Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi
Personer
Doctoral Student

Nationalekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Nationalekonomi (Helsingfors)

Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Lecturer

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor of Practice

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Nationalekonomi (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Lecturer

Nationalekonomi (Helsingfors)

Professor Emeritus

Ekonomisk statistik (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Non-permanent teacher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor of Practice

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Project Assistant

Finansiell ekonomi (Vasa)

Postdoctoral Researcher

Nationalekonomi (Helsingfors)

Professor

Nationalekonomi (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Nationalekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Professor

Nationalekonomi (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Ekonomisk statistik (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Nationalekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doctoral Student

Nationalekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Nationalekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)