Program på personaldatorer

Standardprogram för Hankens personaldatorer

Lista på program

Nedan syns de program som finns installerade som standard på personaldatorerna, grupperade enligt typ av program. Om inget annat nämns är programmen engelskspråkiga. Förutom dessa kan alla program som är installerade i datorsalarna samt av enheterna inköpta specialprogram installeras.

Eventuellt kommer några program till och andra faller bort under terminen.

Operativsystem

  • Windows 10, 64-bit

Kontorsprogram - Office program

  • Microsoft Office
  • Adobe Acrobat (se och editera PDF-filer)

E-post och kalenderprogram

  • Outlook
  • Thunderbird

Webbläsare - Browsers

  • Mozilla Firefox
  • Chrome
  • Microsoft Edge

Övrigt

  • Övriga program installeras enligt behov.