Allmänt

News: 
13.7.2017
Hanken lanserar i höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.
News: 
6.7.2017
Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. De insamlade medlen matchas av staten och stärker Hankens grundkapital.
News: 
6.7.2017
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2017.
News: 
5.7.2017
Under juli månad är huvudingången ur bruk och fönsterbrädena bör tömmas för fönstertvättarna.
News: 
28.6.2017
Hankenalumnerna Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till den pågående fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen tillfaller Hanken under den sista kampanjveckan och bidrar till att kampanjen når 11,6 miljoner euro.
News: 
28.6.2017
Fönstertvätten i Hankens utrymmen i Helsingfors inleds 28.6.2017.
News: 
26.6.2017
Stiftelsen Svenska handelshögskolan har beslutat premiera följande personer som erkänsla för vetenskaplig verksamhet i enlighet med de principer som slagits fast av Stiftelsen Svenska handelshögskolan (09/2014).
News: 
22.6.2017
Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2016 finns nu att läsa på svenska – elektroniskt via Hankens webbplats och i tryckt format. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.
News: 
21.6.2017
De studerande som varit på utbyte vid Hanken våren 2017 ger sin utbytesvistelse ett mycket gott betyg och 88 % säger att de skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
News: 
19.6.2017
Den vetenskapliga idétävlingen Helsinki Challenge går nu in i sitt sista skede. En internationell jury har valt sex finalister bland de 20 semifinallagen. Dessutom fick publiken rösta in en finalist under Pitch Night-evenemangen 6-7 juni.
News: 
16.6.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 7.6.2017.
News: 
9.6.2017
Hanken utreder för närvarande högsta förvaltningsdomstolens beslut att befria ett utländskt MBA-program som erbjuds i Finland från mervärdesskatt.
News: 
9.6.2017
Hanken, Handelshögskolan i Stockholm och USI Lugano samverkar kring en unik kurs på magisternivå som tacklar globala problem som t.ex. matavfall och sammanför studenterna med hjälp av digitala verktyg.
News: 
9.6.2017
Hanken har tagit emot en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.
News: 
9.6.2017
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) bytte visuell identitet i april i år, vilket även innefattar en ny logotyp.
News: 
6.6.2017
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för andra gången en gemensam Summer School 5-29 juni 2017.
News: 
5.6.2017
Hanken stöder den nationella hållbarhetskampanjen Det Finland vi vill ha 2050 (Suomi jonka haluamme 2050). Under hashtaggen #sitoumus2050 kan du granska alla ca 600 löften om hållbar utveckling som hittills avgetts.
News: 
2.6.2017
Integrationsprogrammet Business Lead 2017 inleds den 12 juni med sin första modul i Helsingfors. Programmet genomfördes första gången i februari 2016 och levereras av Hanken & SSE Executive Education i samarbete med olika partnerföretag.
News: 
2.6.2017
Klart definierade karriärstigar har blivit en viktig faktor då universiteten konkurrerar om internationellt inriktade toppforskare och befintlig personal. Hanken har därför fattat ett beslut om att införa sk. Tenure tracks i nyrekryteringar.
News: 
31.5.2017
Fr.o.m. kl. 14 måndagen den 5.6 kommer det att flyttas på bord och stolar i och vid bibliotekets Läsplatser, vi beklagar oljudet!
News: 
26.5.2017
Universitetskollegiet valde professor Eva Liljeblom till ordförande på sitt möte 24.5.2017 då tidigare ordföranden Niklas Bruun avgår i pension.
News: 
24.5.2017
Hanken arrangerade 23.5.2017 ett avslutande seminarium kring NCU:s (Nationella Centret för Utbildningsutvärdering) granskning av Hankens kvalitetssystem.
News: 
24.5.2017
Den 23 maj fortsatte traditionen med att belöna goda studieresultat då 15 studerande mottog Rector’s List-priset under en festlig tillställning.
News: 
16.5.2017
Är du glad och stolt över ditt studieval? Vill du dessutom bli bättre på att stå inför publik? Bli då medlem i Hankens rekryteam!
News: 
16.5.2017
På tisdag 17.5 kommer det att ske en förändring i URL-adresserna på hanken.fi. Detta innebär att en del länkar kommer att sluta fungera.
News: 
15.5.2017
Financial Times ranking 2017: Hanken & SSE Executive Education är fortfarande nordiska mästare på sitt område som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Positionen i den globala rankingen förbättrades.
News: 
12.5.2017
I sitt möte den 3 maj 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 19 magisteravhandlingar. AR:s följande möte senarelades till 7 juni 2017.
News: 
11.5.2017
Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk med över 460 högskolor från 35 länder som skyddar förföljda forskare. Hanken är ett av tio finländska universitet som nu grundat ett nationellt nätverk för att intensifiera samarbetet.
News: 
10.5.2017
Hankens kompetenscenter för företagsansvar, Centre for Corporate Responsibility (CCR) har under våren anordnat en kurs i företagsansvar och humanitär logistik (Project Course in CSR and Humanitarian Logistics).
News: 
8.5.2017
Hanken har mottagit en tilläggsdonation från Liikesivistysrahasto på 250 000 euro. Detta är den andra donationen och Liikesivistysrahasto har därmed donerat totalt en halv miljon euro till kampanjen HANKEN RETURNS.
News: 
27.4.2017
Hanken inleder samarbete med företaget DROPP och får samtidigt sin första ideella företagspartner. Den nya partnerkategorin har skapats för att både synliggöra och möjliggöra långsiktigt samarbete med ideella organisationer.
News: 
25.4.2017
Du kan nu läsa årets andra nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
24.4.2017
Hanken är stängd fredagen den 14.4 och måndagen den 17.4, både i Helsingfors och Vasa.
News: 
24.4.2017
Ahlström Capital har fattat beslutet att donera 100 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS.
News: 
24.4.2017
Hankens bokslut för 2016, som godkändes av högskolans styrelse i mars, visar att Hanken under år 2016 befäste sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola.
News: 
20.4.2017
Hanken har mottagit en donation på två miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Detta är stiftelsens andra donation till kampanjen HANKEN RETURNS och den sammanlagda donationen uppgår därmed till tre miljoner euro.
News: 
19.4.2017
I sitt möte den 5 april 2017 godkände Akademiska Rådet (AR) 9 st magisteravhandlingar. AR konstaterade att avhandlingarna tenderar samlas mot terminernas sista möten.
News: 
12.4.2017
Hankens Premium Partner-företag bjuder in Hankens personal till medlemsklubben Naava Family. Medlemmarna i Naava Family får t.ex. tips på hur man bäst använder och utnyttjar Naava-produkterna.
News: 
3.4.2017
Drygt tjugo ur Hankens personal sammanstrålade 23.3 på Svenska Teatern i Helsingfors för att beskåda musikalen INGVAR!
News: 
3.4.2017
Den nya lösenordspolicyn som godkändes av ITR 7.3.2017 gäller fr.o.m. 3.4.2017.

Sidor