Vaasa

News: 
6.6.2019
Hanken har rankats bland de 35 bästa universiteten och högskolorna globalt och nästbäst i Norden inom forskning och citationsfrekvens i U-Multirank universitetsrankingen.
Händelse: 
5.6.2019 12:00-15:00
Location: 
Inträdesprovet ordnas 5.6.2019 kl. 12.00-15.00.
News: 
4.6.2019
Hanken ska tillsammans med med nio andra universitet, högskolor och institut i Sverige och Finland förverkliga Kvarken Space Center (Kvarkens rymdcentrum). Projektet leds av Vasa universitet.
News: 
3.6.2019
Hanken & SSE Executive Education, som en del av Stockholm School of Economics (SSE), är fortfarande den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutbildning enligt rankingen för år 2019.
News: 
31.5.2019
Hanken publicerade idag betygsantagningens resultat för kandidatutbildningen i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning och samtidigt publicerades resultaten för antagningen till magisternivån.
News: 
28.5.2019
Föreställ dig en värld där ledningen utan eftertanke förverkligar beslut som rekommenderas av komplexa algoritmer. Algoritmerna har utvecklats till ”svarta lådor” bortom ledningens fattningsförmåga.
Händelse: 
24.5.2019 12:00
Location: 
Auditorium Nissi (K218), Tritonia (Universitetsstranden 7)
Lär känna finländska vetenskapliga tidskrifter!
News: 
24.5.2019
Festligheterna med anledning av Hanken Svenska handelshögskolans 110 år inleddes med öppningen av en konstutställning som består av ett urval konstverk ur NoCo (Nordic Contemporary Art Collection).
News: 
21.5.2019
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för fjärde gången en gemensam Summer School 20 maj -14 juni 2019.
News: 
20.5.2019
Pga flytt av fiberkabel kommer det att förekomma avbrott i nättrafiken.
News: 
17.5.2019
Hanken har beviljats 500 000€ för att stärka högskolans forskningsprofilering. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsteman som Hanken har valt på basis av sin strategi och förbättrar förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet.
Händelse: 
17.5.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
16.5.2019 19:00-22:00
Location: 
Restaurang Strampen
Mentorskapsprogrammets deltagare samlas för den avslutande gemensamma träffen. Mentorskapsprogrammet i Vasa fyller i år 15 år och är Karrärtjänsters kanske mest uppskattade verksamhet bland studerande.
News: 
16.5.2019
Projektkursen i CSR och humanitär logistik ger studenter praktisk erfarenhet av verkliga företagsansvars- (CSR) och humanitära logistikfrågor genom nära samarbete med organisationer.
News: 
16.5.2019
Ansökningsomgången för QTEM Masters Network studentutbyte vårterminen 2020 är nu öppen.
News: 
14.5.2019
Finansministeriet deltar i år för första gången i Business Lead -utbildningsprogrammet som ordnas av Hanken & SSE Executive Education.
News: 
13.5.2019
En ny studie visar att det finns betydande skillnader inom bolagsrätten, redovisnings- och skattebestämmelserna mellan olika länder gällande så kallad mezzaninefinansiering, det vill säga en kombination av eget kapital och lån.
News: 
9.5.2019
Biblioteket har övergått till Koha - ett bibliotekssystem som bygger på öppen källkod.
Händelse: 
7.5.2019 08:00
Location: 
Oodi-avbrott med anledning av versionsuppdatering av både WinOodi och WebOodi.
News: 
7.5.2019
Två bilder av Jyrki Ilva, Nationalbibliotek, visar att Hanken är en av de ledande open access institutionerna i Finland.
News: 
6.5.2019
Urvalsprocessen för Hankens stipendier åt studenter/alumni från Global Business School Network (GBSN) medlemsuniversitet har nu avslutats och tillfaller två studenter från Institute of Business Administration i Karachi, Pakistan.
Händelse: 
6.5.2019 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
26.4.2019
Jiekai Zhang utnämnd till forskardoktor i konkurrensanalys och empirisk konkurrens- och branschanalys vid Helsinki GSE.
News: 
24.4.2019
Hankens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, som godkändes av högskolans styrelse i april, visar att Hanken bibehållit sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola.
News: 
23.4.2019
Hanken är en attraktiv arbetsplats för toppresterande internationella professorer och externa doktorer enligt en ny studie som Helsingin Sanomat skriver om.
News: 
23.4.2019
PD Vesa Vihriälä har utnämnts till Professor of Practice i ekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics. Han inleder sitt arbete den 1 juli 2019. Tjänsten är knuten till Helsingfors universitet.
News: 
18.4.2019
Juris doktor Klaus Ilmonen har utnämnts till Professor of Practice från och med april 2019. Ilmonen är expert inom bolagsrätt och bolagsstyrning.
News: 
18.4.2019
Ilmastoveivi2019 är en klimatkampanj som startades av medborgare för en mera hållbar klimatpolitik inom den Europeiska unionen. Hanken har visat sitt institutionella stöd för kampanjen genom att underteckna appellen.
Händelse: 
12.4.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
12.4.2019
Hankenprofessorerna Minna Martikainen och Rune Stenbacka har utnämnts till medlemmar i en oberoende forskningssektion för företagsstöd som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriets företagsstödsdelegation.
Händelse: 
11.4.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
11.4.2019 09:00-10:00
Location: 
Rum 316 Chesterfield
Working Breakfast är ett karriärtillfälle där du i avslappnad form över frukostkaffet lär känna framgångsrika hankenalumner. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i regionalt näringsliv och karriärmöjligheter för ekonomer.
News: 
9.4.2019
Ansökningstiden för vårens ansökan till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning samt magisterprogrammet med studier på svenska är nu avslutad. Det sammanlagda antalet ansökningar nådde rekordhöjd i år.
News: 
5.4.2019
Du kan nu märka dina forskningsresultat i Haris med ett eller alla 17 mål för hållbar utveckling som nyckelord.
News: 
3.4.2019
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
Händelse: 
3.4.2019 13:00-13:45
Location: 
Aud 142
.
News: 
3.4.2019
Hanken har utsett Jacob Dalborg som en av högskolans Executives in Residence. Dalborg är styrelseproffs och tidigare VD för Bonnier Books.
News: 
2.4.2019
Den nya professuren vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) möjliggörs av en gemensam donation på 2,5 miljoner euro från Saastamoinen-stiftelsen och fonden Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
News: 
2.4.2019
I år mottog Hanken 454 ansökningar till magisterprogrammet med studier på engelska. Av de sökande uppfyllde 45% de allmänna behörighetskraven, vilket är rekordmånga i jämförelse med tidigare år.
Händelse: 
1.4.2019 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.

Sidor