Vaasa

News: 
16.11.2018
Hankens strategi innefattar målsättningen att utbilda ansvarsfulla experter och integrera hållbarhet i all verksamhet. Därför arrangerar Hanken en unik vecka för att uppmärksamma FN:s globala mål för hållbar utveckling 13-21.11.2018.
Händelse: 
16.11.2018 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
16.11.2018
Hankenforskarna Virpi Sorsa och Jouni Virjaharju har beviljats finansiering på drygt 260 000 euro för projektet ”Ethnographic research about the leadership system’s reform in the City of Helsinki 2018-2020”.
News: 
15.11.2018
Projektmedel kan ansökas för utveckling av kurser och undervisning. Maxbeloppet för projekten är 4000 euro och ansökningsdeadline är 28.11.2018.
Händelse: 
14.11.2018 14:00
Location: 
Vaasa Kafferummet, andra våningen
Välkommen på personalmöte i kafferummet på andra våningen.
News: 
13.11.2018
Professor Peter Matthews, som gästade Hankens som Fulbright professor i nationalekonomi läsåret 2017-2018, återvänder till Hanken 19-23.11.2018 i forskningssyfte och letar efter deltagare till sin forskning.
Händelse: 
13.11.2018 09:00-18:00
Location: 
Festsalen
CCR, GODESS & HUMLOG välkomnar dig till vårt ‘‘Responsible Organising’’-evenemang. Evenemanget är öppet för alla som är intresserade av mobilisering och organisering för positiv samhällsinverkan.
Händelse: 
13.11.2018 09:00 till 21.11.2018 18:00
Location: 
En temavecka kring de globala målen för hållbar utveckling kommer att hållas på Hanken 13-21.11.2018 och studenter och personal är varmt välkomna att delta i de olika evenemangen.
Händelse: 
7.11.2018 10:00-12:00
Location: 
Sessionssalen med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i Sessionssalen med videokontakt till Vasa.
News: 
6.11.2018
Tre nya professorer har börjat sitt värv vid Hanken: David Grant, Ari Hyytinen och Petra Sund-Norrgård. Installationsceremonin för dessa tre hålls i samband med Hanken Research Day 14.11.2018.
Händelse: 
6.11.2018 09:00-10:00
Location: 
316 Chesterfield
Working Breakfast är karriärtillfällen där du i avslappnad form med frukostkaffet i hand lär känna framgångsrika hankenalumner som delar med sig av sina yrkesliv. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i karriärmöjligheter och näringsliv.
Händelse: 
5.11.2018 08:00-11:00
Location: 
Helsingfors, Vasa, webben
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
Händelse: 
1.11.2018 12:00-16:30
Location: 
Festsalen
Seminarium och workshop om arbetskraftsinvandring i Österbotten i samarbete med Migrationsinstitutet och Åbo Akademi.
Händelse: 
30.10.2018 08:00-11:00
Location: 
Oodi-avbrott med anledning av versionsuppdatering av både WinOodi och WebOodi.
News: 
29.10.2018
Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 25 oktober 2018 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2019–31.12.2021.
News: 
25.10.2018
Pengar följer de bästa idéerna och människorna, framhöll professor Bengt Holmström under öppningsceremonin för Helsinki GSE. Professor Jean Tirole önskade mod av politikerna att medge att kampen mot klimatförändringen kräver pengar.
Händelse: 
25.10.2018 09:00-10:00
Location: 
316 / Chesterfield
Working Breakfast är karriärtillfällen där du i avslappnad form med frukostkaffet i hand lär känna framgångsrika hankenalumner som delar med sig av sina yrkesliv. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i olika karriärmöjligheter och näringsliv.
News: 
24.10.2018
Varje år gör Universum undersökningen FöretagsBarometern där studenterna får säga sitt om hur nöjda de är med sitt universitet, de karriärtjänster som erbjuds och de som associeras med studenternas anställningsbarhet.
Händelse: 
23.10.2018 16:15-18:30
Location: 
Rum 312
Talent Acquisition Manager Johanna Kakkuri från ABB föreläser om jobbsökarprocessen.
News: 
23.10.2018
Rektor framför en hälsning gällande de globala målen för hållbar utveckling och Hankens roll i att bidra till att uppfylla dem.
News: 
17.10.2018
Alla som är berättigade att rösta i Hankens styrelseval har fått meddelande därom via e-post. Valet sker på onsdag 17.10- tisdag 23.10.2018.
Händelse: 
17.10.2018 14:00
Location: 
Kafferummet, andra våningen
Välkommen på personalmöte i kafferummet på andra våningen.
News: 
16.10.2018
Hanken Research Day arrangeras i år den 14 november 2018 i Helsingfors. Evenemanget erbjuder ett forum för forskare vid Hanken att dela med sig av sin forskning både till kolleger och studenter vid Hanken samt till den stora allmänheten.
News: 
16.10.2018
Hanken utsåg företagsledningskonsulten Mikael Still till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 12 oktober 2018.
News: 
16.10.2018
Svenska språket vid Hanken har beviljats totalt 72 500 euro för att med start 2018 arbeta med projektet Svensk affärskommunikation i den digitala eran.
News: 
15.10.2018
Hankens professorer, emeritus professorer och yngre forskare med potential kan ansöka om s.k. Academic Writing Recidency under år 2019 och början av år 2020 vid The Rockefeller Foundation Bellagio Center.
Händelse: 
12.10.2018 13:00-18:00
Location: 
Hanken Vasa
Den årliga Hankendagen ordnas 12 oktober 2018 i Vasa
News: 
12.10.2018
Människor spenderar mycket tid och pengar på spel, allt från mobilspel till konsol- och datorspel. Det här är fallet över hela världen och i alla kulturer.
News: 
12.10.2018
Nu är det dags att föreslå hedersdoktorer som väljs på basis av näringslivsmeriter eller samhällelig genomslagskraft.
News: 
12.10.2018
Under våren pågick en utredning om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla Hankens stödfunktioner. För styrelsen presenterades en modell med alla servicefunktioner organiserade inom tre serviceenheter under varsin direktör.
News: 
10.10.2018
Läs referatet från senaste AR-mötet den 3 oktober 2018.
News: 
10.10.2018
Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i olika projekt eller rent av i företagande? Sök då Anders Walls Stiftelses stipendium på 125 000 SEK senast 2.11.2018!
News: 
10.10.2018
Hanken lanserar i höst sin första MOOC (Massive Open Online Course), dvs. en storskalig, öppen och nätbaserad kurs. Pionjären inom tjänstemarknadsföring, professor emeritus Christian Grönroos, inleder med kursen Principles of Service Management.
News: 
9.10.2018
Har du en text på svenska/engelska eller frågor om ditt skrivande? Funderar du på hur du bäst får fram ditt budskap i tal? Då är du välkommen att delta i Skrivnatten torsdag 26.10.2017 kl.16-22.
News: 
9.10.2018
Hanken har antagits som medlem i Global Business School Network (GBSN), som består av över 70 ledande handelshögskolor och arbetar för att utveckla och stärka ekonomisk-merkantil utbildning i utvecklingsländerna.
News: 
5.10.2018
Nedan följer en lista på personerna som kandiderar i Svenska handelshögskolans styrelseval.
News: 
5.10.2018
Professor Bonnie Buchanan från Seattle University forskar på Hanken fram till slutet av januari 2019. Utbytet sker inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.
News: 
5.10.2018
Sammanlagt 20 glada teaterbesökare från Hanken samlades på Svenska teatern 4.10.2018 för att avnjuta musikalen Chess.
Händelse: 
3.10.2018 18:30-21:00
Location: 
Aulan + auditorium 142
Mentorskapsprogrammet för läsåret 2018-19 i Vasa inleds.
Händelse: 
3.10.2018 10:00-12:00
Location: 
Lärarrummet med videokontakt till Vasa, rum 106
Hankens Akademiska råd möts i lärarrummet med videokontakt till Vasa.

Sidor