EPCE

Information

Målet med Erling-Persson Centre for Entrepreneurship är att bedriva högstående forskning inom entreprenörskap och familjeföretagande samt att vara ett forskningscenter som vågar testa nya saker och göra saker på ett annorlunda och innovativt sätt.

Nyckelpersonerna i centrets verksamhet består av personer inom ämnet Entreprenörskap och företagsledning vid Hankens enheter i Helsingfors och Vasa. Centret har också en rådgivande styrelse. 

Ett forskningscenters huvuduppgift är att bedriva forskning. På Erling-Persson Centre for Entrepreneurship är vi också starka anhängare av tanken om att resultat också ska spridas utanför den akademiska sfären. Därför arbetar vi oavbrutet med att hitta nya sätt för hur våra forskningsresultat kan användas i praktiken. Resultaten testas och verifieras inom ramen för olika kurser vid Hanken, men de utsätts också för öppen kritik från affärsvärlden. ED Jan Sten fokuserar på att omvandla forskningsresultat till praktiskt material för undervisning samt för samverkan inom näringslivet.

Forskningscentret är namngivet efter Familjen Erling-Perssons Stiftelse som gjorde en betydande donation i medelinsamlingskampanjen Hanken 100.

Nyckelpersoner inom Erling-Persson Centre for Entrepreneurship

Prof. Joakim Wincent
Joakim.wincent@hanken.fi
+358 (0)40 3521 478  

Prof. Sören Kock
soren.kock@hanken.fi
+358-50-5256 709