Anmälan och plats

Anmälan till e-tentamen på Hanken

Anmälan till e-tentamen

Bekanta dig först med säkerhetsföreskrifterna för Exam.

För att kunna anmäla dig till tentamen och tentera

 • måste du ha en fungerande Hanken användar-ID och Hanken-nyckel för dörren till akvariet (läs mer om dörren nedan).
 • din studierätt och din terminsanmälan måste därmed också vara i skick 
 • givetvis måste tentamen finnas som e-tentamen i systemet. Det är frivilligt för läraren att skapa e-tentamina.
 • https://exam.shh.fi är adressen till Examservern
 • när du går in första gången i systemet godkänner du villkoren för e-tentamen (tentamensregler, IT-regler, videoövervakning)
 • under Tentamen söker du reda på önskad tentamen och anmäler dig och bokar tid. OBS! Din dator/mobilenhet måste vara i EET-tidszonen när du bokar en tentamenstid.
 • LÄS anvisningarna för utrymmet noga!
 • du får en bekräftelse till din e-post om vilket utrymme, vilken dator, vilken tid och hur du kommer in i utrymmet. Håll reda på detta meddelande! Du kan enbart tentera från den dator och den tid som anges i mejlet.
 • Om du måste avboka tiden ska du göra det innan tenten börjar i Exam, annars räknas det som ett försök, även om du inte ens loggat in på datorn i tentakvariet.
 • Kom ihåg: det finns ingen i examinariet som kan hjälpa dig! Läs instruktionerna här på webben, i mejlet och i Exam noggrant innan tillfället.

 • Man får inte ha med sig något till platsen: inga pennor, drickor, näsdukar, telefoner osv.

Hur komma in i rummet

Det är olika öppethållningstider beroende på studieort. De möjliga tiderna och lediga datorerna för tentamen ser du i Exam.

 • Helsingfors: mån-tor kl. 8.00-23.00, fre-sön kl. 8.00-20.00
 • Vasa:  mån-sön kl. 8.00-20.00

Läs noggrant instruktionerna som finns i bekräftelsemejlet som du får då du bokat en tid. Det finns ingen som kan komma och öppna dörren åt dig utanför öppethållningstiderna (dvs. hämta din nyckel/gå in i e-tentrummet då dörren är öppen). Inga undantag!

Kom i tid: du kan komma in i rummet 5 minuter innan start och 10 min efter start (men du inte loggat in efter 10 min så räknas din tentamen som underkänd). Dörren är öppen automatiskt under denna tidsperiod.

Hankens examensstuderande, samt internationella utbytesstuderande har möjlighet till nyckel till Hanken. Använd nyckelbrickan för att komma in i byggnaden och Examinarium. Övriga studerande utan nyckel (studerande vid andra universitet eller vid Öppna universitetet) kan komma in i e-tentrummen FEM minuter före tentamen inleds till TIO minuter efter att tentamen inletts. Under denna tidsperiod är dörrarna till e-tentrummen öppna automatiskt. Försena dig inte och kom ihåg att du som är utan nyckel till Hankenbyggnaden måste boka en sådan tenttid då dörrarna till Hankenbyggnaden är öppna! Se under Säkerhetsinstruktioner nedan de tider då du kan bli insläppt i byggnaden.

 

Säkerhetsinstruktioner för Exam e-tent i Examinarium

Följande instruktioner gäller i såväl Helsingfors som i Vasa från och med 1.9.2020.

 • Reservera en tid via Exam. Hankens examensstuderande, samt internationella utbytesstuderande har möjlighet till nyckel till Hanken. Använd nyckelbrickan för att komma in i byggnaden och Examinarium. Du behöver då inte anmäla dig i receptionen/hos vaktmästaren. Övriga studerande utan nyckel (studerande vid andra universitet eller vid Öppna universitetet) ska anmäla sig (visa ID) i receptionen/hos vaktmästaren för att få dörrkoden till Examinarium. Studerande utan nyckel kan endast tentera under följande tider: mån-tor kl. 8.00, 11.00, 14.00 och 17.00 + fre kl. 8.00, 11.00 och 14.00  (Helsingfors) och mån-fre kl. 8.00, 11.00 och 14.00 (Vasa). OBS! 23.12 & 27-30.12 kan studerande utan nyckel endast tentera kl. 8, 11 och 14 i Helsingfors. Det går inte att tentera utan nyckel i Vasa.
 • Kom till Hanken endast om du är frisk och symptomfri. Du får inte heller komma till Hanken om du kan ha utsatts för smitta och är i karantän.
 • Avboka genast din e-tenttid via Exam om du inte kan komma eller visar några symptom på sjukdom. Det är viktigt att du alltid avbokar din tid, eftersom du då har möjlighet att reservera en ny tid. Avbokning kan ske ända till sista minuten före e-tenten. När du konstaterats frisk igen, kan du boka en ny tid.
 • Använd munskydd då du tenterar i Examinarium.
 • Kom i god tid till ditt e-tenttillfälle, så du hinner följa säkerhetsföreskrifterna!
 • Håll säkerhetsavstånd då du är inne i Hankens byggnad.
 • Tvätta händerna noggrant innan du går in i Examinarium, använd även gärna handdesinfektionsmedel efter tvätten. Sätt med rena händer på ditt munskydd innan du går in i Examinarium.
 • Använd desinficeringsservetter, som finns i Examinarium för att rengöra tangentbord och mus vid din dator både före och efter din e-tent.
 • När du är klar avlägsna dig från Examinarium, tvätta händerna noggrant och desinficera dem gärna en gång till.