Allmänt

News: 
21.8.2019
På Hanken inleder professor Du ett nytt projekt, som fokuserar på hur företag kan se över sina strategier och program angående företagsansvar för att möta utmaningarna i den artificiella intelligensens tid.
News: 
19.8.2019
Idag används ordet mindfulness så allmänt att man ibland förbiser dess fulla potential. Förutom att ha betydande hälsofrämjande effekter, kan mindfulness också spela en viktig roll vid både organisationella och institutionella förändringar.
News: 
16.8.2019
Hanken deltog i SuomiAreena i Björneborg med en frågesport och en paneldebatt om den vetenskapliga forskningens betydelse för beslutsfattandet i samhället. Här kan du testa hur du hade klarat dig i panelen!
News: 
12.8.2019
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2019.
News: 
12.8.2019
Hur bedöms organisationers intressentrisker? I en ny studie diskuteras kunskapens och kunskapsbristens avgörande roll för organisationers riskhantering genom tillämpning av standarden ISO 31000 Riskhantering.
News: 
15.7.2019
Hur du hittar kursernas schema i det nya gränssnittet.
News: 
27.6.2019
Hankenstudenten Benjamin Åberg fick pris av Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland för sin pro gradu-avhandling. Stipendiet är 5000 euro.
News: 
27.6.2019
Inom samarbetet vill upphovsrättsorganisationen Teosto bidra med kunskap om musikmarknaden. Teosto kan ge studenter vid Hanken en insyn i upphovsrättsfrågor, och bidra med intressanta ämnen för pro gradu-avhandlingar.
News: 
26.6.2019
Hanken har idag publicerat resultaten för kandidatutbildningen som ordnats i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Även resultaten för antagningen via studier på Öppna universitetet har publicerats.
News: 
25.6.2019
Vad har en härva armeringsstål, Hankens jubileumsår och den nya medelinsamlingskampanjen gemensamt? Mycket, svarar Hankens rektor Karen Spens.
News: 
25.6.2019
En färsk doktorsavhandling visar att årstidsprognoser som tolkas och delges lokalt har en inverkan på hur humanitära organisationer fattar beslut. Det gör att utsatta samhällen är bättre förberedda för väderrelaterade katastrofer.
News: 
19.6.2019
Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2018 finns nu tillgänglig elektroniskt via Hankens webbplats. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.
News: 
19.6.2019
Melina Weckman fick med hjälp av en mentor klarhet i sina tankar kring vad hon vill med sin karriär. För mentorn Oskar Storsjö hjälpte mentorskapsprocessen honom att utveckla sitt ledarskap.
News: 
18.6.2019
Artificiell intelligens i företagets tillväxtagenda, kreativitet i kaos och kreativt ledarskap var teman när Emma Storbacka, Jacob Dalborg och Christopher Thölix intog scenen under Hankens internationella alumndag i Stockholm den 17 maj.
News: 
14.6.2019
Nyaste numret av Hankentidningen är här, med nytt utseende! Läs om hur man tacklar mobbning på arbetsplatsen, och hur konst och kreativitet hänger ihop med ekonomutbildning och ledarskap.
News: 
13.6.2019
Den 17-19 juni 2019 är det dags för årets EurOMA-konferens, som Hanken och Aalto-universitetets handelshögskola står värd för.
News: 
11.6.2019
Hanken klarar sig mycket bra i en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under våren 2019. Samtliga 31 studenter som besvarade enkäten skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
News: 
7.6.2019
Tre forskningsprojekt har beviljats finansiering från Finlands Akademi. Finansieringen är omkring 500 000 euro och 270 000 euro per projekt.
News: 
6.6.2019
Hanken har rankats bland de 35 bästa universiteten och högskolorna globalt och nästbäst i Norden inom forskning och citationsfrekvens i U-Multirank universitetsrankingen.
News: 
4.6.2019
Hanken ska tillsammans med med nio andra universitet, högskolor och institut i Sverige och Finland förverkliga Kvarken Space Center (Kvarkens rymdcentrum). Projektet leds av Vasa universitet.
News: 
3.6.2019
Hanken & SSE Executive Education, som en del av Stockholm School of Economics (SSE), är fortfarande den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutbildning enligt rankingen för år 2019.
News: 
28.5.2019
Föreställ dig en värld där ledningen utan eftertanke förverkligar beslut som rekommenderas av komplexa algoritmer. Algoritmerna har utvecklats till ”svarta lådor” bortom ledningens fattningsförmåga.
News: 
24.5.2019
Festligheterna med anledning av Hanken Svenska handelshögskolans 110 år inleddes med öppningen av en konstutställning som består av ett urval konstverk ur NoCo (Nordic Contemporary Art Collection).
News: 
21.5.2019
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för fjärde gången en gemensam Summer School 20 maj -14 juni 2019.
News: 
17.5.2019
Hanken har beviljats 500 000€ för att stärka högskolans forskningsprofilering. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsteman som Hanken har valt på basis av sin strategi och förbättrar förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet.
News: 
16.5.2019
Projektkursen i CSR och humanitär logistik ger studenter praktisk erfarenhet av verkliga företagsansvars- (CSR) och humanitära logistikfrågor genom nära samarbete med organisationer.
News: 
16.5.2019
Ansökningsomgången för QTEM Masters Network studentutbyte vårterminen 2020 är nu öppen.
News: 
14.5.2019
Finansministeriet deltar i år för första gången i Business Lead -utbildningsprogrammet som ordnas av Hanken & SSE Executive Education.
News: 
9.5.2019
Biblioteket har övergått till Koha - ett bibliotekssystem som bygger på öppen källkod.
News: 
7.5.2019
Två bilder av Jyrki Ilva, Nationalbibliotek, visar att Hanken är en av de ledande open access institutionerna i Finland.
News: 
26.4.2019
Jiekai Zhang utnämnd till forskardoktor i konkurrensanalys och empirisk konkurrens- och branschanalys vid Helsinki GSE.
News: 
23.4.2019
PD Vesa Vihriälä har utnämnts till Professor of Practice i ekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics. Han inleder sitt arbete den 1 juli 2019. Tjänsten är knuten till Helsingfors universitet.
News: 
18.4.2019
Juris doktor Klaus Ilmonen har utnämnts till Professor of Practice från och med april 2019. Ilmonen är expert inom bolagsrätt och bolagsstyrning.
News: 
18.4.2019
Ilmastoveivi2019 är en klimatkampanj som startades av medborgare för en mera hållbar klimatpolitik inom den Europeiska unionen. Hanken har visat sitt institutionella stöd för kampanjen genom att underteckna appellen.
News: 
12.4.2019
Hankenprofessorerna Minna Martikainen och Rune Stenbacka har utnämnts till medlemmar i en oberoende forskningssektion för företagsstöd som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriets företagsstödsdelegation.
News: 
9.4.2019
Ansökningstiden för vårens ansökan till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning samt magisterprogrammet med studier på svenska är nu avslutad. Det sammanlagda antalet ansökningar nådde rekordhöjd i år.
News: 
5.4.2019
Du kan nu märka dina forskningsresultat i Haris med ett eller alla 17 mål för hållbar utveckling som nyckelord.
News: 
3.4.2019
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
News: 
3.4.2019
Hanken har utsett Jacob Dalborg som en av högskolans Executives in Residence. Dalborg är styrelseproffs och tidigare VD för Bonnier Books.
News: 
2.4.2019
Den nya professuren vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) möjliggörs av en gemensam donation på 2,5 miljoner euro från Saastamoinen-stiftelsen och fonden Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Sidor