Vaasa

News: 
29.1.2018
Har du ett brinnande intresse för företagsekonomi eller ekonomi? Har du en magistersexamen och en passion för att skapa ny kunskap? Hanken erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsintensiv handelshögskola.
News: 
26.1.2018
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för forskningsledigheter. Deadline för ansökningar är 31.3.2018.
News: 
26.1.2018
Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.
News: 
26.1.2018
Hankens personal önskas hjärtligt välkommen att komma och lyssna på Hanken Business Forums seminariedel i festsalen den 30 januari kl. 15-17.00.
Händelse: 
25.1.2018 18:30-20:00
Location: 
Mötesrum 106, Hanken Vasa
Adepterna i Mentorskapsprogrammet träffas för att diskutera och utbyta erfarenheter under ledning av Karriärtjänster.
News: 
25.1.2018
Hanken har för tredje gången i följd utsetts till en av 38 högskolor i världen som ingår i PRME Champions.
Händelse: 
23.1.2018 11:00-17:00
Location: 
Vaasan Yliopisto, Tervahovi
Regionens största årliga rekryteringsmässa.
News: 
22.1.2018
Ibland är det bra att ta en paus från studierna och röra på sig. Hankens, Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma organisation UniSport erbjuder förmånliga motionstjänster för både nybörjare och erfarna träningsentusiaster.
News: 
19.1.2018
Ansökningstiden till Hankens magisterprogram på engelska gick ut onsdagen den 17 januari. Sammanlagt inkom 582 ansökningar till programmet.
News: 
19.1.2018
Färgpatroner till skrivarna hämtas i fortsättningen från IB. De levereras inte längre automatiskt till avdelningarna, utan IB fungerar som ett mellanförråd.
News: 
19.1.2018
Vi vill påminna om att den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken ska rapporteras via Haris senast 31.1.2018.
News: 
19.1.2018
Hållbar utveckling kräver en demokratisering av marknadsekonomin, visar ny forskning. För att vi ska kunna tackla t.ex. klimatförändring och ojämlikhet, måste traditionellt sett maktlösa aktörer kunna delta aktivt i marknadsorganiseringen.
Händelse: 
18.1.2018 18:30-20:00
Location: 
Mötesrum 106, Hanken Vasa
Mentorerna träffas för att utbyta och diskutera erfarenheter under ledning av Karriärtjänster.
News: 
17.1.2018
Grundstenen för det unika åttavåningshuset, som reser sig på Arcadas Campus i Arabiastranden i Helsingfors, murades 17.1.2018.
Händelse: 
17.1.2018 08:30-10:00
Location: 
Auditorium 309 / Vasa sal 142
För personalen ordnas ett informationsmöte om EQUIS re-ackrediteringen onsdagen den 17 januari 2018 kl. 8-10:00 i sal 309 i Helsingfors och sal 142 i Vasa.
Händelse: 
16.1.2018 08:00 till 17.1.2018 16:00
Location: 
Oodi-avbrott p.g.a. versionsuppdatering. Varken WebOodi eller WinOodi är tillgängligt.
Händelse: 
15.1.2018 07:00-08:00
Location: 
Oodi-serviceavbrott varvid varken WebOodi eller WinOodi tillgängligt.
Händelse: 
12.1.2018 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
11.1.2018 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
News: 
11.1.2018
I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering, så erbjuds den undervisande personalen möjlighet att delta i International Management Teachers Academy 17-28 juni 2018 i Bled, Slovenien.
News: 
9.1.2018
Kampanjerna #metoo och #dammenbrister har fått stor spridning både i Finland och internationellt. Syftet med kampanjerna är att belysa problemen med sexuella trakasserier. Hanken värnar om att högskolan ska vara en trygg miljö för studier och arbete.
News: 
8.1.2018
Här hittar du högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa under jul och nyår 2017.
News: 
5.1.2018
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan innan jul förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Ett informationstillfälle hålls för personalen 17 januari 2018 kl.8:30.
News: 
5.1.2018
Hanken, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet kommer att starta en ny spetsenhet inom nationalekonomi, Helsinki Graduate School of Economics. Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör det här gemensamma projektet.
News: 
5.1.2018
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Informationstillfälle för personalen 17 januari 2018 kl.8:30.
News: 
4.1.2018
Här har vi samlat information om deadlinedatum för reseräkningar och kostnadsersättningar samt inköpsfakturor för år 2017.
News: 
3.1.2018
Hankens styrelse sammanträdde den 14 december och fattade beslut om antagningskvoter, budget och fundraising.
News: 
3.1.2018
Hanken har anslutit sig till finansieringsuniversiteten för UniSport från och med början av år 2018. Aalto-universitetet och Helsingfors universitet fungerar också som finansieringsuniversitet.
News: 
22.12.2017
Finska Vetenskaps-Societeten har på sitt ordinarie möte 18.12.2017 kallat Hankens rektor Karen Spens till ledamot.
News: 
22.12.2017
Finlands Bank och finansministeriet finansierar tillsammans tre professurer i det kommande Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). Enhetens akademiska direktör utses i början av år 2018.
Händelse: 
20.12.2017 14:00
Location: 
Tillställningen är endast för den som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-Hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-Vasa(at)hanken.fi.
News: 
19.12.2017
Under Hankens traditionella julkaffe i Helsingfors den 19:e december 2017 uppmärksammade rektor Karen Spens högskolans personal genom premieringar och utmärkelsetecken.
News: 
19.12.2017
Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS.
News: 
19.12.2017
Vartannat år görs en undersökning gällande arbetsklimaten vid universiteten i Finland. Hankens resultat är fina och högskolan toppar statistiken på flera områden.
Händelse: 
14.12.2017 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
13.12.2017 14:00
Location: 
Aulan
Lucia och hennes följe besöker aulan på Hanken i Vasa 13.12 kl.14.
News: 
13.12.2017
Hanken handlägger inte längre studiestödsärenden eller står till tjänst med någon specifik rådgivning i studiestödsfrågor för de studerande.
News: 
12.12.2017
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 4.12.2017.
News: 
11.12.2017
Vill du få värdefull arbetserfarenhet och kunskap om samhälls-, miljöansvar eller humanitär logistik genom att jobba med ett verkligt case? Sök då till projektkursen i samhällsansvar och humanitär logistik!
Händelse: 
8.12.2017 15:00
Location: 
Aulan och festsalen, Biblioteksgatan 16
Rektors julkaffe i Vasa ordnas fredag 8.12 kl. 15 i aulan. Julfest ordnas samma kväll kl.19 i festsalen.

Sidor