Mognadsprov i redovisning eller handelsrätt i Helsingfors

Information om mognadsprov i redovisning eller handelsrätt

När du har skrivit din kandidat- eller magisteravhandling och bekantat dig med mognadsprovets upplägg, ska du ta kontakt med institutionen för att fastslå ett datum för att skriva provet. Beroende på situation använder vi oss av e-tentamen i tentakvarium eller papperstentamen.

Papperstentamen

Mognadsprov kan skrivas varje gång Hanken ordnar tenter. Under tentperioderna ordnas det i regel tent varje dag förutom söndag. När det inte är tentperiod är det oftast tenttillfällen på lördagar klockan 9.00. 

Föreslå ett lämpligt tentdatum och kontakta sedan din handledare och institutionens sekreterare för att be om att få skriva provet på detta tenttillfälle. Hen kontrollerar då att tentdatumet är ok. Observera att om provet gäller din magisteravhandling måste du också beakta tidtabellen för utexaminering.

När du har fått bekräftelse kommer din handledare att göra frågorna och administratören ser till att de är på plats på tenttillfället. Provet administreras manuellt så du behöver alltså inte anmäla dig via Oodi. Om det ordnas tenter i flera rum, anges rummet för mognadsproven på Hankens info-TV-skärmar. 

E-tentamen

Kom överens med handledare och avdelningsadministratören om tidpunkt för e-tent. När tentamen är färdig får du information om det per e-post.

Instruktioner för tentanmälan i systemet hittar du här.

Instruktioner för hur du skriver e-tent hittar du här.

Frågor

Om du har generella frågor om mognadsprovet kan du kontakta Studiebyrån via studieinfo(at)hanken.fi. Institutionens sekreterare svarar gärna på praktiska frågor gällande provet.