Helsinki

Händelse: 
7.5.2020 17:00-19:00
Location: 
A309
Det här är mentorskapsprogrammet 2019-2020 sista träff.
Händelse: 
18.12.2019 16:00
Location: 
Foajén/ Festsalen
Tillställningen är endast för dem som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-vasa(at)hanken.fi.
Händelse: 
13.12.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
12.12.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
3.12.2019 17:00-19:00
Location: 
A309
Mellanträff för dem som deltar i Mentorskapsprogrammet 2019-2020
Händelse: 
26.11.2019 10:00-13:00
Location: 
Mötesrum Nizza, Hankens källarvåning (Torget, Business Lab)
Har du funderingar kring hur du bäst ställer upp ditt CV eller LinkedIn-profil, eller vad just du vill lyfta fram i dina ansökningsavhandlingar?
Händelse: 
22.11.2019 17:00
Location: 
Festsalen
Den solenna ekonombrevsutdelningen är en tillställning för alla som under det senaste året (november 2018 - oktober 2019) blivit ekonomie magistrar. I Helsingfors är nästa ekonombrevsutdelning planerad till den 22.11.2019.
Händelse: 
19.11.2019 09:00-17:00
Location: 
Festsalen & Foajén
Välkommen till ‘‘Responsible Organising Conference # 3¨! Evenemanget hålls på engelska.
Händelse: 
19.11.2019 08:00 till 26.11.2019 18:00
Location: 
Sustainable Development Goals Week
En temavecka kring de globala målen för hållbar utveckling kommer att hållas på Hanken 19-26.11.2019 och studenter och personal är varmt välkomna att delta i de olika evenemangen.
Händelse: 
15.11.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
14.11.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
6.11.2019 11:00-13:00
Location: 
Foajén
Kom och träffa Academic Work i Foajén onsdagen 6.11 kl. 11-13 i Foajén  !
Händelse: 
5.11.2019 15:00-19:00
Location: 
Biblioteket
Kom och få hjälp med att komma igång eller jobba vidare med din text eller avhandling. Delta i workshopar om akademiskt skrivande och/eller besök språklärarnas pop-up där du får individuell handledning.
Händelse: 
30.10.2019 10:00-13:00
Location: 
Auditorium 403, vån. 3
Har du funderingar kring hur du bäst ställer upp ditt CV eller LinkedIn-profil, eller vad just du vill lyfta fram i dina ansökningsavhandlingar?
Händelse: 
11.10.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
10.10.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
1.10.2019 17:00-19:00
Location: 
A309
Varje läsår erbjuder Hanken ett mentorskapsprogram på svenska och ett på engelska åt studerande som är på slutrakan av sina studier.
Händelse: 
27.9.2019 13:30-16:00
Location: 
Festsalen
Hanken Research Day är ett evenemang avsett att erbjuda ett forum för forskare vid Hanken att dela med sig av sin forskning till både kolleger och studerande vid Hanken samt den stora allmänheten.
Händelse: 
26.9.2019 10:00-15:00
Location: 
Foajén, Hanken
Nätverka på Hanken Network Day!
Händelse: 
20.9.2019 13:00-18:00
Location: 
Festsalen
Den årliga Hankendagen ordnas 20 september 2019 i Helsingfors. Evenemanget riktar sig till alumner från Hanken Svenska handelshögskolan.
Händelse: 
13.9.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
Händelse: 
12.9.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
3.9.2019 13:00
Location: 
Festsalen
Inskription. Föreläsningsfritt efter kl.11.45.
Händelse: 
29.8.2019 16:00
Location: 
Foajén
Rector’s Welcome för nya magister-, doktorand- och utbytesstuderande.
Händelse: 
22.8.2019 12:00
Location: 
Festsalen
Catarina Ahlvik disputerar i företagsledning och organisation.
News: 
21.8.2019
På Hanken inleder professor Du ett nytt projekt, som fokuserar på hur företag kan se över sina strategier och program angående företagsansvar för att möta utmaningarna i den artificiella intelligensens tid.
News: 
19.8.2019
Idag används ordet mindfulness så allmänt att man ibland förbiser dess fulla potential. Förutom att ha betydande hälsofrämjande effekter, kan mindfulness också spela en viktig roll vid både organisationella och institutionella förändringar.
Händelse: 
16.8.2019 14:00-16:00
Location: 
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
News: 
16.8.2019
Hanken deltog i SuomiAreena i Björneborg med en frågesport och en paneldebatt om den vetenskapliga forskningens betydelse för beslutsfattandet i samhället. Här kan du testa hur du hade klarat dig i panelen!
Händelse: 
15.8.2019 18:00-20:00
Location: 
Månatligt servicefönster för Microsoftservrarna.
Händelse: 
14.8.2019 12:00
Location: 
Auditorium Maxen
Hannu Ritvanen disputerar i företagsledning och organisation på avhandlingen Managing Intellectual Capital-Related Risks - A Relational Approach.
News: 
12.8.2019
Hanken deltar i SuomiAreena i Björneborg med en paneldebatt om den vetenskapliga forskningens betydelse för beslutsfattandet i samhället. Diskussionen går av stapeln 18.7.2019 kl.10 och streamas också på webben.
News: 
12.8.2019
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2019.
News: 
12.8.2019
Hur bedöms organisationers intressentrisker? I en ny studie diskuteras kunskapens och kunskapsbristens avgörande roll för organisationers riskhantering genom tillämpning av standarden ISO 31000 Riskhantering.
Händelse: 
5.8.2019 08:00-11:00
Location: 
Helsingfors, Vasa, WebOodi
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
News: 
15.7.2019
Hur du hittar kursernas schema i det nya gränssnittet.
Händelse: 
1.7.2019 08:00-11:00
Location: 
Vår serviceleverantör för Oodi uppdaterar sina servrar på morgonen första måndagen i månaden. Vid denna tidpunkt är varken WebOodi eller WinOodi tillgängliga.
Händelse: 
28.6.2019 12:00
Location: 
Futurum
Minchul Sohn disputerar i Logistik och samhällsansvar.
News: 
27.6.2019
Hankenstudenten Benjamin Åberg fick pris av Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland för sin pro gradu-avhandling. Stipendiet är 5000 euro.
News: 
27.6.2019
Inom samarbetet vill upphovsrättsorganisationen Teosto bidra med kunskap om musikmarknaden. Teosto kan ge studenter vid Hanken en insyn i upphovsrättsfrågor, och bidra med intressanta ämnen för pro gradu-avhandlingar.

Sidor