Vaasa

News: 
8.6.2018
Hanken har rankats bland de tio bästa universiteten globalt och bäst i Norden på forskning och publikationssamarbete i U-Multirank universitetsrankingen.
News: 
8.6.2018
Professor Nari Lee och ED Maria Ehrnström-Fuentes har beviljats omfattande finansiering från Finlands Akademi för sina respektive forskningsprojekt vid Hanken.
News: 
7.6.2018
The Finnish Service Alliance har i maj 2018 tilldelat ED Lotta Vuoristo priset för Årets bästa doktorsavhandling.
News: 
7.6.2018
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för tredje gången en gemensam Summer School 28 maj -20 juni 2018.
News: 
6.6.2018
Hanken inleder samarbete med företaget DROPP och får samtidigt sin första ideella företagspartner. Den nya partnerkategorin har skapats för att både synliggöra och möjliggöra långsiktigt samarbete med ideella organisationer.
Händelse: 
6.6.2018 10:00-12:00
Location: 
Sessionssalen med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i Sessionssalen med videokontakt till Vasa.
News: 
6.6.2018
P.g.a. personalens rekreationsdag har Studiebyrån i Vasa ingen mottagning torsdagen 7.6.
News: 
4.6.2018
Artificiell intelligens (AI), är ett forskningsområde som växer och rektorerna vid Arcada och Hanken fattade beslut om samarbete kring AI 9.5.2018.
News: 
4.6.2018
Hanken, Handelshögskolan i Stockholm och USI Lugano samverkar kring en unik kurs på magisternivå som tacklar globala problem som t.ex. matavfall och sammanför studenterna med hjälp av digitala verktyg.
News: 
31.5.2018
Dr Maj-Britt Höglund från Hanken i Vasa och dr Marinella Rodi-Risberg från Jyväskylä universitet publicerar en artikel i Discourse, Context & Media (Elsevier).
Händelse: 
31.5.2018 13:30-15:00
Location: 
Avbrott i all Oodi-användning p.g.a. versionsuppdatering.
News: 
31.5.2018
Hanken Research Day ordnas i år 15.11.2018 – nu är det dags att boka datumet och meddela om du vill bidra med att berätta om din forskning!
News: 
29.5.2018
På torsdag 31.5. mellan kl. 12-15 ordnas ett Vision Wall-tillfälle i Sessionssalen i Helsingfors gällande utvecklingen av stödfunktionerna.
News: 
28.5.2018
I nästa nummer av Hankentidningen intervjuas professor Peter Matthews, expert på beteendeekonomi och uppvuxen med tvåspråkighet i fransk-engelska staden Quebec i Kanada.
News: 
25.5.2018
Hanken har publicerat en ny dataskyddspolicy och den finns tillgänglig på webben på www.hanken.fi/dataskydd .
News: 
18.5.2018
Kom med på picknick fredagen den 19 maj och heja på våra lag i Företagens maratonstafett!
News: 
17.5.2018
Ansökningstiden för ”Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business Economics 2019-2020” är nu öppen. Ifall man har/känner en potentiell gäst så är det hög tid att kontakta dessa.
News: 
17.5.2018
Du kan ansöka om utbytesplats till Hankens nya samarbetsuniversitet Florida State University College of Business för vårterminen 2019 senast 18.6.2018.
News: 
17.5.2018
Hanken & SSE Executive Education har tillsammans med kapitalförvaltningsbolaget Epiqus Oy vunnit European Foundation for Management Development:s (EFMD) pris i kategorin Talent Development för integrationsprogrammet Business Lead.
News: 
17.5.2018
Från och med fredagen den 25 maj 2018, gäller EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen gäller givetvis även Hanken.
News: 
17.5.2018
Centret för språk och affärskommunikation ordnar undervisningsprov i finska onsdagen 23 maj och torsdagen 24 maj för befattningen som universitetslärare i finska med inriktning på affärskommunikation. Provtillfällena hålls i A307 i Helsingfors.
News: 
16.5.2018
Fulbright Finland erbjuder en fin möjlighet att få ett stipendium för att studera på magisternivå vid University of South Florida läsåret 2019-2020. Deadline för ansökningar är redan 29.5.2018.
News: 
14.5.2018
Hanken & SSE Executive Education, som en del av Stockholm School of Economics (SSE), är fortfarande den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutbildning.
Händelse: 
14.5.2018 08:00-10:30
Location: 
Avbrott i all Oodi-användning p.g.a. versionsuppdatering.
Händelse: 
9.5.2018 10:00-12:00
Location: 
Sessionssalen med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i Sessionssalen med videokontakt till Vasa.
Händelse: 
7.5.2018 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
Händelse: 
4.5.2018 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
3.5.2018 12:00-16:30
Location: 
En seminariedag kring Arbetslivets tvåspråkighet och flerspråkighet – Työelämän kaksikielisyys ja monikielisyys hålls på Hanken i Vasa 3 maj 2018 kl. 12.00 - 16.30.
News: 
2.5.2018
Rektor Karen Spens och direktören för Hanken Business Lab Markus Wartiovaara tilldelades en minnesmedalj från den slovakiska stiftelsen Professor Stefan Kassay Foundation for Science and Education den 30 april 2018.
News: 
2.5.2018
Hanken bedriver forskning av världsklass och vi utforskar ständigt nya sätt att föra ut forskning och forskningresultat till allmänheten. I september kommer Hanken att lansera en ny podcast för just det här ändamålet.
News: 
27.4.2018
Enligt Hankens valinstruktion (§4 Valnämnd) utser styrelsen en valnämnd för att administrera valet av universitetskollegiet och styrelsen.
News: 
26.4.2018
HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan stod värd för ett seminarium 25.4.2018 om aktuella utmaningar inom humanitärt bistånd och humanitär logistik. Seminariet ordnades för att fira institutets 10-årsjubileum.
News: 
26.4.2018
Hanken har mottagit fyra investeringsterminaler av företaget Infront Finance. Terminalerna fungerar som verktyg för såväl privata som professionella investerare och kan användas av Hankens personal och studerande.
News: 
26.4.2018
Hanken har mottagit fyra investeringsterminaler av företaget Infront Finance. Terminalerna fungerar som verktyg för såväl privata som professionella investerare och inkluderar bland annat global marknadsdata.
Händelse: 
25.4.2018 12:00-13:00
Location: 
Rum 308
Du som vill höra om möjligheterna till finansiering av utlandspraktik ska komma med på detta informationstillfälle!
Händelse: 
25.4.2018 09:00-10:00
Location: 
Chesterfield 316
Kuusiniemi är en av grundarna av Certum som startades för fem år sedan. Certum är ett servicehus som erbjuder mångsidiga finansiella tjänster och har idag 25 anställda i fem bolag i Vasa och Tammerfors.
News: 
20.4.2018
Läs referatet från AR-mötet den 11 april 2018.
News: 
19.4.2018
Rektor har utsett promotor och promotionskommitté samt fastställt datum för promotionen 2019. Promotionen äger rum fredagen 25 oktober 2019.
News: 
19.4.2018
Behovet av extern finansiering ökar i samma takt som verksamhetskraven skärps och de statliga medlen krymper. För att Hanken skall stå sig stark och väl förberedd har rektor utsett en insatsstyrka för år 2018 med inriktning på extern finansiering.
Händelse: 
18.4.2018 10:00-15:00
Location: 
Aud 142
Huvudämnesdag - presentation av huvudämnen och minimässa

Sidor