Direktion

Vår direktion

I direktionen sitter

 

philip_aminoff_webb_180.jpg

 

henry_backlund_webb_180.jpg

 

anne_berner_webb_180_.jpg
Philip Aminoff  Henry Backlund Anne Berner
styrelseordförande för Electrosonic Group   grundare och VD för Dermoshop     styrelseordförande för Oy Vallila Interior Ab

 
 

 

 

torkel_tallqvist_webb_180.jpg
 
Cyril von Rettig Torkel Tallqvist Representant för familjen
styrelseordförande för Oy Rettig Ab  senior industrianalytiker för Hartvall Capital   Erling Perssons stiftelse