Kontaktuppgifter för ämnet finansiell ekonomi

Personal och doktorander vid enheten för finansiell ekonomi i Helsingfors och Vasa

Ämnesansvarig
Karl Felixson

Amanuens
Annika Bärlund

Personal

Finansiell ekonomi (Vasa)

Associate Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Department Secretary

Institutionsadministration (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Lecturer

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Professor

Finansiell ekonomi (Vasa)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Affiliated Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Ekonomisk statistik (Helsingfors)

Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Lecturer

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor of Practice

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

HANKEN

Postdoctoral Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor of Practice

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Project Assistant

Finansiell ekonomi (Vasa)

Associate Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Associate Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doktorander

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Recipent of the fee

HANKEN

Teacher (hourly paid)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)