Vaasa

News: 
2.5.2018
Rektor Karen Spens och direktören för Hanken Business Lab Markus Wartiovaara tilldelades en minnesmedalj från den slovakiska stiftelsen Professor Stefan Kassay Foundation for Science and Education den 30 april 2018.
News: 
2.5.2018
Hanken bedriver forskning av världsklass och vi utforskar ständigt nya sätt att föra ut forskning och forskningresultat till allmänheten. I september kommer Hanken att lansera en ny podcast för just det här ändamålet.
News: 
27.4.2018
Enligt Hankens valinstruktion (§4 Valnämnd) utser styrelsen en valnämnd för att administrera valet av universitetskollegiet och styrelsen.
News: 
26.4.2018
HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan stod värd för ett seminarium 25.4.2018 om aktuella utmaningar inom humanitärt bistånd och humanitär logistik. Seminariet ordnades för att fira institutets 10-årsjubileum.
News: 
26.4.2018
Hanken har mottagit fyra investeringsterminaler av företaget Infront Finance. Terminalerna fungerar som verktyg för såväl privata som professionella investerare och kan användas av Hankens personal och studerande.
News: 
26.4.2018
Hanken har mottagit fyra investeringsterminaler av företaget Infront Finance. Terminalerna fungerar som verktyg för såväl privata som professionella investerare och inkluderar bland annat global marknadsdata.
Händelse: 
25.4.2018 12:00-13:00
Location: 
Rum 308
Du som vill höra om möjligheterna till finansiering av utlandspraktik ska komma med på detta informationstillfälle!
Händelse: 
25.4.2018 09:00-10:00
Location: 
Chesterfield 316
Kuusiniemi är en av grundarna av Certum som startades för fem år sedan. Certum är ett servicehus som erbjuder mångsidiga finansiella tjänster och har idag 25 anställda i fem bolag i Vasa och Tammerfors.
News: 
20.4.2018
Läs referatet från AR-mötet den 11 april 2018.
News: 
19.4.2018
Rektor har utsett promotor och promotionskommitté samt fastställt datum för promotionen 2019. Promotionen äger rum fredagen 25 oktober 2019.
News: 
19.4.2018
Behovet av extern finansiering ökar i samma takt som verksamhetskraven skärps och de statliga medlen krymper. För att Hanken skall stå sig stark och väl förberedd har rektor utsett en insatsstyrka för år 2018 med inriktning på extern finansiering.
Händelse: 
18.4.2018 10:00-15:00
Location: 
Aud 142
Huvudämnesdag - presentation av huvudämnen och minimässa
News: 
18.4.2018
Med Kanopy har Hankens personal och studenter tillgång till mera än 25 000 filmer.
Händelse: 
13.4.2018 14:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
12.4.2018 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
12.4.2018 12:30-16:00
Location: 
Aud 142, Hanken, Vasa
Hej alla studerande!
Händelse: 
12.4.2018 09:30-12:00
Location: 
Rum 236
Feedbacktillfälle med konsulten Niclas Lindgren
Händelse: 
11.4.2018 12:30-14:00
Location: 
Aud 142
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa och valet utmynnar i att du gör upp en studieplan över din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1.
News: 
11.4.2018
Rektor har uppdaterat principerna för beviljande av tjänstledighet.
Händelse: 
11.4.2018 10:00-12:00
Location: 
Sessionssalen med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i Sessionssalen med videokontakt till Vasa.
Händelse: 
11.4.2018 09:00-10:00
Location: 
316 Chesterfield Chill
Working Breakfast är karriärtillfällen där du i avslappnad form med frukostkaffet i hand lär känna framgångsrika hankenalumner som delar med sig av sina yrkesliv. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i olika karriärmöjligheter och näringsliv.
News: 
10.4.2018
En ny version av rese-och kostnadshanteringsprogrammet M2, M2 Blue, tas i bruk måndagen den 16.4. Inloggning till M2 Blue görs via länken under Verktyg på webben.
News: 
10.4.2018
Hanken Svenska handelshögskolan har kompletterat sin styrelse med en ny extern medlem. Den nya medlemmen är Roger Holm som är direktör för affärsområdet Marine Solutions och direktionsmedlem på Wärtsilä.
News: 
9.4.2018
Boka datumet i din kalender redan nu!
News: 
9.4.2018
Professor Peter Matthews forskar och undervisar under läsåret 2017-2018 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
9.4.2018
Karriärtjänster erbjuder dig som är i slutskedet av dina studier eller nyligen utexaminerad alumn möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram.
Händelse: 
9.4.2018 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
5.4.2018
Hanken har skaffat Kopiostos kopieringslicens. Licensen möjliggör kopiering av olika tryckta och digitala material som får användas i undervisningen och forskningen samt för administrativt bruk.
News: 
5.4.2018
Sammanlagt 1254 personer (2017: 1114) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Ansökningstiden gick ut 28.3.
Händelse: 
5.4.2018 09:00-10:00
Location: 
Chesterfield 316
Working Breakfast är karriärtillfällen där du i avslappnad form med frukostkaffet i hand lär känna framgångsrika hankenalumner som delar med sig av sina yrkesliv. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i olika karriärmöjligheter och näringsliv.
News: 
3.4.2018
Hanken klarar sig bra i NordForsks forskningsjämförelse av 172 nordiska högskolor.
News: 
3.4.2018
Hanken har förnyat sin position som femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankingen.
Händelse: 
23.3.2018 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
23.3.2018
Direktionen för Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) har utsett professor Otto Toivanen från Aalto-universitetet till akademisk direktör och professor Hannu Vartiainen från Helsingfors universitet till utbildningsansvarig direktör.
News: 
23.3.2018
Hanken i Helsingfors har gjort en ny upphandling av städning och kommer att byta leverantör från Lassila&Tikanoja till Palmia från och med 3.4.2018.
News: 
21.3.2018
Akavas styrelse har tilldelat FD Paula Koskinen Sandberg OP Försäkringars forskningsstipendium för sin doktorsavhandling inom företagsledning och organisation.
News: 
21.3.2018
Här kan du läsa referatet från AR-mötet den 7 mars 2018.
News: 
20.3.2018
Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen har åtagit sig ordförandeskapet för Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) styrelse.
News: 
19.3.2018
Hankens mission är att skapa banbrytande kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet. Hur väl lyckas vi?
News: 
16.3.2018
Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten William von der Pahlen. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen ägde rum på Musikaliska Akademien i Stockholm 9.3.2018.

Sidor