Ryska

Välkommen till ryska avdelningens sidor!

Varför borde du studera ryska? Du studerar ekonomi och vet att Ryssland alltid har varit en av de viktigaste handelspartnerna för Finland. Under de senaste åren har den handelspolitiska situationen lett till att handeln inte blomstrar som tidigare. Man borde ändå inte glömma att Ryssland är en av Finlands grannländer och ett stort sådant. Situationen i världen ändras relativt snabbt men handeln pågår oavsett svårigheterna.Ryska talas globalt av 275 miljoner människor som modersmål eller som andra språk.
Att ha kunskaper i det ryska språket kan ännu i dagens läge ses som ett krav för att kunna agera på den ryska marknaden och i de forna ryskspråkiga sovjetländerna.Ekonomer som kan ryska, är efterfrågade både i Finland och på den internationella marknaden. Du vet väl att det är bättre att prata med sina affärspartner på deras eget språk. Se till att du hör till dem som kan ryska. 

Lärare i ryska - Kontaktuppgifter

Namn Befattning Rum Telefon
Prokkola, Irina lektor  A507 +358(0)403521227

  Kurserna i ryskaHanken erbjuder 8 kurser i ryska. Kurserna ges på olika nivåer
från nybörjare till mera specialiserade kurser för längre hunna. Målsättningsnivån är anpassad till EU:s gemensamma referensram (CEF - Common European Framework). Den högsta målnivån på våra kurser är B1 (Ryska IV A och Ryska IVB).

Undervisningsspråk är ryska och svenska.

Fr.o.m. kursen Ryska II A inriktar kurserna sig på affärsspråk samt vardagliga situationer på arbetsplats. Du lär dig inte bara diskutera företagets verksamhet utan också småprata med dina ryska kollegor om hobbyer, resor, matvanor osv.Var inte rädd för de kyrilliska bokstäverna, du lär dig dem i 8 timmar. Du kan redan några av dem även om du inte vet det! Du kan säkert läsa följande ryska ord: тема, кот, атом, астма, математика, какао, касса, мост, тост!Beskrivning av studiehelheter (Studiehandboken) Biämnet i ryska för magisterstuderande
Bästa magisterstuderande vid Hanken! Välkommen att studera ryska som biämne (25 sp).  Hurdant är biämnet i ryska?

Ryskan erbjuder 2 biämneshelheter: 1. Den ryska kulturkretsen och affärsryska och 2. Affärsryska

I biämneshelheten kan du

  • antigen ta enbart kurser i affärsryska (biämneshelhet 2), som ordnas på Hanken och/eller på Aalto-universitet;
  • eller utöver språkkurserna även ta andra kurser (biämneshelhet 1) som ordnas på Hanken och/eller på Alexanderinstitutet.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråken på Aalto-universitets kurser i ryska är ryska/finska, läroböckerna är på engelska och ryska. Undervisningsspråken på Alexanderinstitutet kurser är finska eller engelska beroende på kursen. Observera att kurserna på Alexanderinstitutet inte är språkkurser utan koncentrerar sig på andra ämnen, t.ex. det ryska samhället, landkunskap osv.Hur anmäler du dig till kurser utanför Hanken
Om du väljer kurser utanför Hanken (Aalto-universitetet och/eller Alexanderinstitutet) måste du anmäla dig till dem skilt. Instruktioner för anmälningen finns under rubrikerna Anmälning till Aalto-universitet respektive Anmälning till Alexanderinstitutet. Du är själv ansvarig för anmälningen. Om du har frågor angående anmälningen kontakta ämneskoordinatorn i ryska irina.prokkola@hanken.fi. Anmälningen till Hankens egna kurser gör du enligt Hankens regler.Studiepoäng för kurserna och kursutbudet under olika läsår
Det totala antalet studiepoäng ska vara minst 25 sp.Hankens ryska kurser på magisternivån ger 5 sp eller 3 sp per kurs. På andra högskolor (Aalto-universitet och Alexanderinstitutet) varierar antalet studiepoäng mellan 2 sp och 6 sp per kurs. På grund av detta kan det hända att du inte får jämnt 25 sp utan 26 sp eller mera. Studiepoäng som  överskrider 25 sp räknas med i ditt biämne.Kursutbudet kan variera under olika läsår på både Hanken och de andra högskolorna. Biämneshelheterna uppdateras vid behov. Tidigare studier
Kom ihåg att kurser som är registrerade till din kandidatexamen inte kan ingå i din biämneshelhet på magisternivå. Det går inte heller att avlägga samma kurs på nytt på magisternivå.
 Anmälning till Aalto-universitet På finska: https://into.aalto.fi/display/filc/Erillisopinnot+ja+joustava+opinto-oikeus
På svenska: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=13422794
På engelska: https://into.aalto.fi/display/enlc/Non-degree+studies+and+flexible+right+to+study  Anmälning till Alexanderinstitutet
Information kommer senare Kurser, högskolor, tidtabellen
Bekanta dig med vilka kurser som hör till vilka helheter samt vilka högskolor som ordnar kurs 

Biamneshelhet 1 - 05.02.2019.docx 

biamneshelhet 2 - 05.02.2019.docx  Lycka till med dina studier i ryska!    Nyttiga och intressanta länkar för självstudier i ryska (TV-sidor, nyheter osv.)Kyrriliska alfabetet och grunder
www.cc.oulu.fi/~ahepoaho/aakkossivut/aakkoset_paasivu.htmhttp://matriisi.ee.tut.fi/venaja/www.departments.bucknell.edu/russian/language/ Öva skriva med skriftstill https://m.youtube.com/watch?v=G6EfAnTm-BA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3… Russian Club https://realrussianclub.com/slowrussianpodcast/News in slow russian https://www.newsinslowrussian.org/ Sökmaskiner www.rambler.ruwww.yandex.ruwww.aport.ru (Nät-)-tidningar, nyhetsbyråer www.smi.ruwww.rian.ruwww.interfax.ruwww.wn.ruwww.lenta.ruwww.strana.ru TV
Chanel One https://www.newsinslowrussian.org/NTV https://www.ntv.ru/