Vaasa

Händelse: 
18.12.2019 16:00
Location: 
Foajén/ Festsalen
Tillställningen är endast för dem som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-vasa(at)hanken.fi.
Händelse: 
19.11.2019 08:00 till 26.11.2019 18:00
Location: 
Sustainable Development Goals Week
En temavecka kring de globala målen för hållbar utveckling kommer att hållas på Hanken 19-26.11.2019 och studenter och personal är varmt välkomna att delta i de olika evenemangen.
Händelse: 
2.9.2019 15:00
Location: 
Rector’s Welcome för nya magister-, doktorand- och utbytesstuderande
Händelse: 
2.9.2019 13:00
Location: 
Festsalen
Inskription. Föreläsningsfritt efter 11.45
Händelse: 
16.8.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
15.8.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
News: 
16.7.2019
Hanken deltar i SuomiAreena i Björneborg med en paneldebatt om den vetenskapliga forskningens betydelse för beslutsfattandet i samhället. Diskussionen går av stapeln 18.7.2019 kl.10 och streamas också på webben.
News: 
15.7.2019
Hur du hittar kursernas schema i det nya gränssnittet.
Händelse: 
1.7.2019 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
27.6.2019
Hankenstudenten Benjamin Åberg fick pris av Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland för sin pro gradu-avhandling. Stipendiet är 5000 euro.
News: 
27.6.2019
Inom samarbetet vill upphovsrättsorganisationen Teosto bidra med kunskap om musikmarknaden. Teosto kan ge studenter vid Hanken en insyn i upphovsrättsfrågor, och bidra med intressanta ämnen för pro gradu-avhandlingar.
Händelse: 
26.6.2019 16:00
Location: 
Foajén / Festsalen
Tillställningen är endast för dem som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-vasa(at)hanken.fi.
News: 
26.6.2019
Hanken har idag publicerat resultaten för kandidatutbildningen som ordnats i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Även resultaten för antagningen via studier på Öppna universitetet har publicerats.
News: 
25.6.2019
Hankentidningen intervjuade Hankenprofessor och HR-direktör om mobbning på arbetsplatsen. Ju tidigare man ingriper desto större är sannolikheten är att man lyckas få stopp på mobbningen.
News: 
25.6.2019
Vad har en härva armeringsstål, Hankens jubileumsår och den nya medelinsamlingskampanjen gemensamt? Mycket, svarar Hankens rektor Karen Spens.
News: 
25.6.2019
En färsk doktorsavhandling visar att årstidsprognoser som tolkas och delges lokalt har en inverkan på hur humanitära organisationer fattar beslut. Det gör att utsatta samhällen är bättre förberedda för väderrelaterade katastrofer.
News: 
19.6.2019
Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2018 finns nu tillgänglig elektroniskt via Hankens webbplats. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.
News: 
19.6.2019
Melina Weckman fick med hjälp av en mentor klarhet i sina tankar kring vad hon vill med sin karriär. För mentorn Oskar Storsjö hjälpte mentorskapsprocessen honom att utveckla sitt ledarskap.
News: 
18.6.2019
Artificiell intelligens i företagets tillväxtagenda, kreativitet i kaos och kreativt ledarskap var teman när Emma Storbacka, Jacob Dalborg och Christopher Thölix intog scenen under Hankens internationella alumndag i Stockholm den 17 maj.
Händelse: 
14.6.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
14.6.2019
Nyaste numret av Hankentidningen är här, med nytt utseende! Läs om hur man tacklar mobbning på arbetsplatsen, och hur konst och kreativitet hänger ihop med ekonomutbildning och ledarskap.
News: 
13.6.2019
Den 17-19 juni 2019 är det dags för årets EurOMA-konferens, som Hanken och Aalto-universitetets handelshögskola står värd för.
News: 
11.6.2019
Hanken klarar sig mycket bra i en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under våren 2019. Samtliga 31 studenter som besvarade enkäten skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
Händelse: 
11.6.2019 13:30-16:30
Location: 
Festsalen, Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa
Företagets rötter och det centrala i företagsarvet ger företaget en konkurrensfördel på marknaden som inte går att kopiera. Det differentierar och autentiserar, något som i dagens värld blir allt värdefullare.
News: 
7.6.2019
Tre forskningsprojekt har beviljats finansiering från Finlands Akademi. Finansieringen är omkring 500 000 euro och 270 000 euro per projekt.
News: 
6.6.2019
Hanken har rankats bland de 35 bästa universiteten och högskolorna globalt och nästbäst i Norden inom forskning och citationsfrekvens i U-Multirank universitetsrankingen.
Händelse: 
5.6.2019 12:00-15:00
Location: 
Inträdesprovet ordnas 5.6.2019 kl. 12.00-15.00.
News: 
4.6.2019
Hanken ska tillsammans med med nio andra universitet, högskolor och institut i Sverige och Finland förverkliga Kvarken Space Center (Kvarkens rymdcentrum). Projektet leds av Vasa universitet.
News: 
3.6.2019
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2019.
News: 
3.6.2019
Hanken & SSE Executive Education, som en del av Stockholm School of Economics (SSE), är fortfarande den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutbildning enligt rankingen för år 2019.
News: 
31.5.2019
Hanken publicerade idag betygsantagningens resultat för kandidatutbildningen i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning och samtidigt publicerades resultaten för antagningen till magisternivån.
News: 
28.5.2019
Föreställ dig en värld där ledningen utan eftertanke förverkligar beslut som rekommenderas av komplexa algoritmer. Algoritmerna har utvecklats till ”svarta lådor” bortom ledningens fattningsförmåga.
Händelse: 
24.5.2019 12:00
Location: 
Auditorium Nissi (K218), Tritonia (Universitetsstranden 7)
Lär känna finländska vetenskapliga tidskrifter!
News: 
24.5.2019
Festligheterna med anledning av Hanken Svenska handelshögskolans 110 år inleddes med öppningen av en konstutställning som består av ett urval konstverk ur NoCo (Nordic Contemporary Art Collection).
News: 
21.5.2019
Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för fjärde gången en gemensam Summer School 20 maj -14 juni 2019.
News: 
20.5.2019
Pga flytt av fiberkabel kommer det att förekomma avbrott i nättrafiken.
News: 
17.5.2019
Hanken har beviljats 500 000€ för att stärka högskolans forskningsprofilering. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsteman som Hanken har valt på basis av sin strategi och förbättrar förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet.
Händelse: 
17.5.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
16.5.2019 19:00-22:00
Location: 
Restaurang Strampen
Mentorskapsprogrammets deltagare samlas för den avslutande gemensamma träffen. Mentorskapsprogrammet i Vasa fyller i år 15 år och är Karrärtjänsters kanske mest uppskattade verksamhet bland studerande.
News: 
16.5.2019
Projektkursen i CSR och humanitär logistik ger studenter praktisk erfarenhet av verkliga företagsansvars- (CSR) och humanitära logistikfrågor genom nära samarbete med organisationer.

Sidor