Ryska

Välkommen till ryska avdelningens sidor!

Varför borde du studera ryska? Du studerar ekonomi och vet att Ryssland alltid har varit en av de viktigaste handelspartnerna för Finland. Under de senaste åren har den handelspolitiska situationen lett till att handeln inte blomstrar som tidigare. Man borde ändå inte glömma att Ryssland är en av Finlands grannländer och en stor sådan.

Situationen i världen ändras relativt snabbt men handeln pågår oavsett svårigheterna.

Ryska talas globalt av 275 miljoner människor som modersmål eller som andra språk. Att ha kunskaper i det ryska språket kan ännu i dagens läge ses som ett krav för att kunna agera på den ryska marknaden och i de forna ryskspråkiga sovjetländerna.

Ekonomer som kan ryska, är efterfrågade både i Finland och på den internationella marknaden. Du vet väl att det är bättre att prata med sina affärspartner på deras eget språk. Se till att du hör till dem som kan ryska.

 

Lärare i ryska - Kontaktuppgifter

Namn Befattning Rum Telefon
Prokkola, Irina lektor  A507 +358(0)503423937

 

 

Kurserna i ryska

Hanken erbjuder 8 kurser i ryska. Kurserna ges på olika nivåer, från nybörjare till mera specialiserade kurser för längre hunna. Målsättningsnivån är anpassad till EU:s gemensamma referensram (CEF - Common European Framework). Den högsta målnivån på våra kurser är B1 (Ryska IV A och Ryska IVB). Undervisningsspråk är ryska och svenska.

Fr.o.m. kursen Ryska II A inriktar kurserna sig på affärsspråk samt vardagliga situationer på arbetsplats. Du lär dig inte bara diskutera företagets verksamhet utan också småprata med dina ryska kollegor om hobbyer, resor, matvanor osv.

Var inte rädd för de kyrilliska bokstäverna, du lär dig dem i 8 timmar. Du kan redan några av dem även om du inte vet det! Du kan säkert läsa följande ryska ord: тема, кот, атом, астма, математика, какао, касса, мост, тост!

 

Beskrivning av studiehelheter (Studiehandboken)

 

Biämnet i ryska för magisterstuderande

Bästa magisterstuderande vid Hanken! Välkommen att studera ryska som biämne (25 sp).

 

Hurdant är biämnet i ryska?

Ryskan erbjuder 2 biämneshelheter: 1. Den ryska kulturkretsen och affärsryska och 2. Affärsryska

I biämneshelheten kan du

  • antigen ta enbart kurser i affärsryska (biämneshelhet 2), som ordnas på Hanken och/eller på Aalto-universitet;
  • eller utöver språkkurserna även ta andra kurser (biämneshelhet 1) som ordnas på Hanken och/eller på Alexanderinstitutet.

Biämne 1. Den ryska kulturkretsen och affärsryska. I den här helheten kan du ta inte bara språkkurser utan också kurser om rysk kultur och samhälle. Om du vill göra Biämne 1 väljer du språkkurser som finns i programmet för Biämne 1 samt anmäler dig  till programmet VIExpert på Aleksanderinstitutet. Information om programmet år 2020-2021 kommer senare när Alelksanderinstitutet har fått det färdigt.

Biämne 2. Affärsryska. Den här helheten går ut på kurser i affärsspråk.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken på Aalto-universitets kurser i ryska är ryska/finska, läroböckerna är på engelska och ryska. Undervisningsspråken på Alexanderinstitutet kurser är finska eller engelska beroende på kursen. Observera att kurserna på Alexanderinstitutet inte är språkkurser utan koncentrerar sig på andra ämnen, t.ex. det ryska samhället, landkunskap osv.

Hur anmäler du dig till kurser utanför Hanken

Kontakta ämneskoordinatorn i ryska irina.prokkola@hanken.fi. Anmälningen till Hankens egna kurser gör du enligt Hankens regler.

Studiepoäng för kurserna och kursutbudet under olika läsår

Det totala antalet studiepoäng ska vara minst 25 sp.

Hankens ryska kurser på magisternivån ger 5 sp eller 3 sp per kurs. På andra högskolor (Aalto-universitet och Alexanderinstitutet) varierar antalet studiepoäng mellan 2 sp och 6 sp per kurs. På grund av detta kan det hända att du inte får jämnt 25 sp utan 26 sp eller mera. Studiepoäng som  överskrider 25 sp räknas med i ditt biämne.

Kursutbudet kan variera under olika läsår på både Hanken och de andra högskolorna. Biämneshelheterna uppdateras vid behov.

Tidigare studier

Kom ihåg att kurser som är registrerade till din kandidatexamen inte kan ingå i din biämneshelhet på magisternivå. Det går inte heller att avlägga samma kurs på nytt på magisternivå.

 

Kurser, högskolor, tidtabellen

Bekanta dig med vilka kurser som hör till vilka helheter samt vilka högskolor som ordnar kurs

 

 

Lycka till med dina studier i ryska!

 

Nyttiga och intressanta länkar för självstudier i ryska (TV-sidor, nyheter osv.)

 

Kyrilliska alfabetet och grunder

www.cc.oulu.fi/~ahepoaho/aakkossivut/aakkoset_paasivu.htm

http://matriisi.ee.tut.fi/venaja/

www.departments.bucknell.edu/russian/language/

 

Öva skriva med skriftstil

 

https://m.youtube.com/watch?v=G6EfAnTm-BA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3…

Real Russian Club

https://realrussianclub.com/slowrussianpodcast/

News in slow Russian

https://www.newsinslowrussian.org/

 

Sökmaskiner

www.rambler.ru

www.yandex.ru

www.aport.ru

 

(Nät-)-tidningar, nyhetsbyråer

www.smi.ru

www.rian.ru

www.interfax.ru

www.wn.ru

www.lenta.ru

www.strana.ru

 

TV

Chanel One https://www.newsinslowrussian.org/

NTV https://www.ntv.ru/