Ryska

Välkommen till ryska avdelningens sidor!

Varför borde du studera ryska? Du studerar ekonomi och vet att Ryssland alltid har varit en av de viktigaste handelspartnerna för Finland. Under de senaste åren har den handelspolitiska situationen lett till att handeln inte blomstrar som tidigare. Man borde ändå inte glömma att Ryssland är en av Finlands grannländer och en stor sådan.

Situationen i världen ändras relativt snabbt men handeln pågår oavsett svårigheterna.

Ryska talas globalt av 275 miljoner människor som modersmål eller som andra språk. Att ha kunskaper i det ryska språket kan ännu i dagens läge ses som ett krav för att kunna agera på den ryska marknaden och i de forna ryskspråkiga sovjetländerna.

Ekonomer som kan ryska, är efterfrågade både i Finland och på den internationella marknaden. Du vet väl att det är bättre att prata med sina affärspartner på deras eget språk. Se till att du hör till dem som kan ryska.

 

Lärare i ryska - Kontaktuppgifter

Namn Befattning Rum Telefon
Prokkola, Irina lektor  A507 +358(0)503423937

 

Kurserna i ryska

Hanken erbjuder 5 kurser i ryska. Kurserna ges på olika nivåer, från nybörjare till mer specialiserade kurser. Målsättningsnivån är anpassad till EU:s gemensamma referensram (CEF - Common European Framework). Den högsta målnivån för våra kurser är A2-B1 (efter kursen Ryska III A). Undervisningsspråk är ryska och svenska.

Fr.o.m. kursen Ryska II A inriktar kurserna sig på affärsspråk samt vardagliga situationer på arbetsplats. Du lär dig inte bara diskutera företagets verksamhet utan också småprata med dina ryska kollegor om hobbyer, resor, matvanor osv.

Var inte rädd för de kyrilliska bokstäverna, du lär dig dem  på 8 timmar. Du kan redan några av dem även om du inte vet det! Du kan säkert läsa följande ryska ord: тема, кот, атом, астма, математика, какао, касса, мост, тост!

Fr.o.m. läsåret 2021-2022 samarbetar Hanken med Aalto-universitetet inom ryska studier. Hankens studerande kan delta i kurser i ryska på Aalto-universitetet efter att de har avlagt Ryska III A- kursen på Hanken.

Kurserna man kan ta på Aalto-universitetet är:

LC-8566 Venäjä 6 (starnivå B1), 3 sp, P4
LC-8577 Venäjä 7 (startnivå  B1), 3 sp, P5
LC-8581 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä A (startnivå C1), 3 sp, P2
LC-8582 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä B (startnivå C1), 3 sp, P3
LC-8583 Venäjä 8 Ajankohtaista venäjää (startnivå C1), 3 sp, P4

Kontakta ämneskoordinatorn i ryska om du är intresserad av att studera ryska på Aalto-universitetet. irina.prokkola@hanken.fi.

 

Beskrivning av studiehelheter (Studiehandboken)

 

Biämnet i ryska för magisterstuderande

Bästa magisterstuderande vid Hanken! Välkommen att studera ryska som biämne (25 sp).

Hurdant är biämnet i ryska?

Ryskan erbjuder 2 biämneshelheter: 

1. Den ryska kulturkretsen och affärsryska och 2. Affärsryska

I biämneshelheten kan du

  • antigen ta enbart kurser i affärsryska (biämneshelhet 2), som ordnas på Hanken och/eller på Aalto-universitet;
  • eller utöver språkkurserna även ta andra kurser (biämneshelhet 1) som ordnas på Hanken och/eller på Alexanderinstitutet.

Biämne 1. Den ryska kulturkretsen och affärsryska. I den här helheten kan du ta inte bara språkkurser utan också kurser om rysk kultur och samhälle. Om du vill göra Biämne 1 väljer du språkkurser som finns i programmet för Biämne 1 samt anmäler dig  till programmet VIExpert på Aleksanderinstitutet. Information om programmet på Aleksanderinstitutet publiceras för varje läsår. Mer information om programmet finns i beskrivningen om Biämne 1 (se nedan).

Biämne 2. Affärsryska. Den här helheten går ut på kurser i affärsspråk.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken på Aalto-universitets kurser i ryska är ryska/finska, läroböckerna är på engelska och ryska. Undervisningsspråken på Alexanderinstitutet kurser är finska eller engelska beroende på kursen. Observera att kurserna på Alexanderinstitutet inte är språkkurser utan koncentrerar sig på andra ämnen, t.ex. det ryska samhället, landkunskap osv.

Hur anmäler du dig till kurser utanför Hanken

Kontakta ämneskoordinatorn i ryska irina.prokkola@hanken.fi. Anmälningen till Hankens egna kurser gör du enligt Hankens regler.

Tidigare studier

Kom ihåg att kurser som är registrerade till din kandidatexamen inte kan ingå i din biämneshelhet på magisternivå. Det går inte heller att avlägga samma kurs på nytt på magisternivå.

 Kurser, högskolor, tidtabellen

Bekanta dig med vilka kurser som hör till vilka helheter samt vilka högskolor som ordnar kurs

Lycka till med dina studier i ryska!

 

Nyttiga och intressanta länkar för självstudier i ryska (TV-sidor, nyheter osv.)

 

Kyrilliska alfabetet och grunder

www.cc.oulu.fi/~ahepoaho/aakkossivut/aakkoset_paasivu.htm

http://matriisi.ee.tut.fi/venaja/

www.departments.bucknell.edu/russian/language/

 

Öva skriva med skriftstil

 

https://m.youtube.com/watch?v=G6EfAnTm-BA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3…

Real Russian Club

https://realrussianclub.com/slowrussianpodcast/

News in slow Russian

https://www.newsinslowrussian.org/

 

Sökmaskiner

www.rambler.ru

www.yandex.ru

www.aport.ru

 

(Nät-)-tidningar, nyhetsbyråer

www.smi.ru

www.rian.ru

www.interfax.ru

www.wn.ru

www.lenta.ru

www.strana.ru

 

TV

Chanel One https://www.newsinslowrussian.org/

NTV https://www.ntv.ru/