Allmänt

News: 
2.6.2015
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2015.
News: 
2.6.2015
Urvalsprovet för Hanken Svenska handelshögskolan och Handelshögskolan vid Åbo Akademi ordnas tisdagen den 2 juni 2015 kl 10:00-15:00.
News: 
1.6.2015
Det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan 2015
News: 
26.5.2015
Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS.
News: 
30.4.2015
Idag har antagningsresultaten till Hankens magisterutbildningar på svenska publicerats.
News: 
30.4.2015
HUMLOG-institutets pris för bästa magisteravhandling och bästa doktorsavhandling i humanitär logistik 2014 har delats ut.
News: 
24.4.2015
Tidskriften Talouselämä har publicerat en lista över landets 100 mest inflytelserika kvinnor inom ekonomiskt beslutsfattande.
News: 
22.4.2015
Taija Townsend och Christian Johansson har utsetts till Årets föreläsare 2014.
News: 
31.3.2015
Vi söker en direktör för vårt Executive MBA-program.
News: 
26.3.2015
Försvarsminister och Hanken-alumn Carl Haglund uppmanar dig att vara med i den pågående fundraisingkampanjen!
News: 
25.3.2015
I det senaste numret av Hankentidningen berättar professor Timo Korkeamäki om de slutsatser han och nationalekonomen Ulf Jakobsson dragit i sin rapport om ägande, ägarstyrning och bestämmanderätt i stora finländska företag, som de skrivit på uppdrag av Statsrådets kansli.
News: 
25.3.2015
Ett nytt samarbetsavtal för IPR University Center har undertecknats av de sex medlemsuniversiteten.
News: 
20.3.2015
Skolor i Finland förbereder sig som bäst på att programmering blir en del av läroplanen från och med nästa år. Initiativtagarna till Coderiets klubbar, Erling-Persson Centre for Entrepreneurship vid Hanken Svenska handelshögskolan och Tekniska Föreningen i Finland r.f., har startat klubbar vid sju skolor i Nyland och Åboland.
News: 
13.3.2015
Hanken Svenska handelshögskolan har undertecknat ett samarbetsavtal med Fulbright Center i Finland om Fulbright Centrets Distinguished Chairs-stipendieprogram.
News: 
11.3.2015
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades ekonomistuderande och mångsysslaren Fredrik Teir.
News: 
10.3.2015
Thomas Baltscheffsky har i februari 2015 tagit över rollen som Hankens ekonomichef, efter tidigare ekonomichef Fred Olin som pensionerats.
News: 
5.3.2015
Hanken Svenska handelshögskolan har i februari 2015 blivit medlem i Pan-European Seal – ett samarbete mellan European patent Office (EPO) och Kontoret för harmonisering i den inre marknaden.
News: 
4.3.2015
Uppdatering av shibboleth-tjänster sker fredag 13.2 kl 6:30-ca 8:00. När shibboleth-inloggningstjänsten är ur bruk kan man inte logga in till Moodle, webben och alla andra tjänster som utnyttjar Shibboleth.
News: 
11.2.2015
Svenska handelshögskolans styrelse har den 10 februari 2015 valt professor Karen Spens till Hankens nya rektor. Professor Spens tillträder som rektor 1.8.2015 och hennes mandatperiod är 5 år.

Sidor