Vaasa

News: 
19.3.2018
Hankens mission är att skapa banbrytande kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet. Hur väl lyckas vi?
News: 
16.3.2018
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten William von der Pahlen. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen ägde rum på Musikaliska Akademien i Stockholm 9.3.2018.
Händelse: 
15.3.2018 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
News: 
15.3.2018
Under tiden 20.3.2018 kl.9-11 är M2 stängd på grund av uppdateringar. Det går inte att logga in i programmet medan uppdateringen görs.
News: 
12.3.2018
Hankens fakultetsmedlemmar och forskarstuderande kan ansöka om stipendium för en forskningsvistelse under läsåret 2018-2019 vid Nordic Centre Fudan University i Shanghai.
News: 
12.3.2018
Hankens styrelse har utsett nya medlemmar i donationsutskottet. Utskottet arbetar för att öka det externa finansieringsstödet till Hanken.
News: 
12.3.2018
Utredningen om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla stödfunktionerna pågår som bäst och processen kommer att fortsätta under hela våren.
News: 
9.3.2018
Hankens professorer och emeritus professorer samt yngre forskare med potential kan ansöka senast 1.5.2018 om s.k. Writing Residency för en månad under år 2019 vid The Rockefeller Foundation Bellagio Center.
News: 
9.3.2018
Emeritusprofessor Jeff Hearn har utnämnts till Professor Extraordinarius för tre år vid Institute for Social and Health Studies, University of South Africa (UNISA).
News: 
9.3.2018
SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) erbjuder forskare från dess medlemsuniversitet möjligheten att forska vid Stanford i USA.
News: 
8.3.2018
Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Mikko Vesa, forskardoktor i företagsledning och organisation, till Årets föreläsare 2017. Priset delades i samband med årsfesten den 24 februari.
Händelse: 
7.3.2018 10:00-12:00
Location: 
Sessionssalen med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i Sessionssalen med videokontakt till Vasa.
News: 
6.3.2018
Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 5.3.2018 som godkändes av alla parter 6.3.2018.
Händelse: 
5.3.2018 08:00-11:00
Location: 
Helsingfors, Vasa
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
2.3.2018
Löntagarorganisationerna Pardia, JHL och JUKO har 22.2.2018 gett en strejkvarning som berör Aalto-universitetet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tammerfors tekniska universitet, Vasa universitet och Tammerfors universitet.
News: 
2.3.2018
Hankens Green Office-grupp arbetar som bäst med den årliga Green Office-rapportering. I rapporten ingår bl.a. information om de indikatorer vi förbundit oss följa upp och framsteg som gjorts.
News: 
2.3.2018
Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan fredagen 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 27.2.2018 som arbetsgivarna förkastade.
News: 
27.2.2018
Medling i arbetskonflikten gällande universitetens allmänna kollektivavtal har pågått under ledning av förhandlare Janne Metsämäki sedan den 16 februari 2018.
Händelse: 
27.2.2018 08:00-09:00
Location: 
Helsingfors, Vasa
Serviceavbrott i WebOodi p.g.a. versionsuppdatering
News: 
21.2.2018
Nästa nummer av Hankentidningen innehåller en diger rapport från Hanken Business Forum, som i år gästades av lyskraftiga talare som Bengt Holmström, Claudia Olsson och Annu Nieminen.
Händelse: 
16.2.2018 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
16.2.2018
Det har skett personalförändringar på Externa relationer då bl.a. Nina Olin slutat som direktör för externa relationer och kommunikation efter årsskiftet.
Händelse: 
15.2.2018 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
15.2.2018 16:15-18:30
Location: 
Rum 312 (vån 3)
Lär dig söka jobb!
Händelse: 
15.2.2018 15:00-17:00
Location: 
Seminarium med fokus på nyttan av jämställdhet. Det handlar om affärsnytta, att skapa en framgångsrik region och ett starkt platsvarumärke som lockar kompetent arbetskraft i framtiden.
News: 
15.2.2018
Hankens näringslivskontakter har igen tagit ett steg framåt och paletten av Hanken Branding Partner-företag har breddats med förmögenhetsförvaltaren JAM Advisors.
News: 
13.2.2018
UniSport ordnar gratis pausgymnastik sista tisdagen varje månad. Ta en paus i vardagen och kom med och rör på dig!
News: 
13.2.2018
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av högskolans anställda, studerande och alumner.
News: 
12.2.2018
Hanken är medlem i the Nordic Centre Fudan University i Shanghai, http://www.nordiccentre.net/. Läs mera (på engelska) om den service centret erbjuder Hankens forskare och lärare samt forskarstuderande.
Händelse: 
12.2.2018 08:00-11:00
Location: 
Helsinki, Vaasa
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
9.2.2018
Hanken får igen ett mycket gott betyg av de utbytesstuderande som vistats här under hösten 2017. Hela 96% skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet. Lika många berömmer också studentkårens insats.
News: 
8.2.2018
Läs referatet från AR-mötet den 31 januari 2018.
News: 
2.2.2018
Hanken behandlar inom sin verksamhet olika slags personuppgifter och ska ha ett dataskyddsombud. Ombudets roll är bl.a. att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen.
News: 
2.2.2018
OBS! Kungörelsen uppdaterad 1.2.2018. I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering så erbjuds professorer, universitetslektorer och lektorer möjlighet att delta i International Teacher’s Programme 2018-2019.
News: 
2.2.2018
Hanken erbjuder nu en anställd möjligheten att delta i det Hanken Executive MBA program som startar i mars 2018. Ansökningstiden har förlängts till 16.2.2018 eftersom inga ansökningar ännu inkommit.
News: 
1.2.2018
Professor Maria Holmlund-Rytkönen vid institutionen för marknadsföring har av rektor utnämnts till programdirektör för kandidat- och magisterprogrammet (Programme Director of Bachelor and Master studies) vid Hanken för tiden 1.2.-31.12. 2018.
News: 
31.1.2018
Hanken & SSE Executive Education letar efter företagspartners i Finland för integrationsprogrammet Business Lead 2018 för utbildade immigranter och asylsökande.
Händelse: 
31.1.2018 08:45-10:00
Location: 
Auditorium 142 (ground floor) Hanken Vaasa
About work opportunities at NatWest (National Westminster Bank) and Nordisk Renting
News: 
30.1.2018
Hanken Inspiration Award delades ut till fintechbolaget Enfuce Financial Services i samband med Hanken Business Forum.
Händelse: 
29.1.2018 18:00-20:00
Location: 
Skrivarservern uppdateras 29.1.2018 kl 18.00 – 20.00. Mellan dessa tider går det inte att skriva ut någonting.

Sidor