Kandidatstudier

Hanken students in foyer
Hanken erbjuder kandidatstudier i nationalekonomi på svenska

 

Studier i nationalekonomi erbjuder perspektiv på väsentliga funktioner på alla typer av marknader, allt från lokala återförsäljare till globala valutamarknader. Specialiseringen bygger på en logiskt konsekvent struktur som ger grunderna till rationella kriterier för beslutsfattande. Kandidatexamen är treårig och omfattar 180 ECTS studiepoäng. Ytterligare information om kandidatprogrammet kan hittas under länken för kandidatstudier nedan.

Kandidatstudierna i nationalekonomi består av kärnkurser i:

  • mikroekonomi
  • makroekonomi
  • ekonometri
  • specialiserade kurser inom andra viktiga ekonomiska områden

Kurserna inriktade på mikroekonomi behandlar:

  • analys av konkurrens med fokus på hur företag, organisationer och branscher ska organiseras för att uppnå effektivitet
  • analys av företagsstrategier för att skapa hållbara konkurrensfördelar
  • analys av tillgångsmarknader som kännetecknas av ofullständig information.

Kurser som erbjuds inom makroekonomi fokuserar på:

  • ekonomisk politik
  • varför vi har strukturell arbetslöshet och hur den kan minskas
  • varför penningpolitiken bör bedrivas av en oberoende centralbank

Mera information om kandidatkurserna i nationalekonomi hittas under länken "kursutbud".

Efter slutförda kandidatstudier i nationalekonomi, kan man fortsätta med magisterstudier. Magisterprogrammet har två studieinriktningar: en allmän nationalekonomisk inriktning och en nationalekonomisk forskarinriktning. Mer information om inriktningarna kan finnas under länken för magisterstudier.