Allmänt

News: 
26.5.2017
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2017. Hanken i Vasa håller stängt fredagen den 26 maj 2017.
News: 
26.5.2017
Universitetskollegiet valde professor Eva Liljeblom till ordförande på sitt möte 24.5.2017 då tidigare ordföranden Niklas Bruun avgår i pension.
News: 
24.5.2017
Hanken arrangerade 23.5.2017 ett avslutande seminarium kring NCU:s (Nationella Centret för Utbildningsutvärdering) granskning av Hankens kvalitetssystem.
News: 
24.5.2017
Den 23 maj fortsatte traditionen med att belöna goda studieresultat då 15 studerande mottog Rector’s List-priset under en festlig tillställning.
News: 
16.5.2017
Är du glad och stolt över ditt studieval? Vill du dessutom bli bättre på att stå inför publik? Bli då medlem i Hankens rekryteam!
News: 
16.5.2017
På tisdag 17.5 kommer det att ske en förändring i URL-adresserna på hanken.fi. Detta innebär att en del länkar kommer att sluta fungera.
News: 
15.5.2017
Financial Times ranking 2017: Hanken & SSE Executive Education är fortfarande nordiska mästare på sitt område som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Positionen i den globala rankingen förbättrades.
News: 
12.5.2017
I sitt möte den 3 maj 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 19 magisteravhandlingar. AR:s följande möte senarelades till 7 juni 2017.
News: 
11.5.2017
Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk med över 460 högskolor från 35 länder som skyddar förföljda forskare. Hanken är ett av tio finländska universitet som nu grundat ett nationellt nätverk för att intensifiera samarbetet.
News: 
10.5.2017
Hankens kompetenscenter för företagsansvar, Centre for Corporate Responsibility (CCR) har under våren anordnat en kurs i företagsansvar och humanitär logistik (Project Course in CSR and Humanitarian Logistics).
News: 
8.5.2017
Hanken har mottagit en tilläggsdonation från Liikesivistysrahasto på 250 000 euro. Detta är den andra donationen och Liikesivistysrahasto har därmed donerat totalt en halv miljon euro till kampanjen HANKEN RETURNS.
News: 
27.4.2017
Hanken inleder samarbete med företaget DROPP och får samtidigt sin första ideella företagspartner. Den nya partnerkategorin har skapats för att både synliggöra och möjliggöra långsiktigt samarbete med ideella organisationer.
News: 
25.4.2017
Du kan nu läsa årets andra nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
24.4.2017
Hanken är stängd fredagen den 14.4 och måndagen den 17.4, både i Helsingfors och Vasa.
News: 
24.4.2017
Ahlström Capital har fattat beslutet att donera 100 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS.
News: 
24.4.2017
Hankens bokslut för 2016, som godkändes av högskolans styrelse i mars, visar att Hanken under år 2016 befäste sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola.
News: 
20.4.2017
Hanken har mottagit en donation på två miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Detta är stiftelsens andra donation till kampanjen HANKEN RETURNS och den sammanlagda donationen uppgår därmed till tre miljoner euro.
News: 
19.4.2017
I sitt möte den 5 april 2017 godkände Akademiska Rådet (AR) 9 st magisteravhandlingar. AR konstaterade att avhandlingarna tenderar samlas mot terminernas sista möten.
News: 
12.4.2017
Hankens Premium Partner-företag bjuder in Hankens personal till medlemsklubben Naava Family. Medlemmarna i Naava Family får t.ex. tips på hur man bäst använder och utnyttjar Naava-produkterna.
News: 
3.4.2017
Drygt tjugo ur Hankens personal sammanstrålade 23.3 på Svenska Teatern i Helsingfors för att beskåda musikalen INGVAR!
News: 
3.4.2017
Den nya lösenordspolicyn som godkändes av ITR 7.3.2017 gäller fr.o.m. 3.4.2017.
News: 
30.3.2017
Hanken har tagit emot en donation av Stiftelsen Tre Smeder på 250 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Detta är den andra donationen och Stiftelsen Tre Smeder har därmed donerat totalt 1 000 000 euro till kampanjen.
News: 
27.3.2017
I mars välkomnar Hanken ett nytt företag till partnerprogrammet då Marketing Clinic Finland ansluter sig till skaran av Branding Partners. Marketing Clinic är ett av Nordens ledande konsultföretag inom strategi och marknadsföring.
News: 
24.3.2017
Hanken har tagit emot en donation av Aktia Bank Abp på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Med donationen vill Aktia stöda fortsatt utveckling av internationellt konkurrenskraftig och högklassig utbildning och forskning.
News: 
23.3.2017
Hållbarhet inom både privata och offentliga sektorn har blivit ett högaktuellt tema. Hankens nyaste PRME rapport granskar högskolans verksamhet utgående från FN:s mål för hållbar utveckling.
News: 
23.3.2017
Hjälpadresserna till studiebyrån, biblioteket, datacentralen, centret, fastigheter och service, personalavdelningen fungerar ej under fredag 24.3 (man kan skicka, men ingen kan svara förrän nästa arbetsdag)
News: 
21.3.2017
Det 19:e Hanken EMBA programmet har startat med 21 deltagare som hade sin första modul den 8-10 mars. Modulen faciliterades av Pernilla Gripenberg kring ledarskapsutveckling och av Patrick Furu kring strategiskt tänkande.
News: 
14.3.2017
Det Nationella Centret för Utbildningsutvärdering (NCU) har godkänt Hankens kvalitetssystem. Kvalitetsstämpeln gäller för sex år framåt.
News: 
13.3.2017
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten Emil Rantatulkkila. Stipendiet delades ut på Musikaliska Akademien i Stockholm på Anders Walls födelsedag den 10 mars 2017.
News: 
13.3.2017
Uppdateringen gäller e-böcker från ProQuest Ebook Central (f.d. Ebrary).
News: 
8.3.2017
Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Pia Polsa, universitetslektor i marknadsföring, till Årets föreläsare 2016, i samband med årsfesten den 24 februari.
News: 
2.3.2017
Vi ordnar kurser i Office365, Office2016 och Windows 10 i november-december
News: 
2.3.2017
Du kan nu läsa årets första nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.
News: 
21.2.2017
Hanken deltar i ett tvåårigt projekt som fokuserar på smarta energisystem och –lösningar (Smart grids).  Österbottens förbund har beviljat projektet ett betydande understöd och helhetsbudgeten går på 900 000 euro. Projektet leds av Vasa Universitet.
News: 
17.2.2017
De studerande som varit på utbyte vid Hanken hösten 2016 ger sin utbytesvistelse ett mycket gott betyg och hela 97 % säger att de skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
News: 
16.2.2017
Hanken är med och bygger upp ett nytt svenskt vägledningscentrum i Helsingfors. Centret grundas med medel som Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut som specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen i Finland.
News: 
14.2.2017
Hanken är en av 29 högskolor i världen som är en PRME Champion och står också bakom uttalandet som PRME gjorde 8.2.2017. Uttalandet är ett ställningstagande för universella värderingar och principer.
News: 
7.2.2017
Den 7 februari 2017 inleddes ett nytt flerföretags initiativ i Singapore där affärsverksamhet, akademiskt kunnande och teknologi kombineras på ett helt nytt sätt.
News: 
3.2.2017
Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro.
News: 
2.2.2017
Hanken-Kauppalehti Inspiration Award delades ut till ett uppstartsföretag med VIP-tjänster, Helsinki Concierge, i samband med Hanken Business Forum.

Sidor