Vaasa

News: 
18.4.2018
Med Kanopy har Hankens personal och studenter tillgång till mera än 25 000 filmer.
Händelse: 
13.4.2018 14:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
12.4.2018 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
12.4.2018 12:30-16:00
Location: 
Aud 142, Hanken, Vasa
Hej alla studerande!
Händelse: 
12.4.2018 09:30-12:00
Location: 
Rum 236
Feedbacktillfälle med konsulten Niclas Lindgren
Händelse: 
11.4.2018 12:30-14:00
Location: 
Aud 142
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa och valet utmynnar i att du gör upp en studieplan över din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1.
News: 
11.4.2018
Rektor har uppdaterat principerna för beviljande av tjänstledighet.
Händelse: 
11.4.2018 10:00-12:00
Location: 
Sessionssalen med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i Sessionssalen med videokontakt till Vasa.
Händelse: 
11.4.2018 09:00-10:00
Location: 
316 Chesterfield Chill
Working Breakfast är karriärtillfällen där du i avslappnad form med frukostkaffet i hand lär känna framgångsrika hankenalumner som delar med sig av sina yrkesliv. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i olika karriärmöjligheter och näringsliv.
News: 
10.4.2018
En ny version av rese-och kostnadshanteringsprogrammet M2, M2 Blue, tas i bruk måndagen den 16.4. Inloggning till M2 Blue görs via länken under Verktyg på webben.
News: 
10.4.2018
Hanken Svenska handelshögskolan har kompletterat sin styrelse med en ny extern medlem. Den nya medlemmen är Roger Holm som är direktör för affärsområdet Marine Solutions och direktionsmedlem på Wärtsilä.
News: 
9.4.2018
Boka datumet i din kalender redan nu!
News: 
9.4.2018
Professor Peter Matthews forskar och undervisar under läsåret 2017-2018 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
9.4.2018
Karriärtjänster erbjuder dig som är i slutskedet av dina studier eller nyligen utexaminerad alumn möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram.
Händelse: 
9.4.2018 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
5.4.2018
Hanken har skaffat Kopiostos kopieringslicens. Licensen möjliggör kopiering av olika tryckta och digitala material som får användas i undervisningen och forskningen samt för administrativt bruk.
News: 
5.4.2018
Sammanlagt 1254 personer (2017: 1114) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Ansökningstiden gick ut 28.3.
Händelse: 
5.4.2018 09:00-10:00
Location: 
Chesterfield 316
Working Breakfast är karriärtillfällen där du i avslappnad form med frukostkaffet i hand lär känna framgångsrika hankenalumner som delar med sig av sina yrkesliv. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i olika karriärmöjligheter och näringsliv.
News: 
3.4.2018
Hanken klarar sig bra i NordForsks forskningsjämförelse av 172 nordiska högskolor.
News: 
3.4.2018
Hanken har förnyat sin position som femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankingen.
Händelse: 
23.3.2018 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
23.3.2018
Direktionen för Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) har utsett professor Otto Toivanen från Aalto-universitetet till akademisk direktör och professor Hannu Vartiainen från Helsingfors universitet till utbildningsansvarig direktör.
News: 
23.3.2018
Hanken i Helsingfors har gjort en ny upphandling av städning och kommer att byta leverantör från Lassila&Tikanoja till Palmia från och med 3.4.2018.
News: 
21.3.2018
Akavas styrelse har tilldelat FD Paula Koskinen Sandberg OP Försäkringars forskningsstipendium för sin doktorsavhandling inom företagsledning och organisation.
News: 
21.3.2018
Här kan du läsa referatet från AR-mötet den 7 mars 2018.
News: 
20.3.2018
Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen har åtagit sig ordförandeskapet för Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) styrelse.
News: 
19.3.2018
Hankens mission är att skapa banbrytande kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet. Hur väl lyckas vi?
News: 
16.3.2018
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten William von der Pahlen. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen ägde rum på Musikaliska Akademien i Stockholm 9.3.2018.
Händelse: 
15.3.2018 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
News: 
15.3.2018
Under tiden 20.3.2018 kl.9-11 är M2 stängd på grund av uppdateringar. Det går inte att logga in i programmet medan uppdateringen görs.
News: 
12.3.2018
Hankens fakultetsmedlemmar och forskarstuderande kan ansöka om stipendium för en forskningsvistelse under läsåret 2018-2019 vid Nordic Centre Fudan University i Shanghai.
News: 
12.3.2018
Hankens styrelse har utsett nya medlemmar i donationsutskottet. Utskottet arbetar för att öka det externa finansieringsstödet till Hanken.
News: 
12.3.2018
Utredningen om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla stödfunktionerna pågår som bäst och processen kommer att fortsätta under hela våren.
News: 
9.3.2018
Hankens professorer och emeritus professorer samt yngre forskare med potential kan ansöka senast 1.5.2018 om s.k. Writing Residency för en månad under år 2019 vid The Rockefeller Foundation Bellagio Center.
News: 
9.3.2018
Emeritusprofessor Jeff Hearn har utnämnts till Professor Extraordinarius för tre år vid Institute for Social and Health Studies, University of South Africa (UNISA).
News: 
9.3.2018
SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) erbjuder forskare från dess medlemsuniversitet möjligheten att forska vid Stanford i USA.
News: 
8.3.2018
Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Mikko Vesa, forskardoktor i företagsledning och organisation, till Årets föreläsare 2017. Priset delades i samband med årsfesten den 24 februari.
Händelse: 
7.3.2018 10:00-12:00
Location: 
Sessionssalen med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i Sessionssalen med videokontakt till Vasa.
News: 
6.3.2018
Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 5.3.2018 som godkändes av alla parter 6.3.2018.
Händelse: 
5.3.2018 08:00-11:00
Location: 
Helsingfors, Vasa
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.

Sidor