PhD programmet

Institutionen för företagsledning och organisation har ett ambitiöst doktorsprogram för dig som vill göra en akademisk karriär som forskare.

 

forskstud_51.jpg

Vi arbetar aktivt för att forskare och doktorander skall ges möjlighet att delta i externt finansierade och internationella samarbetsprojekt samt publicera sin forskning internationellt via kanaler som bedöms vara ledande inom ämnet. År 2014 hade institutionen 14 externfinansierade projekt. Publikationer och forskningsprojekt hittar du i vår databas HARIS (Hanken Research Information System).

Vi samarbetar även med Aalto School of Business beträffande kurser, forskningsseminarier och forskningsprojekt och tack vare SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) åker många som gästforskare till Stanford University och Harvard University.

Skicka en ansökan

Läs mer om programmet på de engelskspråkiga sidorna.