Marknadsföring som huvudämne i magisterutbildningen

Den här sidan handlar om magisterutbildningar i marknadsföring.

För att studera marknadsföring som huvudämne i magisterutbildning finns det följande alternativ i Helsingfors:

 1. Marknadsföring som huvudämne i magisterprogrammet i Helsingfors
 2. Marknadsföring som inriktning (track) i det engelskspråkiga magisterprogrammet Business and Management
 3. (Marknadsföring som huvudämne i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen)

I Vasa finns det följande alternativ:

 1. Marknadsföring som huvudämne i magisterprogrammet i Vasa
 2. Marknadsföring som inriktning (track) i det engelskspråkiga magisterprogrammet General Management
 3. Marknadsföringsstudiehelhet i Business, Trade and Service
 4. (Marknadsföring som huvudämne i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen)

 

Magisterutbildningar som erbjuds i Helsingfors

1. Marknadsföring som huvudämne i magisterprogrammet

Den svenskspråkiga magisterutbildning i marknadsföring är en tvåårig magisterutbildning som erbjuds i Helsingfors och omfattar 120 sp.

Studierna fokuserar på marknadsföringens roll i organisationer och hur marknadsföring kan användas som ett strategiskt verktyg och konkurrensmedel. Utbildningen ger den studerande färdigheter, verktyg och modeller att arbeta i ansvars- och ledarpositioner i företag. Studierna ger kunskaper i att analysera marknader, evaluera marknadsföringsinsatser och använda marknadsföring som konkurrensmedel.

Utbildningen passar dig som:

 • Har ett genuint intresse av marknadsföring och marknadsföringsrelaterade aktiviteter såsom produkt- och tjänsteinnovation, strategisk brand management och olika affärsmodeller.
 • Vill få en djupare förståelse för marknadsföringens strategiska betydelse för företag.
 • Är intresserad av kundbeteende och kundrelationer som drivkrafter för företagets lönsamhet --  hur man bygger och upprätthåller relationer med kunder samt bemöter kundens behov och mål.

Som studerande på den svenskspråkiga magisterutbildningen följer du magisterstudieplanen för den integrerade kandidat- magisterutbildningen och kan välja från ett brett utbud av kurser för att fullborda din ekonomie magisterexamen. På sidan Marknadsföring som huvudämne i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen finns några exempel på kompetensområden inom marknadsföring du kan specialisera dig på. Bekanta dig gärna med ämnets kursutbud och studieplaner för att få en insikt i vilka teman huvudämnesstudierna inom marknadsföring innebär.

Utbildningen har en tredelad struktur:

 • 90 sp är tillägnade programbundna studier var du fördjupar dig i ämnet marknadsföring. I dessa studier ingår forskningmetoder och en avhandling.
 • Minst en språkkurs (6 sp) ingår i utbildningen.
 • De resterande 24 sp kan du fritt välja från det breda utbud av kurser som Hanken i Helsingfors erbjuder.

Antagning:
Läs mer på sidorna Hur blir jag antagen till magisterutbildningen?

Vid frågor och kontakt:

 • Om dina frågor gäller ansökan och antagning mejla ansokan@hanken.fi eller ring +35840 35 21 388.
 • Om du har frågor om examensstrukturen kontakta studiebyrån via studievagledare-Hfors(at)hanken.fi.
 • Kontaktperson vid institutionen för marknadsföring är ämnesansvariga.

 

2. Marknadsföring som inriktning (track) i det engelskspråkiga magisterprogrammet Business and Management

Business and Management är en tvåårig engelskspråkig magisterutbildning som erbjuds i Helsingfors och omfattar 120 sp.

Inom utbildningen kan man specialisera sig på en av tre inriktningarna (”tracks”), varav marknadsföring är en:

 • Marknadsföring
 • Humanitär logistik eller
 • Internationell strategi och hållbarhet

Utbildningens undervisningsspråk är engelska och mer information om utbildningen hittar du på utbildningens sidor: Master's in Business and Management.

Tillbaka upp

 

Magisterutbildningar som erbjuds i Vasa

1. Marknadsföring som huvudämne i magisterprogrammet

Marknadsföring (Strategisk marknadsföringsledning) är en tvåårig magisterutbildning på svenska som erbjuds i Vasa och omfattar 120 sp.

Målsättningen för utbildningen är att ge de studerande beredskap att leda marknadsorienterade företag och organisationer som verkar på marknader präglade av snabb utveckling, stora förändringar och komplexa strukturer. Kunskap om hur man befäster sin marknadsposition via strategiska marknadsföringsaktiviteter såsom marknadskommunikation, effektiv branding och Business Intelligence är av avgörande betydelse i sådana affärsmiljöer.

Utbildningen följer samma studieplan som magisterstudierna i den integrerade kandidat- magisterutbildningen vilket har en tredelad struktur:

 • 90 sp är tillägnade programbundna studier var du fördjupar du dig i ämnet marknadsföring.  I dessa studier ingår forskningsmetoder och en avhandling.
 • Minst en språkkurs (6 sp) ingår i utbildningen.
 • De resterade 24 sp kan du fritt välja från det breda utbud av kurser som Hanken i Vasa erbjuder.

På sidan Kandidat- och magisterstudier i marknadsföring finns några exempel på kompetensområden inom marknadsföring du kan specialisera dig på.

Antagning:
Läs mer på sidorna Hur blir jag antagen till magisterutbildningen?

Vid frågor och kontakt:

 • Om dina frågor gäller ansökan och antagning mejla ansokan@hanken.fi eller ring 040 35 21 388
 • Om du har frågor om examensstrukturen kontakta studiebyrån via studievagledare-Vasa(at)hanken.fi
 • Kontaktperson vid institutionen för marknadsföring är Peter Björk.

 

2. Marknadsföring som inriktning (track) i det engelskspråkiga magisterprogrammet General Management

General Management är en tvåårig engelskspråkig magisterutbildning som erbjuds i Vasa och omfattar 120 sp.

Inom utbildningen kan man specialisera sig på en av tre inriktningarna:

 • Marknadsföring, företagsledning och entreprenörskap
 • Redovisning och handelsrätt
 • Finansiering

Utbildningens undervisningsspråk är engelska och mer information om utbildningen hittar du på utbildningens sidor: Master's in General Management.

 

3. Marknadsföringsstudiehelhet i Business, Trade and Service

Business, Trade and Service är en studiehelhet på 31-36 sp som kan tas av magisterstuderande i Vasa med huvudämnet marknadsföring. Studiehelheten ges i samarbete med Vaasan Yliopisto.

Målsättning:
Studiehelheten Business, Trade och Service ger insikter i hur man leder handels- och tjänstebaserade organisationer som verkar i en modern dynamisk marknadsmiljö. Som studerande inom den här studiehelheten erhåller man dels en gedigen kunskap om de marknadsförings-teoretiska modeller som kan tillämpas inom handel- och servicebranschen. Dels har man möjlighet att utveckla praktiska färdigheter i att hantera marknadsföringsutmaningar inom handels- och tjänstemarknadsföringens område. Utöver detta erhåller den studerande färdigheter i att interaktivt verka i en flerspråkig handels- och tjänstemiljö.

Efter avklarade studier är du specialist på detaljhandeln i Finland.

Studiegång:
Till studiehelheten antas årligen högst 10 studerande från Svenska Handelshögskolan i Vasa och 10 studerande från Vaasan Yliopisto. De svenskspråkiga studieperioderna anordnas av Hanken och de finskspråkiga studieperioderna av Vaasan Yliopisto, enligt vartdera universitetets kursfordringar och vardera enhetens tidsplaner för studieperioderna. Studieperioden ”Challenges in retailing management” anordnas gemensamt av Hanken och Vaasan Yliopisto och i den har studeranden möjlighet att arbeta i två- eller flerspråkiga team och kan sålunda utveckla sina språkliga färdigheter.

Praktisk information:

 • Studiehelheten kan tas som ett inlägg i magistersstudierna. Kurserna givna av Hanken i studiehelheten kan tas som ämnesstudier och kurserna givna av Vaasan Yliopisto kan tas som en del av de valbara studierna.
 • Kursspråken är svenska, finska och engelska och det förutsätts att studerande klarar av att ta kurser i respektive språk för att fullfölja helheten.
 • Studiehelheten kan tas under hela magisterstudietiden.
 • Vilka studier som ges varje år inom studiehelheten kan ses i broschyren om studiehelheten för respektive år:

  Business Trade and Service 2016-2017.pdf
 • På grund av att kursernas har varierande studiepoäng har studiehelhetens studiepoäng satts till 31-36 sp.
 • Meddela ditt intresse att ta studiehelheten till Peter Björk.
 • Kontaktperson för studiehelheten är Peter Björk.
  peter.bjork(at)hanken.fi

 

Tillbaka upp