Forskning och postgraduala studier

Research and postgraduate studies

Forskning i nationalekonomi

Institutionens forskningsverksamhet är mångsidig. Forskningsområdena omfattar bl.a.1. industriell ekonomi med speciell tonvikt på konkurrensfrågor, informationsteoretiska frågor relevanta för företagens investeringsbeslut, outsourcing, realoptioner, kundrelationer, kundlojalitet, kund-screening;

2. konkurrens och stabilitet på bankbranschen och interbankmarknadens funktionssätt, utländska investerares incitament till aktieägande; . Arbetsmarknadsfrågor: arbetslöshet i närvaro av marknadsimperfektioner på de centrala marknaderna (kapital- varu- och arbetsmarknaden), matchningen på arbetsmarknaden.3. strategisk beteende & växelverkan på marknader & i orgranisationer

4. experimentell & psykologisk ekonomi (beteendeekonomi)5. internationell ekonomi6. utvecklingsekonomi7. makroekonomi, systemisk risk & neo-keynsianska makroekonomiska modeller. Våra doktorander placerar sig väl på arbetsmarknaden både på den akademiska och privata sidan. Här är några av våra alumner:- Joachim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning, IFN, Stockholm)- Heidi Schauman (huvudekonom, Aktia bank, Hfors)- Frans Saxen (Microsoft, Redmond, WA, USA) 

Postgraduala studier

Uppdaterad 15.3.2016