Forskning i redovisning

 

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align="left"
data-entity-uuid="b8214b5b-d69d-47a4-a839-1aa9e2d9a1eb"
>

Inom ämnet redovisning forskar vi bland annat i internationell redovisning, resultatstyrning (earnings management), revision, corporate governance och resultatenhetsstyrning (inklusive Activity Based Management). Du hittar mera information om de anställdas forskning genom att välja deras namn på institutionens kontaklista.