Kontaktuppgifter för ämnet finansiell ekonomi

Personal och doktorander vid enheten för finansiell ekonomi i Helsingfors och Vasa
Personal

Finansiell ekonomi (Vasa)

University Lecturer

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Department Secretary

Institutionsadministration (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Lecturer

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Professor

Finansiell ekonomi (Vasa)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Affiliated Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Ekonomisk statistik (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Lecturer

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Professor of Practice

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

HANKEN

Assistant Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Associate Professor (Tenure Track)

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doktorander
Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Hourly-Paid Employee

Studieservice (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Vasa)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)