Ekonomisk politologi

Ämnet Ekonomisk politologi vid Hanken

Politologi kan du läsa som ett biämne. Ämnet har 6 kurser varav 4 kan läsas som en del av Corporate Responsibility-studiehelheten, som infördes när Svenska handelshögskolan antog FN PRME (Principles for Responsible Management Education).

Forskningen fokuserar på samhällsrelationer, företagsansvar, business discourses och responsible management education.

För mer information, besök den engelskspråkiga sidan här.

Kontaktperson:
Associate Professor Martin Fougère