Forskarutbildning i redovisning

Forskarstudier i redovisning
Forskarstudier i redovisning på Hanken ger dig exceptionell ekonomisk kompetens och en expertis som är avsedd för en framgångsrik karriär i analytiska eller ledande uppgifter på den internationella arbetsmarknaden. Du får:
  • Fördjupade och teoretiska insikter i finansiell rapportering, riskhantering, revision, ekonomistyrning och bolagsstyrning: forskarutbildningen ger dig utmärkta analytiska färdigheter, fördjupade kunskaper för att identifiera faktorer som påverkar bolagets finansiella och icke-finansiella framgång samt kompetens för att analysera och hantera både interna och externa risker som hotar framgångsrik affärsverksamhet.

Information om forskarstudier i redovisning finns på våra engelska sidor. Allmän information om Hankens doktorsprogram hittar du här.