Allmänt

News: 
14.6.2019
Vad har en härva armeringsstål, Hankens jubileumsår och den nya medelinsamlingskampanjen gemensamt? Mycket, svarar Hankens rektor Karen Spens.
News: 
14.6.2019
Nyaste numret av Hankentidningen är här, med nytt utseende! Läs om hur man tacklar mobbning på arbetsplatsen, och hur konst och kreativitet hänger ihop med ekonomutbildning och ledarskap.
News: 
13.6.2019
Den 17-19 juni 2019 är det dags för årets EurOMA-konferens, som Hanken och Aalto-universitetets handelshögskola står värd för.
News: 
11.6.2019
Hanken klarar sig mycket bra i en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under våren 2019. Samtliga 31 studenter som besvarade enkäten skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
News: 
7.6.2019
Tre forskningsprojekt har beviljats finansiering från Finlands Akademi. Finansieringen är omkring 500 000 euro och 270 000 euro per projekt.
News: 
6.6.2019
Hanken har rankats bland de 35 bästa universiteten och högskolorna globalt och nästbäst i Norden inom forskning och citationsfrekvens i U-Multirank universitetsrankingen.
News: 
4.6.2019
Hanken ska tillsammans med med nio andra universitet, högskolor och institut i Sverige och Finland förverkliga Kvarken Space Center (Kvarkens rymdcentrum). Projektet leds av Vasa universitet.
News: 
3.6.2019
Hur du hittar kursernas schema i det nya gränssnittet.
News: 
3.6.2019
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2019.
News: 
3.6.2019
Hanken & SSE Executive Education, som en del av Stockholm School of Economics (SSE), är fortfarande den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutbildning enligt rankingen för år 2019.
News: 
28.5.2019
Föreställ dig en värld där ledningen utan eftertanke förverkligar beslut som rekommenderas av komplexa algoritmer. Algoritmerna har utvecklats till ”svarta lådor” bortom ledningens fattningsförmåga.
News: 
24.5.2019
Festligheterna med anledning av Hanken Svenska handelshögskolans 110 år inleddes med öppningen av en konstutställning som består av ett urval konstverk ur NoCo (Nordic Contemporary Art Collection).
News: 
21.5.2019
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för fjärde gången en gemensam Summer School 20 maj -14 juni 2019.
News: 
17.5.2019
Hanken har beviljats 500 000€ för att stärka högskolans forskningsprofilering. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsteman som Hanken har valt på basis av sin strategi och förbättrar förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet.
News: 
16.5.2019
Projektkursen i CSR och humanitär logistik ger studenter praktisk erfarenhet av verkliga företagsansvars- (CSR) och humanitära logistikfrågor genom nära samarbete med organisationer.
News: 
16.5.2019
Ansökningsomgången för QTEM Masters Network studentutbyte vårterminen 2020 är nu öppen.
News: 
14.5.2019
Finansministeriet deltar i år för första gången i Business Lead -utbildningsprogrammet som ordnas av Hanken & SSE Executive Education.
News: 
9.5.2019
Biblioteket har övergått till Koha - ett bibliotekssystem som bygger på öppen källkod.
News: 
7.5.2019
Två bilder av Jyrki Ilva, Nationalbibliotek, visar att Hanken är en av de ledande open access institutionerna i Finland.
News: 
26.4.2019
Jiekai Zhang utnämnd till forskardoktor i konkurrensanalys och empirisk konkurrens- och branschanalys vid Helsinki GSE.
News: 
23.4.2019
PD Vesa Vihriälä har utnämnts till Professor of Practice i ekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics. Han inleder sitt arbete den 1 juli 2019. Tjänsten är knuten till Helsingfors universitet.
News: 
18.4.2019
Juris doktor Klaus Ilmonen har utnämnts till Professor of Practice från och med april 2019. Ilmonen är expert inom bolagsrätt och bolagsstyrning.
News: 
18.4.2019
Ilmastoveivi2019 är en klimatkampanj som startades av medborgare för en mera hållbar klimatpolitik inom den Europeiska unionen. Hanken har visat sitt institutionella stöd för kampanjen genom att underteckna appellen.
News: 
12.4.2019
Hankenprofessorerna Minna Martikainen och Rune Stenbacka har utnämnts till medlemmar i en oberoende forskningssektion för företagsstöd som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriets företagsstödsdelegation.
News: 
9.4.2019
Ansökningstiden för vårens ansökan till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning samt magisterprogrammet med studier på svenska är nu avslutad. Det sammanlagda antalet ansökningar nådde rekordhöjd i år.
News: 
5.4.2019
Du kan nu märka dina forskningsresultat i Haris med ett eller alla 17 mål för hållbar utveckling som nyckelord.
News: 
3.4.2019
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
News: 
3.4.2019
Hanken har utsett Jacob Dalborg som en av högskolans Executives in Residence. Dalborg är styrelseproffs och tidigare VD för Bonnier Books.
News: 
2.4.2019
Den nya professuren vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) möjliggörs av en gemensam donation på 2,5 miljoner euro från Saastamoinen-stiftelsen och fonden Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
News: 
2.4.2019
I år mottog Hanken 454 ansökningar till magisterprogrammet med studier på engelska. Av de sökande uppfyllde 45% de allmänna behörighetskraven, vilket är rekordmånga i jämförelse med tidigare år.
News: 
27.3.2019
Byggnaden med sina åtta våningar är en unik bygglösning, som kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen. Huset har sammanlagt 103 bostäder på de fem första våningarna och högst upp finns idrottshall, gym och testlaboratorium.
News: 
26.3.2019
Studenter från Hanken, Handelshögskolan i Stockholm och USI Lugano i Schweiz träffades i Helsingfors i lördags för att ta sig an globala utmaningar inom livsmedelsavfall.
News: 
22.3.2019
En artikel av Hankenforskaren Maria Törnroos och Hanken-affilierade forskaren Paula Koskinen Sandberg har nominerats till priset 2019 WES SAGE Prize for Innovation and Excellence.
News: 
21.3.2019
Hanken har fått ett nytt partnerföretag i advokatbyrån Waselius & Wist. I samarbete med Hanken Business Lab vill Waselius & Wist göra det lättare för uppstartsföretag att komma i kontakt med juridiska tjänster redan i början av entreprenörskapet.
News: 
20.3.2019
Virpi Sorsa och Jouni Virtaharju undersöker hur anställda inom Helsingfors stad har upplevt organisationsreformen som genomfördes för knappt två år sedan. De erbjuder staden verktyg att förstå förändringen på ett sätt som siffror inte kan mäta.
News: 
15.3.2019
Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten Frans Westerlund. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen äger rum 11.3.2019 på Musikaliska Akademien i Stockholm.
News: 
15.3.2019
Högskolorna och studentorganisationerna i Finland samt Finlands Näringsliv EK och Akava anser att större satsningar på högskolor, forskning och utbildning under nästa valperiod är en nödvändig framtidsinvestering.
News: 
11.3.2019
Quantitative Techniques for Economics and Management, QTEM, är ett nätverk som ger studenterna värdefulla internationella erfarenheter och kontakter.
News: 
7.3.2019
ED Gonul Colak har utnämnts till professor i finansiell ekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan.
News: 
6.3.2019
I värsta fall kan det hända att flera års arbete går förlorat om man inte har funderat på de etiska aspekterna, säger Anu Helkkula som är forskningsetisk stödperson vid Hanken.

Sidor