Vaasa

News: 
7.5.2019
Två bilder av Jyrki Ilva, Nationalbibliotek, visar att Hanken är en av de ledande open access institutionerna i Finland.
News: 
6.5.2019
Urvalsprocessen för Hankens stipendier åt studenter/alumni från Global Business School Network (GBSN) medlemsuniversitet har nu avslutats och tillfaller två studenter från Institute of Business Administration i Karachi, Pakistan.
Händelse: 
6.5.2019 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
26.4.2019
Jiekai Zhang utnämnd till forskardoktor i konkurrensanalys och empirisk konkurrens- och branschanalys vid Helsinki GSE.
News: 
24.4.2019
Hankens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, som godkändes av högskolans styrelse i april, visar att Hanken bibehållit sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola.
News: 
23.4.2019
Hanken är en attraktiv arbetsplats för toppresterande internationella professorer och externa doktorer enligt en ny studie som Helsingin Sanomat skriver om.
News: 
23.4.2019
PD Vesa Vihriälä har utnämnts till Professor of Practice i ekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics. Han inleder sitt arbete den 1 juli 2019. Tjänsten är knuten till Helsingfors universitet.
News: 
18.4.2019
Juris doktor Klaus Ilmonen har utnämnts till Professor of Practice från och med april 2019. Ilmonen är expert inom bolagsrätt och bolagsstyrning.
News: 
18.4.2019
Ilmastoveivi2019 är en klimatkampanj som startades av medborgare för en mera hållbar klimatpolitik inom den Europeiska unionen. Hanken har visat sitt institutionella stöd för kampanjen genom att underteckna appellen.
Händelse: 
12.4.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
12.4.2019
Hankenprofessorerna Minna Martikainen och Rune Stenbacka har utnämnts till medlemmar i en oberoende forskningssektion för företagsstöd som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriets företagsstödsdelegation.
Händelse: 
11.4.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
11.4.2019 09:00-10:00
Location: 
Rum 316 Chesterfield
Working Breakfast är ett karriärtillfälle där du i avslappnad form över frukostkaffet lär känna framgångsrika hankenalumner. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i regionalt näringsliv och karriärmöjligheter för ekonomer.
News: 
9.4.2019
Ansökningstiden för vårens ansökan till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning samt magisterprogrammet med studier på svenska är nu avslutad. Det sammanlagda antalet ansökningar nådde rekordhöjd i år.
News: 
5.4.2019
Du kan nu märka dina forskningsresultat i Haris med ett eller alla 17 mål för hållbar utveckling som nyckelord.
News: 
3.4.2019
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
Händelse: 
3.4.2019 13:00-13:45
Location: 
Aud 142
.
News: 
3.4.2019
Hanken har utsett Jacob Dalborg som en av högskolans Executives in Residence. Dalborg är styrelseproffs och tidigare VD för Bonnier Books.
News: 
2.4.2019
Den nya professuren vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) möjliggörs av en gemensam donation på 2,5 miljoner euro från Saastamoinen-stiftelsen och fonden Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
News: 
2.4.2019
I år mottog Hanken 454 ansökningar till magisterprogrammet med studier på engelska. Av de sökande uppfyllde 45% de allmänna behörighetskraven, vilket är rekordmånga i jämförelse med tidigare år.
Händelse: 
1.4.2019 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
27.3.2019
Byggnaden med sina åtta våningar är en unik bygglösning, som kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen. Huset har sammanlagt 103 bostäder på de fem första våningarna och högst upp finns idrottshall, gym och testlaboratorium.
News: 
26.3.2019
Studenter från Hanken, Handelshögskolan i Stockholm och USI Lugano i Schweiz träffades i Helsingfors i lördags för att ta sig an globala utmaningar inom livsmedelsavfall.
News: 
22.3.2019
En artikel av Hankenforskaren Maria Törnroos och Hanken-affilierade forskaren Paula Koskinen Sandberg har nominerats till priset 2019 WES SAGE Prize for Innovation and Excellence.
News: 
22.3.2019
Hankens Green Office-grupp arbetar som bäst med den årliga Green Office-rapporteringen. I rapporten ingår bl.a. information om de indikatorer vi förbundit oss följa upp och framsteg som gjorts.
News: 
21.3.2019
Hanken har fått ett nytt partnerföretag i advokatbyrån Waselius & Wist. I samarbete med Hanken Business Lab vill Waselius & Wist göra det lättare för uppstartsföretag att komma i kontakt med juridiska tjänster redan i början av entreprenörskapet.
News: 
21.3.2019
Hanken International Talent-initiativet sammanför utländska studenter med mentorer på finländska företag.
Händelse: 
21.3.2019 09:00-12:00
Location: 
Seminarium om dataskydd för personal inom stödfunktioner
Händelse: 
20.3.2019 11:00-13:00
Location: 
Entréaulan
Kom och träffa representanter från bemanningsföretaget Barona som berättar vilken service de har att erbjuda studerande.
News: 
20.3.2019
Virpi Sorsa och Jouni Virtaharju undersöker hur anställda inom Helsingfors stad har upplevt organisationsreformen som genomfördes för knappt två år sedan. De erbjuder staden verktyg att förstå förändringen på ett sätt som siffror inte kan mäta.
News: 
19.3.2019
Välkommen att delta i den årliga utbytesmässan Hanken Exchange Fair 2 april 2019.
Händelse: 
19.3.2019 09:00-10:00
Location: 
316 Chesterfield
Working Breakfast är karriärtillfällen där du i avslappnad form med frukostkaffet i hand lär känna framgångsrika hankenalumner som delar med sig av sina yrkesliv. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i karriärmöjligheter och näringsliv.
Händelse: 
15.3.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
15.3.2019
Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten Frans Westerlund. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen äger rum 11.3.2019 på Musikaliska Akademien i Stockholm.
News: 
15.3.2019
Högskolorna och studentorganisationerna i Finland samt Finlands Näringsliv EK och Akava anser att större satsningar på högskolor, forskning och utbildning under nästa valperiod är en nödvändig framtidsinvestering.
Händelse: 
14.3.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
13.3.2019 11:00 till 14.3.2019 13:00
Location: 
Infobiten och datacentralen i Vasa är stängda pga enhetsseminarium
News: 
11.3.2019
Quantitative Techniques for Economics and Management, QTEM, är ett nätverk som ger studenterna värdefulla internationella erfarenheter och kontakter.
News: 
11.3.2019
Kun Huang mottog European International Women Leadership Award 2019-priset i Europaparlamentet i samband med internationella kvinnodagen i Bryssel.
News: 
9.3.2019
Besök då vår SPSS-, Quantum- eller Vasa-helpdesk

Sidor