Allmänt

News: 
24.3.2017
Hanken har tagit emot en donation av Aktia Bank Abp på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Med donationen vill Aktia stöda fortsatt utveckling av internationellt konkurrenskraftig och högklassig utbildning och forskning.
News: 
24.3.2017
Samarbetskommittén sammanträdde på onsdag 15.3 för att diskutera bl.a. personalinstruktionen och avtalet om samarbete och arbetarskydd.
News: 
23.3.2017
Hållbarhet inom både privata och offentliga sektorn har blivit ett högaktuellt tema. Hankens nyaste PRME rapport granskar högskolans verksamhet utgående från FN:s mål för hållbar utveckling.
News: 
23.3.2017
Hjälpadresserna till studiebyrån, biblioteket, datacentralen, centret, fastigheter och service, personalavdelningen fungerar ej under fredag 24.3 (man kan skicka, men ingen kan svara förrän nästa arbetsdag)
News: 
21.3.2017
Det 19:e Hanken EMBA programmet har startat med 21 deltagare som hade sin första modul den 8-10 mars. Modulen faciliterades av Pernilla Gripenberg kring ledarskapsutveckling och av Patrick Furu kring strategiskt tänkande.
News: 
14.3.2017
Det Nationella Centret för Utbildningsutvärdering (NCU) har godkänt Hankens kvalitetssystem. Kvalitetsstämpeln gäller för sex år framåt.
News: 
13.3.2017
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten Emil Rantatulkkila. Stipendiet delades ut på Musikaliska Akademien i Stockholm på Anders Walls födelsedag den 10 mars 2017.
News: 
13.3.2017
Uppdateringen gäller e-böcker från ProQuest Ebook Central (f.d. Ebrary).
News: 
8.3.2017
Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Pia Polsa, universitetslektor i marknadsföring, till Årets föreläsare 2016, i samband med årsfesten den 24 februari.
News: 
2.3.2017
Vi ordnar kurser i Office365, Office2016 och Windows 10 i november-december
News: 
2.3.2017
Du kan nu läsa årets första nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
21.2.2017
Hanken deltar i ett tvåårigt projekt som fokuserar på smarta energisystem och –lösningar (Smart grids).  Österbottens förbund har beviljat projektet ett betydande understöd och helhetsbudgeten går på 900 000 euro. Projektet leds av Vasa Universitet.
News: 
17.2.2017
De studerande som varit på utbyte vid Hanken hösten 2016 ger sin utbytesvistelse ett mycket gott betyg och hela 97 % säger att de skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
News: 
16.2.2017
Hanken är med och bygger upp ett nytt svenskt vägledningscentrum i Helsingfors. Centret grundas med medel som Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut som specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen i Finland.
News: 
14.2.2017
Hanken är en av 29 högskolor i världen som är en PRME Champion och står också bakom uttalandet som PRME gjorde 8.2.2017. Uttalandet är ett ställningstagande för universella värderingar och principer.
News: 
7.2.2017
Den 7 februari 2017 inleddes ett nytt flerföretags initiativ i Singapore där affärsverksamhet, akademiskt kunnande och teknologi kombineras på ett helt nytt sätt.
News: 
3.2.2017
Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro.
News: 
2.2.2017
Hanken-Kauppalehti Inspiration Award delades ut till ett uppstartsföretag med VIP-tjänster, Helsinki Concierge, i samband med Hanken Business Forum.
News: 
2.2.2017
Ansökningstiden till Hankens engelskspråkiga magisterprogram gick ut onsdagen den 18 januari. Totalt hade Hanken 354 sökande.
News: 
1.2.2017
Tisdagen den 31 januari slås dörrarna upp till Hanken Business Lab – Stugan vid Hanken i Vasa. Hanken Business Lab är en plattform för studerande, alumner och övriga partners med intresse för företagande.
News: 
26.1.2017
Här hittar du en förteckning över högskolans öppethållningstider både i Vasa och Helsingfors under jul- och nyårshelgerna.
News: 
19.1.2017
Tjugo lag har nu valts ut för att lösa de stora problemen i vår tid inom ramen för den vetenskapliga idétävlingen Helsinki Challenge. Hanken representeras av HUMLOG-institutets professor Gyöngyi Kovács och Minchul Sohn, doktorand.
News: 
18.1.2017
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
News: 
16.1.2017
Republikens president har beslutat att den 6 december 2016 förläna fyra anställda vid Hanken utmärkelsetecken för deras insatser på Hanken och universitetsväsendet i allmänhet i Finland.
News: 
16.1.2017
Stiftelsen Svenska handelshögskolan har slagit fast de personer som premieras för vetenskapliga artiklar.
News: 
16.1.2017
Under denna tid går det inte att förnya eller granska egna lån, reservera material eller logga in i Hanna.
News: 
16.1.2017
Du kan nu läsa årets sista nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
16.1.2017
Hanken har placerat sig på plats 81 i tidskriften Financial Times rankning av handelshögskolor i Europa. Totalt 90 europeiska handelshögskolor finns på listan.
News: 
16.1.2017
Ansökningsperioden för magisterstudier på engelska vid Hanken pågår 1.12.2016-18.1.2017.
News: 
16.1.2017
Den 25 november är det dags för GODESS institutet att påbörja sin verksamhet. GODESS står för Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times.
News: 
16.1.2017
Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge skapar lösningar på de stora problemen i världen genom samarbete mellan forskare och det omgivande samhället.
News: 
16.1.2017
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
News: 
16.1.2017
Hanken rankas femte bäst i den globala U-Multirank universitetsrankingen och överträffar över 1 300 universitet i USA och Europa.
News: 
16.1.2017
När Shibboleth uppdateras, kan du inte logga in i de flesta IT-system. Moodle och andra linuxservers uppdateras samtidigt. Microsoftservrar uppdateras dagen före.
News: 
16.1.2017
Nätverksoperatören utför kabelarbeten 13.1 kl. 00:00-06:00 - alla IT-tjänster nere.
News: 
16.1.2017
Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt Hankens Professor of Practice Anne Brunila till ordförande för en arbetsgrupp vars uppgift är att föreslå åtgärder som skulle stärka den skapande sektorn i Finland.
News: 
16.1.2017
Folkhälsans drop-in it-verkstad är ett nytt initiativ som för samman hankeiter med seniorer. Ida Andersén, Nina Lindström och Kenneth Mattson hör till de hankeiter som engagerat sig i verksamheten.
News: 
16.1.2017
Under denna tid går det inte att förnya eller granska egna lån, reservera material eller logga in i Hanna.
News: 
16.1.2017
Liikesivistysrahasto donerar 250 000 euro till Hanken. I och med denna donation når Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS sjumiljonersträcket.
News: 
16.1.2017
Hanken har tagit emot en donation av Fazer-koncernen på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

Sidor