Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningar på datacentralens IT-system

Nedan länkar till registerbeskrivningar för datacentralens centrala IT-system

 -

Active Director(AD)

 -

Masterdatabas

 -

Smtplogg

 -

Mobility Online