Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för företagsledning och organisation.

Institutionens prefekt: Professor Sören Kock, Vasa.

Besöksadress i Helsingfors: Arkadiagatan 28 A, 5 vån.
Besöksadress i Vasa: Biblioteksgatan 16

Service för studerande: Om du har frågor angående kurser, överföring av studiepoäng från andra universitet samt registrering av vitsord, kontakta då institutionens amanuens Tanja Dahlgren-Broman.

Om du har frågor som berör studier inom ämnet så kan du vända dig till:

Personer
Affiliated Researcher

+358 40 352 1507

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Vasa)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Assistant Professor

+358 40 352 1302

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Project Assistant

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

+358 40 352 1499

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Professor of Practice

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Departmental Secretary

+358 40 352 1496

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Ehrnrooth Professor in Management and Organisation

+358 40 352 1318

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Research Coordinator

+358 50 343 6607

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Tre smeder Professor

+358 40 352 1420

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Postdoktoral forskare

+358 50 566 4589

Företagsledning och organisation (Vasa)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Associate Professor in management and organisation

+358 40 352 1278

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Project Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Projektplanerare

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Professor Emerita / Emeritus

+358 40 352 1206

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Associate Professor (tenure track)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Doctoral Student

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Assistant Professor

+358 40 352 1551

Företagsledning och organisation (Vasa)

Professor in Entrepreneurship and Management

+358 50 525 6709

Företagsledning och organisation (Vasa)

Doctoral Student

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Doctoral Student

+358 40 352 1501

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

+358 40 352 1501

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Associate Professor

+358 40 352 1271

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)