Hanken New Ventures

Hanken New Ventures är en innovationstjänst vid Hanken i Vasa som stöder studerande, entreprenörer och innovatörer i startskedet av sin affärsidé- eller innovationsutveckling.

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="3d06b39f-ac3c-4380-83db-07ab3d3fcdb0"
>

Hanken New Ventures syfte är att sporra och stödja Hankens studerande kring entreprenörskap och innovativitet. Plattformen bistår studerande, innovatörer och entreprenörer med tjänster och resurser för att hitta nya affärsidéer, vidareutveckla affärsidéerna, samt skapa tillväxt och lönsamhet i affärsverksamheten.

Med fokus på kommersialisering av affärsidéer samverkar Hanken New Ventures med regionens näringsliv, högskolans institutioner och enheter, Hanken Fortbildning Vasa samt Hankens alumnnätverk för att hitta optimala lösningar och tjänster för vidareutvecklingen av affärs- och innovationsidéer.

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align="left"
data-entity-uuid="8856ac51-8284-4777-819c-405489d94f2a"
>

Hanken New Ventures verksamhetsmodell har under en projektfas 2013-2014 byggts upp med finansiering från Svensk-österbottniska samfundet, Österbottens Förbund (ERUF), Hanken Fortbildning Vasa, och institutionen för företagsledning och organisation.

Sedan hösten 2014 ansvarar Hanken Fortbildning Vasa tillsammans med Institutionen för företagsledning och organisation för koordinering och genomförande av tjänsten, med ett finansiellt understöd från Svensk-österbottniska samfundet.

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="7ad465f9-ea71-42b5-a13a-3b88145c070e"
>
   

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="7cd9fd91-7586-4d51-8b04-6470f97f0b52"
>

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="80c09bb5-e15f-4848-be30-32310e201ce9"
>
   

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="08e28314-2fc6-40e5-89f9-adae3b05501e"
>

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="c90d8b0f-6fd2-4e4f-94a4-c1b67af8aaa0"
>
   
data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="922bee7a-24bd-45f6-982b-e6e1150c6934"
>