Interkulturell affärskommunikation på tyska som biämne (25 sp)

Biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (25 sp) är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation på tyska i ditt yrkesliv.

Biämnet kan tas både på kandidat- och magisternivå.

Helsingfors

Vasa

 

Helsingfors

Minimikravet för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska är 25 sp. Du kan välja kurserna från kurspoolen nedan:

Kurspoolen för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (0550HFORS), 25 sp:

Deutsch I A 5527-A 3 sp
Deutsch I B 5527-B 3 sp
Deutsch II A Karriere D 5528-A 3 sp
Deutsch II B Karriere D 5528-B 3 sp
Deutsch III A: Deutsch für Ökonomen 5546 4 sp
Deutsch III B: Deutsch für Ökonomen 5547 4 sp
Deutsch IV-1: Geschäftskommunikation 5530-1 4 sp
Deutsch IV-2 Mündliche Kommunikation: Präsentieren – Vortragen - Überzeugen 5530-2 4 sp
Deutsch V-1: Interkulturelle Kommunikation 5531-1 4 sp
Deutsch V-2: Wirtschaftstexte - Terminologie und Strukturen 5531-2 4 sp
Deutsch VI: Aktuelle Themen - Wirtschaft und Gesellschaft 5514 4 sp
Deutsch VI: Wirtschaftskommunikation 5544 4 sp
Deutsch VI: Literatur und Gesellschaft 5545 2 sp
Each one teach one – Tyska 5541 2 sp
Utbytesstudier på tyska 5599 4-8 sp

I biämnesstudierna i tyska kan alltså förutom kurserna på Hanken som listas ovan även ingå utbytesstudier i tyska språket avlagda i Tyskland, Österrike eller Schweiz (5599 Utbytesstudier på tyska) samt språkkurser på tyska avlagda vid ett tyskspråkigt universitet. Det är också möjligt att avlägga kurser i tyska vid Aalto-universitetets handelshögskola.

För mera information, kontakta den ämnesansvariga läraren.

 

Vasa

Minimikravet för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska är 25 sp. Du kan välja kurserna från kurspoolen nedan:

Kurspoolen för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (0550VASA), 25 sp:

Deutsch I A 5527-A-V 3 sp
Deutsch I B 5527-B-V 3 sp
Deutsch II A Karriere D 5528-A-V 3 sp
Deutsch II B Karriere D 5528-B-V 3 sp
Deutsch III A: Deutsch für Ökonomen 5546-V 4 sp
Deutsch III B: Deutsch für Ökonomen 5547-V 4 sp
Deutsch IV-1: Geschäftskommunikation
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)
5530-1-V 4 sp
Deutsch IV-2 Mündliche Kommunikation: Präsentieren – Vortragen - Überzeugen
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)
5530-2-V 4 sp
Deutsch V-1: Interkulturelle Kommunikation
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)
5531-1-V 4 sp
Deutsch V-2: Wirtschaftstexte - Terminologie und Strukturen
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)
5531-2-V 4 sp
Deutsch VI: Literatur und Gesellschaft 5545-V 2 sp
Each one teach one – Tyska 5541-V 2 sp
Utbytesstudier på tyska 5599-V 4-8 sp

I biämnesstudierna i tyska kan alltså förutom kurserna på Hanken som listas ovan även ingå utbytesstudier i tyska språket avlagda i Tyskland, Österrike eller Schweiz samt språkkurser på tyska avlagda vid ett tyskspråkigt universitet (5599-V Utbytesstudier på tyska). Det är också möjligt att avlägga kurser i tyska vid Vasa universitets språkcenter Linginno.

För mera information, kontakta den ämnesansvariga läraren.