Allmänt

News: 
21.9.2017
I nästa nummer av Hankentidningen berättar vi om den jättelika säkerhetsrisken som Internet of Things innebär i din hemmiljö - allt som är uppkopplat är sårbart.
News: 
18.9.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 30.8.2017.
News: 
15.9.2017
Nordic Corporate Governance är en unik kurs i nordisk bolagsstyrning där fyra utvalda studerande från fyra nordiska länder deltar. Workshopar hålls i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Stockholm.
News: 
15.9.2017
Hanken klarar sig bra i NordForsks forskningsjämförelse av 172 nordiska högskolor.
News: 
14.9.2017
Prorektor och professorn i redovisning Minna Martikainen valdes i somras till ordförande för Multinational Finance Society (MFS) och professorn i redovisning Pontus Troberg har nyss blivit invald i Norges Handelshøyskoles (NHH) styrelse.
News: 
12.9.2017
Professor Jane C. Ginsburg gästar Hanken 11-12.9 då hon föreläser om internationell upphovsrätt inom ramen för kursen Fundamentals of Intellectual Property I. Kursen hör till specialiseringen i immaterialrätt inom Hankens magistersprogram.
News: 
11.9.2017
Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 71 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking.
News: 
11.9.2017
Yrkeshögskolan Arcada och Hanken inledde ifjol ett samarbetsprojekt för finsklärare där målet är att utveckla undervisningen i finska och utarbeta gemensamma bedömningsgrunder för hela Svenskfinland.
News: 
7.9.2017
Communication Clinic, som ordnas i Textlabbet, har som mål att ge personligt stöd till alla Hanken-studenter som vill bli bättre på att kommunicera på engelska.
News: 
7.9.2017
Uppdatera dig om informationssäkerhet med Hankens egen datasäkerhetsguru Linus Nyman.
News: 
6.9.2017
Sista ansökningsdagen är måndag 2.10.2017.
News: 
31.8.2017
Hankens reviderade helhetsstrategi Hanken 2025 finns nu publicerad på webben. Vi har också publicerat en video och en illustration för att åskådliggöra strategin bättre.
News: 
31.8.2017
Hankens reviderade helhetsstrategi definierar riktningen för Hanken och slår fast Hankens strategiska målsättningar fram till år 2025.
News: 
28.8.2017
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten Emil Rantatulkkila. Stipendiet delades ut på Musikaliska Akademien i Stockholm på Anders Walls födelsedag den 10 mars 2017.
News: 
28.8.2017
Financial Times ranking 2017: Hanken & SSE Executive Education är fortfarande nordiska mästare på sitt område som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Positionen i den globala rankingen förbättrades.
News: 
28.8.2017
SSE Executive Education bibehåller sin position i rankingen som toppleverantör av ledarskapsutbildning i Norden och Baltikum.
News: 
22.8.2017
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2017.
News: 
22.8.2017
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har utnämnt Hankens Professor of Practice Anne Brunila till ordförande för en framtidspanel vars uppgift är att förutse de förändringsbehov som berör utbildningen.
News: 
22.8.2017
Renoveringsarbetena med Hankens huvudingång i Helsingfors har fördröjts ytterligare på grund av oförutsedda byggnadstekniska omständigheter.
News: 
16.8.2017
Ambassadören Elisabeth Kehrer och näringslivskoordinatorn Albrecht Zimburg från Österrikiska ambassaden i Stockholm besökte Hanken 16.8.2017 tillsammans med Markus Myllymäki.
News: 
11.8.2017
Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Deadline för anslagsansökningar är 15.9.2017.
News: 
11.8.2017
Vi vill påminna om att den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken ska rapporteras via Haris.
News: 
9.8.2017
Hankens huvudingång i Helsingfors genomgår en grundlig reparation där bl.a. dörrautomatik installeras. Arbetet är aningen försenat och kommer att pågå fram till 18.8. Tills dess sker tillträde till Hanken via Runebergsgatan dörr, till trapphuset.
News: 
13.7.2017
Hanken lanserar i höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.
News: 
6.7.2017
Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. De insamlade medlen matchas av staten och stärker Hankens grundkapital.
News: 
5.7.2017
Under juli månad är huvudingången ur bruk och fönsterbrädena bör tömmas för fönstertvättarna.
News: 
28.6.2017
Hankenalumnerna Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till den pågående fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen tillfaller Hanken under den sista kampanjveckan och bidrar till att kampanjen når 11,6 miljoner euro.
News: 
28.6.2017
Fönstertvätten i Hankens utrymmen i Helsingfors inleds 28.6.2017.
News: 
26.6.2017
Stiftelsen Svenska handelshögskolan har beslutat premiera följande personer som erkänsla för vetenskaplig verksamhet i enlighet med de principer som slagits fast av Stiftelsen Svenska handelshögskolan (09/2014).
News: 
22.6.2017
Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2016 finns nu att läsa på svenska – elektroniskt via Hankens webbplats och i tryckt format. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.
News: 
21.6.2017
De studerande som varit på utbyte vid Hanken våren 2017 ger sin utbytesvistelse ett mycket gott betyg och 88 % säger att de skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
News: 
19.6.2017
Den vetenskapliga idétävlingen Helsinki Challenge går nu in i sitt sista skede. En internationell jury har valt sex finalister bland de 20 semifinallagen. Dessutom fick publiken rösta in en finalist under Pitch Night-evenemangen 6-7 juni.
News: 
16.6.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 7.6.2017.
News: 
9.6.2017
Hanken utreder för närvarande högsta förvaltningsdomstolens beslut att befria ett utländskt MBA-program som erbjuds i Finland från mervärdesskatt.
News: 
9.6.2017
Hanken, Handelshögskolan i Stockholm och USI Lugano samverkar kring en unik kurs på magisternivå som tacklar globala problem som t.ex. matavfall och sammanför studenterna med hjälp av digitala verktyg.
News: 
9.6.2017
Hanken har tagit emot en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.
News: 
9.6.2017
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) bytte visuell identitet i april i år, vilket även innefattar en ny logotyp.
News: 
6.6.2017
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för andra gången en gemensam Summer School 5-29 juni 2017.
News: 
5.6.2017
Hanken stöder den nationella hållbarhetskampanjen Det Finland vi vill ha 2050 (Suomi jonka haluamme 2050). Under hashtaggen #sitoumus2050 kan du granska alla ca 600 löften om hållbar utveckling som hittills avgetts.
News: 
2.6.2017
Integrationsprogrammet Business Lead 2017 inleds den 12 juni med sin första modul i Helsingfors. Programmet genomfördes första gången i februari 2016 och levereras av Hanken & SSE Executive Education i samarbete med olika partnerföretag.

Sidor