Svenska som andraspråk

Du som har ett annat skolspråk än svenska får hjälp och stöd på kurserna i svenska som andraspråk.

Studier i svenska som andraspråk

Avdelningen för svensk affärskommunikation ger dig som studerande verktyg så att du kan tala och skriva i olika situationer, genom olika kanaler, i olika roller och med olika målgrupper. Vi vill också hjälpa dig att utveckla det svenska språket, så att du kan uttrycka dig inom din vetenskapsgren.

Du som har ett annat skolspråk än svenska får hjälp och stöd på kurserna i svenska som andraspråk. Till de språkstudier (6 sp) som ingår i kandidatexamen hör kurser i muntlig och skriftlig affärskommunikation som andraspråk. Om du har avancerade kunskaper (CEF C2) kan du också delta i modersmålskurserna. Vårt kursprogram är uppbyggt så att du som studerande får den träning som du behöver för ditt framtida yrkesliv.

Genväg till den elektroniska studiehandboken.

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska.

Du som skriver din magisteravhandling på engelska inom ett svenskt magisterprogram ska skriva en svensk sammanfattning till din engelska avhandling.

Om du behöver påvisa goda kunskaper i svenska kan du antingen avlägga kursen 5656 Svenska i arbetslivet eller avlägga ett prov via Exam.

 

Svenska som främmande språk

Hanken erbjuder även kurser i svenska som främmande språk, Swedish as a foreign language, på olika nivåer. Studerande som inte har läst svenska tidigare är välkomna att delta i nybörjarkursen. Du som redan har lite kunskaper i svenska kan välja en kurs som bäst motsvarar din nivå. Nivå på kurserna utgår från den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF). Om du inte är bekant med systemet kan du kontakta läraren och diskutera vilken kurs som bäst skulle passa dig.