens styrelse sammanträdde den 14 december och fattade beslut om antagningskvoter, budget och fundraising.
News: 
3.1.2018
Hanken har anslutit sig till finansieringsuniversiteten för UniSport från och med början av år 2018. Aalto-universitetet och Helsingfors universitet fungerar också som finansieringsuniversitet.
News: 
22.12.2017
Finska Vetenskaps-Societeten har på sitt ordinarie möte 18.12.2017 kallat Hankens rektor Karen Spens till ledamot.
News: 
19.12.2017
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS.
News: 
19.12.2017
Vartannat år görs en undersökning gällande arbetsklimaten vid universiteten i Finland. Hankens resultat är fina och högskolan toppar statistiken på flera områden.
News: 
13.12.2017
Hanken handlägger inte längre studiestödsärenden eller står till tjänst med någon specifik rådgivning i studiestödsfrågor för de studerande.
News: 
12.12.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 4.12.2017.
News: 
8.12.2017
I högskolans nya strategi, Hanken 2025, spelar högskolans styrkeområden en viktig roll och en ny forskningsutvärdering genomförs våren 2018.
News: 
8.12.2017
Nu finns årets elektroniska julkort tillgängligt. Ladda ner det på din egen dator och skicka det som bilaga i dina julhälsningar.
News: 
7.12.2017
Hankens bokslutstidtabell för år 2017 har publicerats på webben.
News: 
5.12.2017
Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades för snart sex månader sedan. Nu står det klart att Hanken är den fjärde största mottagaren av statens medfinansiering med ett belopp på 13 755 670 euro.
News: 
4.12.2017
Hanken har placerat sig på plats 76 i tidskriften Financial Times rankning av handelshögskolor i Europa och förbättrar därmed sin placering från året innan. Totalt 95 europeiska handelshögskolor finns på listan.
News: 
4.12.2017
Behöver din institution beställa datorer eller annan elektronik ännu detta år, så att räkningen är daterad på detta års sida?
News: 
1.12.2017
Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i olika projekt, hobbyer eller i företagande? Har du funderat på att bygga vidare på detta, men saknar finansiering? Sök då Anders Walls Stiftelsens stipendium på 125 000 SEK senast 30.11!
News: 
29.11.2017
Du kan nu läsa årets sista nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.

Sidor