Informationsbehandling

Ämnet informationsbehandling vid Hanken

Inom ämnet informationsbehandling bedriver vi forskning på hög internationell nivå i samarbete med såväl universitet i Finland som utländska universitet. Vi fokuserar främst på nya typer av e-handel och interaktivitet på webben (Open Source, Open Content, Open Access). Ämnet har fyra fakultetsanställda. Våra forskare publicerar artiklar i många internationella tidskrifter och publikationerna är välciterade. Vi har även stått värd för ett antal nationella och internationella konferenser (FinnOA 2004 ELPUB 2010).

 

I informationsbehandling lär du dig planera, upphandla och implementera IT-system, samt att förstå hur dessa används både operativt och strategiskt inom företag. Våra studenter anställs inom såväl i IT-branschen som tjänster relaterade till IT inom andra branscher.

 

Från och med den 1.3.2016 går det inte mera att välja informationsbehandling som huvudämne, utan endast som biämne i kandidatstudierna.

 

Kontaktperson:

Universitetslektor Mikael Laakso